Økonomi

Danskene lukker informasjon om innvandringskostnader

I flere år har det vært offentlig hva innvandringen koster Danmark. Regjeringsskiftet i 2011 har endret på det. Sosialdemokraten Thorning-Schmidt vil ikke ha slike tall i offentligheten.

I går avslørte Den Korte Avis at regjeringen i Danmark ikke lenger ønsker informasjon om innvandringens kostnader.

Sosial- og integreringsdepartementet har oppløst den arbeidsgruppen som har hatt som oppgave å regne ut omkostningene av spesielt den ikke-vestlige innvandringen. Arbeidsgruppens leder, Henrik Kyvsgaarder, er like så godt flyttet vekk fra hele integreringsfeltet. Gruppen ble i sin tid nedsatt av VK-regjeringen (Venstre og de Konservative), etter press fra støttepartiet Dansk Folkeparti (DF).

Kostnadene

De siste beregninger gruppen rakk å legge fram, er fra to år tilbake. De avdekket at den ikke-vestlige innvandringen kostet Danmark 16 milliarder kroner i 2010. Det tilsvarer 0,9 prosent av danskenes brutto nasjonalprodukt, BNP. Men kanskje verre: utgiftene var stigende.

Tallene stemmer godt overens med de beregninger som HRS har utført for Norge. Vi kom i 2009 frem til at innvandringens kostnader samlet lå på et sted mellom 16 og 25 milliarder. I tillegg kommer reduksjonen i BNP.

Politikerne bør vite

Én av dem som beklager regjeringens beslutning, er dr.phil. Gunnar Viby Morgensen, som selv som leder av Rockwool-fondens forskningsenhet har gjennomført flere omfattende beregninger om de økonomiske sidene ved innvandring.

Viby Mogensen forteller til Den Korte Avis at stort sett alle beregninger viser at innvandring fra ikke-vestlige land kun betyr økede utgifter for et samfunn. Tallene forteller at det er og blir myter og skjønnmaleri å hevde at denne form for innvandring er nødvendig for å skape vekst og sysselsetting. Undersøkelsene avdekker heller at penger blir prioritert vekk fra andre oppgaver, som skoler og sykehus, for å makte de økonomiske ytelsene som de aktuelle innvandrerne har krav på. Dette bør være nyttig kunnskap for politikerne når de skal foreta prioriteringer, sier Viby Mogensen.

Spørsmålet er således om det er regjeringen som ikke vil vite hva feilslått innvandringspolitikk koster, eller om regjeringen ikke ønsker at velgerne skal få vite innvandringens pris.

Noen politikere vil vite

Deler av opposisjonen reagerer da også på at dette er informasjon som forsvinner fra offentligheten, melder Den Korte Avis i dag. Både Liberal Alliance (LA) og DF ber nå om en redegjørelse.

Joachim B. Olsen (LA) vil ha svar på hvorfor regjeringen er sluttet med å regne på utgiftene. Han spørsmål lyder som følgende:

”Indvandrernes og deres efterkommeres træk på de offentlige kasser er blevet belyst ved analyser, bl.a. fra centraladministrationen, op til og med 2010, hvor nettoudgifterne specielt til folk med oprindelse i udviklingslandene blev opgjort til en  størrelsesordenen lidt under 1 procent af bruttonationalproduktet. Vil ministeren oplyse, hvornår den næste analyse af disse nettoudgifter vil fremkomme?”

Også Martin Henriksen (DF) stiller seg uforstående til regjeringens beslutning. Han mener det handler om at regjeringen vil forsøke å skjule sannheten for danskene, da de ikke kan overbevise velgerne om at deres utlendingspolitikk er riktig vei.

Han har formulert følgende to spørsmål:

”Vil ministeren på baggrund af artiklen i Den Korte Avis svare på, hvorfor den danske befolkning, midt i en økonomisk krise, ikke må kende de økonomiske konsekvenser forbundet med bl.a. den nuværende førte udlændingepolitik, samt tidligere tiders indvandring?”

”Vil regeringen i lyset af den voksende tilstrømning af bl.a. asylansøgere til Danmark genoverveje sin beslutning om ikke at ville beregne de omkostninger, der er  forbundet med indvandringen?”

Så får vi bare avvente svarene – men jeg tillater meg å betvile at de vil gjøre oss så mye klokere.