Innvandring

No more ”soft touch”

Statsminister David Cameron strammer grepet. Han vil ikke lenger tildele velferdsordninger til innvandrere uten at de har gjort seg fortjent til det. Målet er å gjøre det mindre fristende for nye EU-innvandrere å komme til Storbritannia.

Statsminister David Cameron

Statsminister David Cameron

I en tale mandag på University Campus Suffolk i Ipswich sa statsministeren Cameron at han er fast bestemt på å avslutte Storbritannias omdømme som ”soft touch”, melder Daily Mail.

2,2 millioner innvandrere er kommet til Storbritannia mellom 1997 og 2009, dobbelt så mye som hele befolkningen i Storbritannias nest største by Birmingham. Innvandringen må ned fra hundretusener i året til titusener, mener statsministeren.

Kraftig innstramning 

De som kommer til Storbritannia kan ikke lenger vente «å få ting for ingenting», tordnet Cameron, og understreket at tilgang til velferdsordninger er noe man må gjøre seg fortjent til, ikke en automatisk rett bare på grunn av sin eksistens.

Tiltakene vil Cameron innføre før EUs restriksjoner på rumeneres og bulgareres rett til å reise og arbeide i EU/EØS-landene utløper om et år.

Blant tiltakene Cameron foreslår er å begrense tilgangen til helsetjenester, at nye innvandrere må vente i fem år før de kan forvente rett til bolighjelp og at arbeidsledighetstrygd stanses etter seks måneder om ikke mottakeren kan bevise at vedkommende har en rimelig sjanse til å skaffe seg arbeid. I tillegg vil det bøtene til arbeidsgivere som ansetter ulovlige innvandrere bli fordoblet, samt at boligeiere som leier ut til ulovlige innvandrere også kan bøtelegges. Han vil også stoppe ”helseturismen”, samt eksporten av barnetrygd til andre land.

Ikke alle enig

Men slett ikke alle er enig i Camerons tiltak, da de mener at de ikke er i takt med virkeligheten. For eksempel hevder biskopen av Dudley, David Walker, frykten for kriminalitet som følger med innvandringen, ikke er reell.

Jonathan Portes, direktør for National Institute for Economic and Social Research, hevder at alt tyder på at EU-innvandrere gir et betydelig nettobidrag til statskassen.

Skifte i debatten

Men det er mange som frykter at spesielt rumenere og bulgarere vil velge seg Storbritannia når de fritt kan reise innen EU, og at disse er ute etter britenes sosialtjenester. Camerons initiativer et resultat av et skifte i debatten etter at landets ansvarlige politikere i mange år har unngått å snakke om innvandring.

For meningsmålingene viser at innvandring vil bli et av de viktigste temaene framover, og noe alle de tre store partiene har rettet seg etter.

Antakelig har de tradisjonelle partiene også blitt skremt av at innvandringsmotstanderne i United Kingdom Independence Party (UKIP) har tjent på debatten og stormet fram på målinger og i suppleringsvalg.  Lederen av UKIP, Nigel Farage, er da også fornøyd med Camerons ”nytale”. Han sier at om ikke UKIP hadde tatt saken, ville de andre partiene ikke snakket om problemet i det hele tatt. Liberaldemokratenes leder Nick Clegg melder nå at deres løfte i partiprogrammet fra 2010 om amnesti for ulovlige innvandrere etter ti år, ikke vil bli stående.

Men Camerons planer vil utvilsomt skape til sammenstøt med Brussel, og der vil nok EU gjøre sitt for å trumfe gjennom sitt krav om fri bevegelighet. Spørsmålet er hva Cameron gjør da.