Terrorisme og ekstremisme

To alen av samme stykke

Islam Net ønsker å ekspandere ytterligere. Disse shariaforkjemperne er allerede etablert ved høyskolene i Oslo, Tromsø og Bodø. Nå har UiO søknad til behandling om at Islam Net får etablere seg som en ordinær studentorganisasjon på linje med andre studentorganisasjoner. UiOs ledelse er ordknapp. Det er ikke Muslimsk Studentsamfunn (MSS) ved UiO, som synes det er en spennende tanke å bli kjent med Islam Net. Jeg er ikke overrasket.

Det burde ikke være vanskelig å avslå søknaden til Islam Net. Det burde heller ikke være vanskelig å nekte dem å etablere seg ved høyskoler. Vi vet hva de står for: barbari og fascisme.

Å spre sitt budskap i våre utdanningsinstitusjoner handler ikke om å verne om ytringsfriheten. Budskapet er hat mot andre grupper (jøder, homofile, ikke-muslimer), diskriminering av kvinner, oppfordring til lovbrudd (kjønnslemlestelse, barneekteskap), og endestasjonen for Islam Net er et samfun styrt av sharia på alle samfunnsområder, som inkluderer drap av frafalne, homofile og dem som har sex utenfor ekteskap.

Jeg er ikke i tvil: hadde dette synet ligget bak en søknad fra en annen gruppe, men som ikke pakket budskapet inn i ”fred og religion”, og dermed ble ansett som en ren politisk gruppering, hadde søknad blitt avslått tvert. En gruppe som Islam Net må behandles som det den er: den er først og fremst juridisk inspirert, og derav politisk. Punktum finale.

Universitas melder at søknaden til Islam Net er under behandling. Ledelsen ved UiO fremstår som ukomfortable, mens Islam Net ikke vil uttale seg.

I søknaden som ble sendt til UiO 26. november i fjor, står Lionel Giriteka oppført som kontaktperson. Han ønsker ikke å uttale seg til Universitas før søknaden er ferdig behandlet. Også UiO er ordknappe. I en epost-korrespondanse internt i UiO-administrasjonen som Universitas har fått innsyn i, blir det vist til Islam Nets kontroversielle hendelser ved HiOA.

Diskusjonene rundt foreningens bruk av kjønnsdelte rom trekkes fram som eksempel. «Bruk av kjønnsdelte rom har vært diskutert i Ressursgruppen for tro og livssyn, og i regelverket for bruk av rom er det fastslått at dette ikke er ønskelig ved UiO», står det i e-posten.

Avdelingsdirektør ved Studieavdelingen, Monica Bakken, vil imidlertid ikke svare på om det er forbudt med kjønnsdelte rom ved UiO, eller om det kun er en preferanse fra Universitetets side.

– Denne saken er ikke ferdig behandlet. Det er vanskelig å svare på prinsipielle spørsmål uten å ta stilling til den konkrete saken. Universitetsledelsen velger derfor å avstå fra å kommentere de prinsipielle spørsmålene til saken er avgjort, sier hun.

MSS etablerte seg på UiO allerede i 1995, og har vært ledet av blant andre Muhammad Usman Rana. MSS har aldri blitt tatt på alvor av media, dette til tross for det åpenbare islamistiske budskapet. Jeg er derfor ikke overrasket over at MSS uttaler dette til Universitas:

– Hva synes dere om at Islam Net ønsker å opprette forening ved UiO?

– Vi kjenner ikke godt nok til hva formålet til foreningen er, men synes alltid det er spennende med nye foreninger.

– Kan det bli aktuelt å samarbeide med Islam Net om arrangementer? – Vi er ganske nysgjerrige og åpne, siden vi ikke kjenner til dem. Hvis de blir studentforening ved UiO, vil derfor det første steget være å bli kjent med dem.

”Spennende”, ”kjenner ikke”, ”åpne og nysgjerrige”. Ja vel, MSS har altså ikke fått med seg hva vel snart enhver i landet kjenner til gjennom drøssevis av medieoppslag, endog på fjernsynet, der budskapet ikke er til å misforstå. Jeg tror dette svaret – på den ene siden å tilkjennegi positiv holdning, på den andre siden å påstå manglende kunnskap – handler om to forhold: løgn, for de vet hvem Islam Net er, og samtidig vil de ikke ta avstand til sine ”brødre og søstre”.

Fritt Ord-prisvinner Bushra Isaq, var talsperson for MSS for noen år tilbake. I 2007 i anledning boken min Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme, utfordret jeg Isaq og ledelsen i MSS på helt sentrale verdispørsmål, først i Aftenposten, deretter flyttet MSS debatten til Morgenbladet, der de tryglet om «dialogue». Debatten var for min del en svært oppklarende affære. MSS vred seg unna helt enkle verdispørsmål. Men den gang forstod åpenbart ikke media hva MSS faktisk formildet av islamistiske holdninger.

Her er en smakebit av ett av de mange innleggene, signert meg:

I 2006 promoterte MSS den indiske islamisten Zakir Naik ved en filmfremvisning. Naik mener kvinner skal tildekkes. Han sier ja til flerkoneri. Muslimske kvinner kan kun gifte seg med muslimer. Frafalne skal straffes med døden, med mer. I fjor arrangerte MSS foredrag med Zulqarnain Sakandar Madni, titulert av MSS som «bror». Madni fremsto i NRK Brennpunkt som en helstøpt salafist. Hans visjon er å etablere et ummah i tråd med samfunnet Muhammed skapte på 600-tallet. Som Madni sa til Brennpunkt: -– Det er bare én lovgivning, og den kommer fra Muhammed.

I 2004 inviterte MSS en av Pakistans fremste islamister, Qazi Hussain Ahmed, til foredrag. Ahmed leder Pakistans største islamistiske parti, Jamaat-e-Islami. Han sympatiserer med Taliban. Nupi-forskeren Amit Shrivastava, nølte den gang ikke med å kalle ham både ekstrem og farlig.

Kan MSS forklare oss hvorfor de promoterer slike personer?

I Aftenposten nylig har MSS hatt tre muligheter til å svare på konkrete verdispørsmål. Det ville de ikke. De flyttet i stedet debatten til Morgenbladet. Mine spørsmål til MSS var disse: Forsvarer dere hijab på småjenter? Kan jenter og gutter i tenårene delta sammen i fritidsaktiviteter? Kan muslimske jenter gifte seg med ikke-muslimer? Kan muslimske gutter gifte seg med eksempelvis en buddhistisk eller ateistisk jente? Er det greit at en muslimsk kvinne jobber i tett kontakt med fremmede menn? Forsvarer dere at kvinnen er underlagt en lydighetsplikt overfor ektemannen?

MSS fremhever Lena Larsen som et forbilde. Vel, dagene rundt Fadime-drapet i 2002, sa Lena Larsen utvetydig til NRK at muslimske jenter ikke kan gifte seg med en ikke-muslim.

MSS representerer muslimske studenter. Det minste vi kan forvente er at MSS klargjør sitt verdisyn, og ikke repeterer det lite respektable nivået i Aftenposten: Man går høyt ut på banen med degraderende personetiketter og ber om dialog, for så å avvise dialog når motparten tar imot oppfordringen.

Konklusjon? MSS og Islam Net fremstår som to alen av samme stykke. Ingen av dem burde være berettiget økonomisk støtte på linkje med demokratisk studentorganisasjoner.

Man gir vel ikke frivillig fyrstikker til en brannstifter man har fått på innsiden av huset sitt?