Politikk

Aleneforsørgerjuks – barns beste?

En trebarnsmor hevdet hun var aleneforsørger, mens hun i realiteten bodde sammen med barnefaren. Dermed endte hun opp i fengsel for trygdejuks. Dette bevitner at når vi kommer til økonomisk kriminalitet, tjener ikke argumentet om barns beste til en annen behandling.

Over tid har jeg skiftet mellom irritasjon og fortvilelse over hvordan barn benyttes i asylsaker. Eller riktigere sagt: utnyttes. De utnyttes av foreldrene som – tross avslag – nekter å forlate Norge og således bruker barnas ”lange botid” i Norge som argument for likevel å få permanent oppholdstillatelse. Hvis disse oppnår oppholdstillatelse gjennom barna vil det etableres en praksis som vil uthule asylinstituttet, og kan ende med at enda flere barn opplever samme skjebne. Deretter utnytter deler av media de samme barna (som case) for å kritisere norsk asylpolitikk, uten at media synes å ha så mange betenkeligheter med ”barnebruken”. Jeg tviler sterkt på at barn ville blitt intervjuet i for eksempel saker som omhandlet lang ventetid for deres mor eller far i helsekø.

Når jeg nå registrerer at NAV Kontroll har begynt å svinge pisken for trygdejuks for aleneforsørgere, slo det meg at her vises tydelig ingen nåde for de ”involverte” barna.

Kvinnen i 20-årene hevdet hun var aleneforsørger og at barnefaren bodde et annet sted. Men faren bodde i virkeligheten sammen med kvinnen og barna. Dermed fikk hun nesten 400.000 kroner i støtteordninger uriktig utbetalt fra Nav. Selv om hun har tre små barn, er hun nå dømt til tre måneders fengsel, melder DT.no.

Det er mange ordninger knyttet til aleneforsørgere, som for eksempel stønad til barnetilsyn, overgangsstønad, utvidet barnetrygd, småbarnstillegg eller bidragsforskudd og mange aleneforsørgere får flere av tilskuddene samtidig. Dermed kan det bli mye penger, opp mot 20 000 kroner i måneden, forteller Ludvig Guldal, leder for Nav Kontroll Sør.

Som mange andre støtteordninger, er systemet i stor grad basert på tillit. Men det tillitsbaserte samfunnet er på retrett, og dermed innføres det stadig nye kontrollrutiner – noe ikke minst NAV Kontroll i seg selv er et bevis på.

I 2012 har NAV Kontroll Sør fokusert spesielt på Drammen og Nedre Eiker. Søndre Buskerud politidistrikt har fått oversendt 35 mistenkelige tilfeller om aleneforsørgerjuks, der fem er under etterforskning, tre er dømt, en er henlagt, mens resten ligger til vurdering.

Så godt som alle sakene dreier seg om alenemødre. Det påpekes at det ikke er noen etniske grupper som peker seg, nordmenn er like godt representert som de andre, heter det. Samtidig forventer de bare å få inn flere saker.

Og som det heter: straffene er knallharde. Er trygdesvindelen over 1 G så betyr det ubetinget fengsel – barn eller ikke.

– Vi har også et eksempel på en fembarnsmor som ble tatt for trygdesvindel. Hun måtte i fengsel i tre måneder, forteller Haare, politiadvokat ved Søndre Buskerud politidistrikt.

– I tillegg til de sakene som oversendes til politiet, er det også mange som ikke havner der. Saker hvor vi stopper stønaden, og mottaker må betale uriktig støtte tilbake, sier Guldal hos Nav.