Terrorisme og ekstremisme

Ekstremismens ufattelige omfang

Det florerer av macho-bilder på Facebook om dagen, der våre hjemlige islamister poserer med våpen i hånd – i kamp mot de vantro. De er stolte av seg sjøl, siterer koranvers på arabisk og viser med de svarte og hvite islamistflaggene at de, i egne øyne, representerer det ypperste islam kan frambringe. Hvorfor tror de det?

Vi har i flere artikler satt søkelys på hvor disse blodtørstige ekstremistene blir opplært og indoktrinert, og sporet går blant annet til norske moskeer og islamske sentre. Omfanget av ekstremismen er dessverre så stort at det bare er én forklaring: det står sterke ideologiske og økonomiske krefter bak spredningen av religiøs/politiske hjernevask.

Inderen Zakir Naik, er en mektig og innflytelsesrik ideolog. Et søk på hans navn på norske moskeers og -organisasjoners nettsteder viser at tusenvis av norske muslimer påvirkes av han – gjennom organisert undervisning; via TV, bøker, pamfletter og foredrag. En dagsaktuell moské, Alnor i Tromsø, er en av moskeene som promoterer både Naik og hans Peace TV  Ikke underlig er Naik tidligere styremedlem i iERA, som Alnor samarbeider med. Alnor-moskeens talskvinne bedriver grov virkelighetsfordreining når hun i dag påstår følgende om iERA som er tett på Naik:

«De har en del brosjyrer og hefter som forklarer hva islam er, er aktive i debatter og dialoger, og det er slik vi kjenner dem. Alnor kan ikke ta stilling til hva enkeltpersoner i organisasjonen påståes å ha uttalt for flere år siden, lenge før vi ble kjent med organisasjonen.»

Zakir Naik, som allerede har over 100 millioner seere på sin satelitt-tv-stasjon, PeaceTV, har annonsert at han i 2013 også skal starte arabisk versjon av PeaceTV. Denne kanalen vil da kringkaste ekstremislamisme til ytterligere 300 millioner seere i arabisktalende land.

I tillegg skal Zakir Naik åpne to internasjonale islamske skoler av «verdensklasse», forteller han, i Riyadh og Jeddah. De vil bli etter modell av hans Mumbai-skole, hvor barn helt ned i førskolealder blir forgiftet med ekstrem jihadist-indoktrinering og motivasjon.

Det er skrevet mye om de reaksjonære, kvinne-, homo- vantro-, og menneskefiendtlige holdningene som spres fra Zakir Naiks «FredsTV», men jeg synes dette intervjuet – om «hvorfor ikke-muslimer skal nektes grunnleggende menneskerettigheter» presenterer Naik i et nøtteskall. Det bør sees i sin helhet

Skjermbilde.Naik

Zakir Naik er en mann som er dypt nede i kjortellomma til mørkekreftene i Saudi Arabia. Mange av våre hjemlige islamister blir skolert i Saudi Arabia, men de behøver slett ikke reise dit – de kan som sagt skoleres av Zakir Naik i Alnormoskeen i Tromsø, i Bodø, i flere Oslo-moskeer, i Vestfold Islamske kultursenter (Tønsberg), Det muslimske Samfunnet i Trondheim – lista er dessverre lang.

Tilbake til de unge som har latt seg inspirere av Zakir Naik og hans organisasjon: I helga la Ubaydyllah Hussain ut et bilde der han poserer med andre hellige krigere:

Skjermbilde.FB2

På bildet ser vi foruten Hussain: 1. Mohammed Abo Qatadah Bendriss, 2. Abu Usamah Mujahid II, 3 Abo Dojana Alansari, 4 Abu Khurosan, 5 Millatu Ibrahim, 6 .Bawar F. Ahmad og 7.Bendriss Abu Qaswara Al-Tetouani.

De skifter ofte navn, disse islamistene: nummer to i rekka er dansk, het opprinnelig René Andersen og ble i 2007 dømt til 5 års fengsel for terrorplanlegging i Danmark. Her er et intervju med ham.  Nummer tre på lista er den ettersøkte Omar Cheblal – også han med nytt navn.

Nummer én, fire, seks og sju er alle medlemmer av Islam Net og har garantert blitt oppdratt i ekstremideologi av Zakir Naik og hans enorme propagandaapparat, som nå altså i 2013 skal nå ut til ytterligere 300 millioner mennesker.

Skjermbilde.FB3

Linda Alzaghari kaller HRS «integreringsmafia» i en kommentar på Facebook, og ateist og tidligere AKP-er, Tor Bach, plasserer oss i sin pussige nye «årsrapport» blant «hatgruppene», fordi vi ønsker å rette søkelys på hvordan ekstrem islamisme spres.

Ateisten Bach (som sjøl arrangerte våpentrening med disse folka) mener at HRS´s «stadige krav om at myndighetene må ’inn i moskeene’ for å overvåke hva som skjer, er så overskridende i forhold til religionsfriheten at HRS fremstår som stadig mer ekstrem.»

Alzaghari og Bach får bare holde på. De blir litt sånn småpotatis i den store sammenhengen.

Zakir Naik bør derimot ikke få være i fred med sin hatideologi. Han vil ha et samfunn der bare muslimer har religionsfrihet og HRS synes ikke at det er ekstremt av oss å rette søkelys mot han – og de organisasjonene i Norge som «slipper han løs» på ungdom.