Politikk

ARS sitt falsum

”Erklærer krig mot muslimer”, heter det i en mellomtittel i kronikken til Antirasistisk senter mot HRS i Aftenposten i går. Hva er dette basert på? Jo, regelrett falskneri fra ARS sin side. Det er rett og slett rystende hvordan ARS opererer for å markedsføre egen bedrift.

I kronikken under nevnte mellomtittel, skriver ARS følgende:

Terskelen før vi reagerer er høy. Vi reagerte imidlertid da HRS i mars 2010 i beundrende ordelag trykte en tale fra den nederlandske hatpolitikeren Geert Wilders. Wilders knytter an til en tale fra Winston Churchill under annen verdenskrig for nærmest å erklære krig mot Europas muslimer.

I dag har jeg funnet frem artikkelen ARS refererer til, og jeg ble sittende å måpe. Hvordan våger de dette falskneriet?

Først: ARS påstår at Wilders har erklært Europas muslimer krig. Altså ”nærmest”, som det heter, og dermed også HRS. Her kan du lese hva vi skrev ut fra talen Wilders holdt i det britiske underhuset (!) i mars 2010:

Wilders sa blant annet dette (min oversettelse): Mine damer og herrer, jeg har ingen problem, og mitt parti har ingen problem med muslimer som sådan. Det finnes mange moderate muslimer. Majoriteten av muslimer er lovlydige borgere og ønsker å leve et fredfylt liv som du og jeg gjør. Jeg vet det. Det er derfor jeg alltid lager et klart skille mellom folket, muslimene, og deres ideologi, mellom islam og muslimer. Det finnes mange moderate muslimer, men det finnes ikke noe slikt som et moderat islam.

Erklærer Wilders krig mot Europas muslimer? Hva synes du? Og gjør dette det legitimt å beskylde HRS for å krigserklære muslimer? Hvilken anstendighet er dette?

ARS kobler altså Wilders’ tale til en tale det påstås Churchill holdt under andre verdenskrig. Men heller ikke dette er sant. Her er hva Wilders sa:

No wonder that Winston Churchill called Adolf Hitler’s ‘Mein Kampf’ “the new Quran of faith and war, turgid, verbose, shapeless, but pregnant with its message”. As you know, Churchill made this comparison, between the Koran and Mein Kampf, in his book ‘The Second World War’, a master piece, for which, he received the Nobel Prize in Literature.

Wilders refererer altså til en bokserie på seks bøker som Churchill skrev i perioden 1948 – 1953 og som ga ham Nobelprisen i litteratur i 1953.

Da skal jeg repetere hva ARS skrev i går:

Wilders knytter an til en tale fra Winston Churchill under annen verdenskrig for nærmest å erklære krig mot Europas muslimer.

«Terskelen før vi reagerer er høy,» heter det. ARS er ikke sjofel. ARS er kynisk, fullstendig umulig å forholde seg seriøst til. Hva kan man vente seg når ARS i år skal publisere en ny rapport om ekstremistmiljø i Norge. Jeg kan bare ane meg…

Vi kommer selvsagt til å sørge for at sentrale politikere får denne informasjonen.

Her er hele artikkelen om ”hatpolitikeren” (ja, de tillater seg…) Wilders, som ARS refererte til.

Churchill hadde rett

Knapt noen i tidligere historie formulerte seg hardere om islam enn han som reddet Europa fra Hitler og nazisme, nemlig Winston Churchill. I boken The River War (1899) advarer han mot Europas fall, slik Romerrikets sivilisasjon bukket under. ”Det finnes ingen mer bakstreversk kraft i verden,” sa Churchill om islam. Europas mest fremtredende islamkritiker i dag, Geert Wilders, pekte nettopp på Churchill da han holdt tale i det britiske Underhuset nylig. Wilders karakteriserte Churchill som den største statsministeren gjennom tidende i Storbritannia.

Man like eller mislike den nederlandske politikeren Geert Wilders, men få om noen politikere i dagens Europa er så tydelig på problemene som følger i islams kjølvann – samtidig som han mesterlig skiller krystallklart mellom islam og muslimer. Det gjorde han også til gangs i Underhuset nylig, der han talte til forsamlingen om islam kontra frihet.

Wilders sa blant annet dette (min oversettelse): Mine damer og herrer, jeg har ingen problem, og mitt parti har ingen problem med muslimer som sådan. Det finnes mange moderate muslimer. Majoriteten av muslimer er lovlydige borgere og ønsker å leve et fredfylt liv som du og jeg gjør. Jeg vet det. Det er derfor jeg alltid lager et klart skille mellom folket, muslimene, og deres ideologi, mellom islam og muslimer. Det finnes mange moderate muslimer, men det finnes ikke noe slikt som et moderat islam.

Islam etterstreber verdensdominans. Koranen kommanderer muslimer til å utøve jihad. Koranen kommanderer muslimer til å etablere sharialov. Koranen kommanderer muslimer til å pålegge hele verden islam. Som den tidligere tyrkiske statsministeren Erbakan sa: ’hele Europa vil bli islamsk. Vi vil erobre Roma.’ Sitat slutt.”

Wilders henviste i talen til følgende sitat fra Churchills bok, The River War “Mohammedanismen er en militant og omvendende tro. Ingen mer bakstreversk kraft finnes i verden.” Wilders siterte også Libyas diktator Gaddafi: ”Det er titalls millioner muslimer på det europeiske kontinentet i dag og antallet er økende. Dette er en klar indikasjon om at det europeiske kontinentet vil ble konvertert til islam. Europa vil snart en dag være et muslimsk kontinent.” Wilders kommenterer Gaddafis uttalse slik: ”For en gangs skyld snakket Gaddafi sant. Fordi, husk: masseinnvandring og demografi er skjebne.”

Under her er hele talen til Wilders i Underhuset 5.mars, som ifølge meningsmålinger nå ligger an til bli Nederlands største parti. Valget kommende juni kan altså gi Wilders statsministerstolen.

It is great to be back in London. And it is great that this time, I got to see more of this wonderful city than just the detention centre at Heathrow Airport.

Today I stand before you, in this extraordinary place. Indeed, this is a sacred place. This is, as Malcolm always says, the mother of all Parliaments, I am deeply humbled to have the opportunity to speak before you.

Thank you Lord Pearson and Lady Cox for your invitation and showing my film Fitna. Thank you my friends for inviting me.

I first have great news. Last Wednesday city council elections were held in the Netherlands. And for the first time my party, the Freedom Party, took part in these local elections. We participated in two cities. In Almere, one of the largest Dutch cities. And in The Hague, the third largest city; home of the government, the parliament and the queen. And, we did great! In one fell swoop my party became the largest party in Almere and the second largest party in The Hague. Great news for the Freedom Party and even better news for the people of these two beautiful cities.

And I have more good news. Two weeks ago the Dutch government collapsed. In June we will have parliamentary elections. And the future for the Freedom Party looks great. According to some polls we will become the largest party in the Netherlands. I want to be modest, but who knows, I might even be Prime Minister in a few months time!

Ladies and gentlemen, not far from here stands a statue of the greatest Prime Minister your country ever had. And I would like to quote him here today: “Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. No stronger retrograde force exists in the World. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step (…) the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.” These words are from none other than Winston Churchill wrote this in his book ‘The River War’ from 1899.

Churchill was right.

Ladies and gentlemen, I don’t have a problem and my party does not have a problem with Muslims as such. There are many moderate Muslims. The majority of Muslims are law-abiding citizens and want to live a peaceful life as you and I do. I know that. That is why I always make a clear distinction between the people, the Muslims, and the ideology, between Islam and Muslims. There are many moderate Muslims, but there is no such thing as a moderate Islam.

Islam strives for world domination. The Quran commands Muslims to exercise jihad. The Quran commands Muslims to establish shariah law. The Quran commands Muslims to impose Islam on the entire world.

As former Turkish Prime Minister Erbakan said: “The whole of Europe will become Islamic. We will conquer Rome”. End of quote.

Libyan dictator Gaddafi said: “There are tens of millions of Muslims in the European continent today and their number is on the increase. This is the clear indication that the European continent will be converted into Islam. Europe will one day soon be a Muslim continent”. End of quote. Indeed, for once in his life, Gaddafi was telling the truth. Because, remember: mass immigration and demographics is destiny!

Islam is merely not a religion, it is mainly a totalitarian ideology. Islam wants to dominate all aspects of life, from the cradle to the grave. Shariah law is a law that controls every detail of life in a Islamic society. From civic- and family law to criminal law. It determines how one should eat, dress and even use the toilet. Oppression of women is good, drinking alcohol is bad.

I believe that Islam is not compatible with our Western way of life. Islam is a threat to Western values. The equality of men and women, the equality of homosexuals and heterosexuals, the separation of church and state, freedom of speech, they are all under pressure because of islamization. Ladies and gentlemen: Islam and freedom, Islam and democracy are not compatible. It are opposite values.

No wonder that Winston Churchill called Adolf Hitler’s ‘Mein Kampf’ “the new Quran of faith and war, turgid, verbose, shapeless, bur pregnant with its message”. As you know, Churchill made this comparison, between the Koran and Mein Kampf, in his book ‘The Second World War’, a master piece, for which, he received the Nobel Prize in Literature. Churchill’s comparison of the Quran and ‘Mein Kampf’ is absolutely spot on. The core of the Quran is the call to jihad. Jihad means a lot of things and is Arabic for battle. Kampf is German for battle. Jihad and kampf mean exactly the same.

Islam means submission, there cannot be any mistake about its goal. That’s a given. The question is whether we in Europe and you in Britain, with your glorious past, will submit or stand firm for your heritage.

We see Islam taking off in the West at an incredible pace. Europe is Islamizing rapidly. A lot of European cities have enormous Islamic concentrations. Paris, Amsterdam, Brussels and Berlin are just a few examples. In some parts of these cities, Islamic regulations are already being enforced. Women’s rights are being destroyed. Burqa’s, headscarves, polygamy, female genital mutilation, honour-killings. Women have to go to separate swimming-classes, don’t get a handshake. In many European cities there is already apartheid. Jews, in an increasing number, are leaving Europe.

As you undoubtedly all know, better then I do, also in your country the mass immigration and islamization has rapidly increased. This has put an enormous pressure on your British society. Look what is happening in for example Birmingham, Leeds, Bradford and here in London. British politicians who have forgotten about Winston Churchill have now taken the path of least resistance. They have given up. They have given in.

Last year, my party has requested the Dutch government to make a cost-benefit analysis of the mass immigration. But the government refused to give us an answer. Why? Because it is afraid of the truth. The signs are not good. A Dutch weekly magazine – Elsevier – calculated costs to exceed 200 billion Euros. Last year alone, they came with an amount of 13 billion Euros. More calculations have been made in Europe: According to the Danish national bank, every Danish immigrant from an Islamic country is costing the Danish state more than 300 thousand Euros. You see the same in Norway and France. The conclusion that can be drawn from this: Europe is getting more impoverished by the day. More impoverished thanks to mass immigration. More impoverished thanks to demographics. And the leftists are thrilled.

I don’t know whether it is true, but in several British newspapers I read that Labour opened the door to mass immigration in a deliberate policy to change the social structures of the UK. Andrew Neather, a former government advisor and speech writer for Tony Blair and Jack Straw, said the aim of Labour’s immigration strategy was, and I quote, to “rub the Right’s nose in diversity and render their arguments out of date”. If this is true, this is symptomatic of the Left.

Ladies and gentlemen, make no mistake: The left is facilitating islamization. Leftists, liberals, are cheering for every new shariah bank being created, for every new shariah mortgage, for every new islamic school, for every new shariah court. Leftists consider Islam as being equal to our own culture. Shariah law or democracy? Islam or freedom? It doesn’t really matter to them. But it does matter to us. The entire leftist elite is guilty of practising cultural relativism. Universities, churches, trade unions, the media, politicians. They are all betraying our hard-won liberties.

Why I ask myself, why have the Leftists and liberals stopped to fight for them? Once the Leftists stood on the barricades for women’s rights. But where are they today? Where are they in 2010? They are looking the other way. Because they are addicted to cultural relativism and dependent on the Muslim vote. They are dependent on mass-immigration.

Thank heavens Jacqui Smith isn’t in office anymore. It was a victory for free speech that a UK judge brushed aside her decision to refuse me entry to your country last year. I hope that the judges in my home country are at least as wise and will acquit me of all charges, later this year in the Netherlands.

Unfortunately, so far they have not done so well. For they do not want to hear the truth about Islam, nor are they interested to hear the opinion of top class legal experts in the field of freedom of expression. Last month in a preliminary session the Court refused fifteen of the eighteen expert-witnesses I had requested to be summoned.

Only three expert witnesses are allowed to be heard. Fortunately, my dear friend and heroic American psychiatrist dr. Wafa Sultan is one of them. But their testimony will be heard behind closed doors. Apparently the truth about Islam must not be told in public, the truth about Islam must remain secret.

Ladies and gentlemen, I’m being prosecuted for my political beliefs. We know political prosecution to exist in countries in the Middle East, like Iran and Saudi-Arabia, but never in Europe, never in the Netherlands.

I’m being prosecuted for comparing the Quran to ‘Mein Kampf’. Ridiculous. I wonder if Britain will ever put the beliefs of Winston Churchill on trial… Ladies and gentlemen, the political trial that is held against me has to stop.

But it is not all about me, not about Geert Wilders. Free speech is under attack. Let me give you a few other examples. As you perhaps know, one of my heroes, the Italian author Oriana Fallaci had to live in fear of extradition to Switzerland because of her anti-Islam book ‘The Rage and the Pride’. The Dutch cartoonist Nekschot was arrested in his home in Amsterdam by 10 police men because of his anti-Islam drawings. Here in Britain, the American author Rachel Ehrenfeld was sued by a Saudi businessman for defamation. In the Netherlands Ayaan Hirsi Ali and in Australia two Christian pastors were sued. I could go on and on. Ladies and gentlemen, all throughout the West freedom loving people are facing this ongoing ‘legal jihad’. This is Islamic ‘lawfare’. And, ladies and gentlemen, not long ago the Danish cartoonist Westergaard was almost assassinated for his cartoons.

Ladies and gentlemen, we should defend the right to freedom of speech. With all our strength. With all our might. Free speech is the most important of our many liberties. Free speech is the cornerstone of our modern societies. Freedom of speech is the breath of our democracy, without freedom of speech our way of life our freedom will be gone.

I believe it is our obligation to preserve the inheritance of the brave young soldiers that stormed the beaches of Normandy. That liberated Europe from tyranny. These heroes cannot have died for nothing. It is our obligation to defend freedom of speech. As George Orwell said: “If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear”.

Ladies and gentlemen, I believe in another policy, it is time for change. We must make haste. We can’t wait any longer. Time is running out. If I may quote one of my favourite American presidents: Ronald Reagan once said: “We need to act today, to preserve tomorrow”. That is why I propose the following measures, I only mention a few, in order to preserve our freedom:

First, we will have to defend freedom of speech. It is the most important of our liberties. In Europe and certainly in the Netherlands, we need something like the American First Amendment.

Second, we will have to end and get rid of cultural relativism. To the cultural relativists, the shariah socialists, I proudly say: Our Western culture is far superior to the Islamic culture. Don’t be affraid to say it. You are not a racist when you say that our own culture is better.

Third, we will have to stop mass immigration from Islamic countries. Because more Islam means less freedom.

Fourth, we will have to expel criminal immigrants and, following denaturalisation, we will have to expel criminals with a dual nationality. And there are many of them in my country.

Fifth, we will have to forbid the construction of new mosques. There is enough Islam in Europe. Especially since Christians in Turkey, Egypt, Iraq, Iran, Pakistan and Indonesia are mistreated, there should be a mosque building-stop in the West.

And last but not least, we will have to get rid of all those so-called leaders. I said it before: Fewer Chamberlains, more Churchills. Let’s elect real leaders.

Ladies and gentlemen. To the previous generation, that of my parents, the word ‘London’ is synonymous with hope and freedom. When my country was occupied by the national-socialists the BBC offered a daily glimpse of hope in my country, in the darkness of Nazi tyranny. Millions of my fellow country men listened to it, underground. The words ‘This is London’ were a symbol for a better world coming soon.

What will be broadcasted forty years from now? Will it still be “This is London”? Or will it be “This is Londonistan”? Will it bring us hope? Or will it signal the values of Mecca and Medina? Will Britain offer submission or perseverance? Freedom or slavery? The choice is yours. And in the Netherlands the choice is ours.

Ladies and gentlemen, we will never apologize for being free. We will and should never give in. And, indeed, as one of your former leaders said: We will never surrender.

Freedom must prevail, and freedom will prevail.

Thank you very much.

Fra Europenews