Terrorisme og ekstremisme

Terrortrusselen mot Danmark vokser

Ifølge PET, politiets etterretningstjeneste, har antallet av terrorforsøk i Danmark og mot danske interesser i utlandet, steget de siste to årene. Det er fortsatt Muhammedtegningene som får skylden.

PET har på bakgrunn av vurderingen anmodet landets politikretser om også i 2013 å være vaktsomme og holde et skjerpet fokus på terrortrusselen, melder ritzau.

– Danmark er stadig et prioriteret terrormål for militante islamister, siger chef for PET, Jakob Scharf, i en pressemeddelelse.

– Det samlede trusselsbillede er i dag mere fragmenteret, dynamisk og komplekst og dermed også mere uforudsigeligt end tidligere, tilføjer han.

Muhammedtegningene får fortsatt skylden

Det er PETs Center for Terroranalyse, CTA, som har offentliggjort den nye vurdering samtidig med at PET også har offentliggjort en analyse av Muhammedtegningenes eventuelle betydning for terrortrusselen i Danmark. CTAs konklusjon er at Muhammedtegningene har betydning for trusselnivået, og at antallet av terrorforsøk har steget siden 2010.

I konklusjonen heter det at Muhammedtegningene og Danmarks status som prioritert terrormål er sementert i det militante islamistiske tenkesettet, til tross for at det har vært en rekke nye saker som noen anser som krenkelser av islam.

Dette skyldes blant annet den rådende oppfatningen av at det var Danmark som startet disse sakene mot islam, og at Danmark ennå ikke er blitt straffet tilstrekkelig.

Høyere nå enn da tegningene ble publisert

Antallet av terrorforsøk er de siste årene faktisk høyere enn under den første perioden av tegningsaken fra 2005 til 2008, og også høyere enn etter republiseringen 2008-2010.

– Denne udvikling understreger det fortsatte fokus på Danmark blandt militante islamister, og at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. CTA vurderer, at denne tendens vil fortsætte de kommende år, siger chef for CTA, Søren Jensen.