Islam

Dom om sløret skaper protest

En kvinne ble oppsagt i en privat barnehage fordi hun brukte slør. Retten dømte oppsigelsen som ulovlig. I Europas mest sekulære land, Frankrike, brer nå misnøyen seg. Over 80 prosent av den franske befolkningen vil ha forbud mot slør på ansatte i kontakt med publikum. Sosialistenes president, Francois Hollande, støtter misnøyen, for ”prinsippet om sekularitet må ikke stoppe ved inngangsdøren til barnehagen”.

Debattene om slør på muslimske kvinner i Frankrike, ser ikke ut til å ha noen ende, ikke før sløret er fjernet fra hele det offentlige franske territoriet. Først et par, tre korte påminnelser: 

I 2004 forbød Frankrike, som første og hittil eneste europeiske land, iøynefallende religiøse symboler i skolen. Debatten hadde gått høyt i over ett år, og islamske organisasjoner truet med at et forbud ville føre til at muslimske jenter ble tatt ut av den offentlige skolen. Etter forbudet var på plass høsten 2004, ble det stille, og livet fortsatte som før i skolen – uten hijab og dets like. 

I april 2011 forbød Frankrike ansiktstildekning. Ordet burka eller niqab er ikke nevnt i lovforbudet. Forbudet vektlegger hensynet til offentlig sikkerhet. Kvinner som bryter forbudet risikerer 150 euro i bot. Den som tvinger en kvinne inn bak ansiktssløret, risikerer 30 000 euro og ett til to års fengsel. Er kvinnene mindreårig øker boten til 60 000 euro, pluss fengsel i ett til to år. 

Det ble igjen raslet med sablene  fra de islamske rekkene, men etter en stund roet det seg ned. 

I fjor viste en meningsmåling at hele 63 prosent av befolkningen vil fjerne sløret  fra det offentlige rommet.  

Nå er det privat sektor som står for tur – hvis franskmenn får det som de vil, melder BBC. Fra høyre til venstre på den partipolitiske skalaen har president Hollande støtte for ytterligere innskrenkinger av slørbruken etter den kontroversielle dommen om slørbruk i en privat barnehage. 

Lederen av forrige regjeringsleder UMP, Jean-Francois Cope, mener domsavsigelsen avdekker et ”legalt smutthull i forhold til å håndtere sekulariteten i visse situasjoner”. Kritikerne av sløret kan deles i to leire: de som er opptatt av ”det franske”, altså det sekulære, og de som forsvarer ”universelle” verdier. 

On RTL radio, Eric Zemmour nostalgically looked back to the 1970s, when French Jews «took off their skullcaps as soon as they stepped into the street», so that nobody would be made to «feel awkward by an ostentatious expression of faith».

This «French way of living together» was disrupted by the arrival of «the community-based Anglo-Saxon model», he said. «Those who want to resist this steamroller are trapped, labelled racists or reactionaries,» Mr Zemmour lamented.

According to him, a new law applying to private companies is needed to protect the French «way of life».

‘Sexist practice’

On France Inter radio, Thomas Legrand said the problem did not lie with religious symbols as such but specifically with the Islamic headscarf and «what it says about the place of women in certain neighbourhoods».

Banning this piece of clothing from the «feminist» Baby Loup nursery northwest of Paris did not target a religion but «the expression of a sexist practice of religion», he said.

According to Mr Legrand, this line of argument «has nothing to do with supposed Islamophobia». It is part of a «universal and quite simple fight for individual freedom, and in this particular case for sex equality.»

Også de som forsvarer dommen peker på sekularismen, som Kollektivet mot islamofobi i Frankrike, mens Det franske islamske rådet mener at et forbud vil krenke to grunnleggende rettigheter: trosfriheten og meningsfriheten.

Defenders of the right to wear Islamic headscarves also justify their position with reference to «secularism».

The Collective Against Islamophobia in France (CCIF) welcomed the court ruling as a «bulwark against those who are twisting secularism».

The head of the French Council of the Muslim Faith (CFCM), Mohammed Moussaoui, has warned against any new law aiming to curb the right of private-sector employees to wear headscarves.

In an article published on the Muslim affairs website oumma.com, he said such a measure would contradict the principle of secularism by infringing «at least two fundamental rights: the freedom of belief, which comprises the freedom of religion, and the freedom of opinion.»

UMP har lagt et lovforslag på bordet i parlamentet som vil gi privat sector rett til å regulere bruk av religiøse symboler og religiøs praksis, som krav om bønnerom og fritak på islamske helligdager. Hollande ønsker også samme regler i offentlige barnehager som i skolene.

Folkets tale er krystallklar:   

Public opinion seems to be on the side of those calling for a wide-ranging new law: recent polls suggest that more than 80% of the French are opposed to women wearing the Islamic headscarf at work if they have contact with the public.

Det går med andre ord mot enda kjøligere tider for sløret i opplysningstidens vugge.