Om rights.no

Korreksjon

I artikkelen publisert i går, ”Helst ved kjøkkenbenken” sies det at to kjente muslimer henviser til en Facebook-gruppe som er ortodoks i sitt syn på muslimske kvinners muligheter for yrkesdeltakelse.

Den aktuelle artikkelen handler om en Facebook-gruppe med eneste hensikt å forhindre muslimer å ta arbeid som kan være i strid med islam, hvilket selvsagt er svært alvorlig.  Linda Alzaghari meldte seg inn i gruppen for fem måneder siden, mens Shoaib Sultan ble meldt inn for fem måneder siden. Begge to burde jo reagert på at slike grupper opererer på Facebook, hvilket vi ikke kan se at de har gjort. At de støtter gruppen, er derimot et åpent spørsmål. I artikkelen ble følgende skrevet:

Og muslimer som Shoaib Sultan og Linda Alzaghari har mye å svare for når de henviser muslimer til nettsteder som dette.

At Sultan og Alzaghari aktivt henviser medlemmer til slike nettsteder, er ikke korrekt å påstå. Det er altså gruppa som henviser. Kanskje Sultan og Alzaghari burde vurdere å melde seg ut av slike kjønnsfacistiske og reaksjonære grupper?