Terrorisme og ekstremisme

Jihad or not jihad – that´s the question

I fjor sommer holdt Islam Net kurs for norsk ungdom om jihad. Kurslederen var Sheikh Shady Alsuleiman. Hva var den lærdes råd til de unge om væpna jihad? ”Man gjør det man er i stand til å gjøre – og tilbyr det man har å tilby.”

Vi la nylig i en artikkel ut et bilde publisert av nordmannen Ubaydullah Hussain i Profetens Ummah i krigspositur sammen med blant andre fire medlemmer av IslamNet.  

Hussain er i den seneste tiden kjent for å hylle terrorangrepet og drapene på blant annet norske sivile Statoil-ansatte i Algerie, og gruppa IslamNet er notorisk kjent for å importere hatpredikanter til å holde kurs for norske muslimer.  

Lederen av IslamNet, Fahad Qureshi, har nylig lagt ut flere YouTube-videoer hvor en av disse predikantene, Shady Alsuleiman, svarer på spørsmål. 

Alsuleiman er australsk imam fra Lakemba mosque i Sydney, og er kanskje best kjent for å ha invitert Qaida-leder Awlaki for å holde kurs for Sydneymoskeéns ungdom. Alsuleiman har likeledes vært i Norge hos Islam Net for å lære bort hva som er «ekstremisme».  

Og når en mann som støtter steining til døden for utroskap og dødsstraff for homofili skal definere ekstremisme blir selvsagt konklusjonen hans:  

«Ekstremisme er alt som avviker fra Allahs lover.» 

Når deretter norske ungdommer, som eksempelvis har gått på IslamNets kurs i ekstremisme, bevæpner seg, drar i krig og støtter terror mot sivile «vantro», deriblant fem nordmenn, kan det være på sin plass å se hva IslamNets kurs lærer bort om jihad. 

dette filmklippet til IslamNet stilles spørsmål til Alsuleiman: 

«Den muslimske ummah er som én kropp, hvis én del verker, er hele kroppen i smerte. Mange ganger ser vi muslimer rundt om i verden i vanskeligheter, hva skal vi gjøre?» 

Utgangspunktet for den som stiller spørsmålet er at muslimer som ønsker fred med kuffar/vantro ofte blir beskyldt for å være vantro selv, siden de ikke drar i krig for den muslimske nasjonen, ummah.  

Alsuleiman svarer:  

«Det er ingen tvil om at det er riktig at den muslimske ummah er som én kropp, og at hvis noen har vondt, så føler man samme smerte. Men på samme tid – hva har man mulighet for å gjøre? Man gjør det man er istand til å gjøre – og tilbyr det man har å tilby. Hvis jeg er istand til å hjelpe, så hjelper jeg etter beste evne. Man ikke bombe seg selv eller drepe noen – man kan bidra med hva man klarer.»   

Altså: har du absolutt ingen mulighet for å dra i hellig krig mot de vantro, så er du unnskyldt – bare du gjør så godt du kan for ummah på andre måter. 

Det var da betryggende å høre: at ikke alle de over to tusen betalende medlemmene av Islam Net er forpliktet til å dra i krig mot kuffar – bare de som har mulighet og anledning… 

Et annet spørsmål som stilles Alsuleiman er: 

Siden menn blir belønnet for jihad, hva med kvinner – siden de ikke har lov til å delta i jihad? 

Til dette svarer Alsuleiman at jihad ikke bare dreier seg om å gå til krig mot de vantro, man kan bli belønnet for å være hjemme og ta seg av barna også. 

Nettstedet «Islam Question and Answer», som blir flittig brukt av de rett-troende utdyper temaet:  

What is the ruling on jihad for women?  

Der konkluderes det med: 

Jihad is not obligatory for women in principle, except in cases of necessity. All of this has to do with jihad in cases where the enemy has not invaded the Muslim land, in which case jihad becomes obligatory on every able-bodied person, man or woman, and a woman may then go out without her husband’s permission. (min utheving) 

Og til slutt; litt mer fra vår «hjemlige» rådgiver Alsuleiman om jihad:

I talen sin «Path of knowledge» sier han:

«Oh Allah give victory to the Muslim Palestinians in Palestine. Oh Allah give them victory on their enemy. Oh Allah give them victory on their enemy. Give victory to the Muslims in Afghanistan and Chechnya. Give victory to all the mujahideen all over the world. Oh Allah, prepare us for the jihad, oh Allah prepare us for the jihad. Oh Allah strengthen us for it, make us be ready for it.» 

Når dette er kursholderen, så er det kanskje ikke så stort mysterium hvordan norske kursdeltakere blir fanatiske religiøse krigere på vegne av «sin ummah»?                                                                      

Mens jeg skrev dette fikk jeg nyheten om drapsforsøk på historikeren, forfatteren, og tidligere redaktør av Information, nå leder av Trykkefrihedsselskabet, islamkritikeren Lars Hedegaard.  

En av mennene på det omtalte bildet med Ubaydullah Hussain er en terrordømt dansk konvertitt som, etter drapsforsøk på tegneren  Westergaard med øks, gikk ut og sa: 

«Hvis han (øksemannen) hadde gjennomført drapet så hadde det vært Allahs vilje. Han er min bror i islam, derfor støtter jeg ham i det han gjorde.

Disse hellige krigerne bør ikke få gå fritt blant uskyldige forsvarere av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet når/ hvis de kommer hjem fra krigen mot «kuffar».