Integrering og integreringspolitikk

Tybring-Gjedde: Absurd teater

Christian Tybring-Gjedde (FrP) sin påskehilsen til barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV) er ikke akkurat pakket inn i kyllingpyntende påskeegg med silkebånd på: Jeg holder Inga Marte Thorkildsen personlig ansvarlig, tordner Tybring-Gjedde, for sosialistenes og medienes hyllest av innvandringen er i ferd med å utvikle seg til et absurd teater.

Det er Thorkildsens uttalelse til P4 mandag, som har trigget Tybring-Gjedde, skriver Nettavisen. Her uttalte inkluderingsministeren følgende:

– Det er en reell fare for at det utvikles parallelle samfunn i Oslo, sa Thorkildsen.

Tybring-Gjedde mener dette er en fallitterklæring av dimensjoner.

Til Nettavisen sier Tybring-Gjedde til Nettavisen at han er blitt trakassert, stigmatisert og sågar drapstruet for å si akkurat det samme som Inga Marte Thorkildsen.

Samtidig understreker Tybring-Gjedde at det er Thorkildsen ansvar det som hun nå frykter skjer.

– Naiv er ikke lenger dekkende. Hun bedriver politikk mot bedre vitende. Utviklingen som Thorkildsen frykter er et direkte resultat av hennes egen regjerings politikk, sier Tybring-Gjedde.

Naivismens tid er forbi

Christian Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde

Utviklingen av parallellsamfunn i Norge skjer som følge av den høye innvandringen og mangelfull integrering, sier Tybring-Gjedde.

– Dette er en fallitterklæring av dimensjoner av den ansvarlige ministeren på området. Ingen annen minister kunne ha uttalt noe lignende på sitt ansvarsområde og fremdeles bli sittende som statsråd, sier han.

– Jeg ønsker samtidig å understreke at jeg holder Thorkildsen personlig ansvarlig for utviklingen. Klarer hun ikke å endre utviklingen, så bør hun og regjeringen gå av, sier Tybring-Gjedde.

Han viser til at FrP over flere år har advart nettopp mot den utviklingen Thorkildsen nå advarer mot.

– Unnskyldningens tid er forbi, naivismens tid er forbi. Det er tid for handling! Det norske folk finner seg rett og slett ikke lenger i floskler, sier Tybring-Gjedde.

Mediene får også sin hilsen

Men det er ikke venstresiden Tybring-Gjedde tar et oppgjør med, mediene får sitt:

– I alle disse årene har jeg og min familie levd med fordømmelser og politisk mobbing. Ikke minst av mediene. Hvor er medienes hylekor nå? Hvor er fordømmelsen av Thorkildsens utsagn? sier Tybring-Gjedde.

– Det er en skam! Og utviklingen finner sted samtidig som sosialistenes og medienes hyllest av innvandringen er i ferd med å utvikle seg til et absurd teater, fortsetter han.

Han mener det kun er en måte å stoppe utviklingen av parallellsamfunn på:

– Det er å si begrens innvandringen, si nei til enhver særbehandling, stille krav om tilpasning og slutte å opptre kulturrelativistisk, sier Tybring-Gjedde.

– De som ikke vil tilpasse seg og bidra til vårt samfunn bør benytte seg av friheten til å reise herfra.

Mødrene brant BH-er, døtrene forsvarer burka

Tybring-Gjedde er heller ikke nådig mot dem som tror at alle kulturelle uttrykksformer lar seg forene med våre frihetsverdier. Han viser til at mange kvinner har ofret mye for dagens likestilte samfunn, og han tror ikke at norske kvinner flest finner seg i at ”regjeringen leker inkludering og multikultur med kvinners rettigheter som innsats.”

– Mennesker som får anledning til å bosette seg i Norge er privilegerte. Vi har et flott samfunn. Et samfunn vi alle har en forpliktelse til å hegne om, sier Tybring-Gjedde.

– Jeg forventer og forlanger at regjeringen umiddelbart fjerner alle former for kulturelt sanksjonert kvinneundertrykking i vårt land.

– Det er et stort paradoks at Thorkildsens mødregenerasjon brant BH-er i offentlighet, mens deres døtre forsvarer de åpenbart kvinneundertrykkende plaggene hijab, niqab og burka.

Arrangerte ekteskap

130326_paaske1Tybring-Gjedde forventer at regjeringen snarest fremsetter et nytt lovforslag for Stortinget hvor den gjør slutt på den kvinneundertrykkende praksisen hvor kvinner hentes til ekteskap i Norge.

– Arrangerte ekteskap hører ingensteds hjemme i vårt sekulære samfunn. En slik praksis har ingenting med kulturvariasjon eller religiøs frihet å gjøre. Det er tvang og undertrykking satt i system, sier Tybring-Gjedde.

– Tiden for prat og tåkelegging er forbi, avslutter han.

Nettavisen viser til at de har sendt over spørsmål og påstandene fra Christian Tybring-Gjedde til Inga Marte Thorkildsen – og venter på svar.