130212_DSF1

Faksimile fra forstudierapporten til Skatteetaten.