Politikk

Aftenposten, SSB og 22/7

Etter en durabelig runde i media og på Facebook grunnet at Lily Bandehy i en kronikk i Aftenposten pekte på Thomas Hylland-Eriksen som en utløser av ABBs handlinger 22.juli, hadde jeg trodd at sentrale aktører ville besinne seg i den videre debatten om innvandringen. Men nei, i Aftenposten kobles HRS (igjen) på Eurabiateorien, og journalisten – mot bedre vitende? – lar SSB få lov til å underkjenne HRS ved å underkjenne SSB sitt eget forskningsmaterial. Ja, man blir svimmel av mindre.

Jeg hadde Aftenpostens Andreas Slettholm på telefon 29.november om demografi. Slettholm fortalte om tall som viste at katolikker er en sterkt økende gruppe i Norge (selvsagt, grunnet siste års høye innvandring fra land øst i Europa) og straks passerer andelen muslimer registrert i trossamfunn i Norge.

Slettholm viste så til en artikkel i Dagbladet fra 2009. Dagbladet inviterte den gang en rekke debattanter under følgende premiss, her fra tittel og ingress: ”Hvis muslimene blir i flertall. Hva skjer da? Vi har spurt sentrale debattanter.” 

Her er det demografiske spørsmålet Dagbladet sendte debattanter, etterfulgt av mitt svar:

Tror du byer i Norge kan få et muslimsk flertall i fremtiden? I tilfelle, er det lenge til?

Ut fra dagens befolkningsutvikling i Norge og Europa, og hvis dagens politikk i hovedsak ligger fast i årene som kommer, er det ifølge internasjonale eksperter ikke et spørsmål om det blir et muslimske befolkningsflertall på kontinentet, og dermed også i norske byer. Spørsmålet er når dette er en realitet.

Beregninger HRS har gjort, viser at nordmenn blir i mindretall i Oslo rundt år 2026 med dagens innvandringshastighet (og fødselstall). Da er ikke 3. og 4. generasjon medregnet. Majoriteten av innvandrerne vil ha ikke-vestlige bakgrunn, og majoriteten av disse igjen vil ha bakgrunn fra den islamske verden.

Dette betyr altså ikke at muslimer er i flertall i 2026. Ut fra den demografiske utviklingen i andre europeiske storbyer, som Rotterdam og Marseille som kan få muslimsk flertall innen ett til to tiår, vil jeg således anslå at vi kan få et muslimsk flertall i Oslo om fire til fem tiår.

Som den redelige leseren vil se, er det tatt både forbehold og vist til internasjonal ekspertise.

Her er hvordan Aftenpostens Slettholm ville bruke dette:

”I 2009 sa hun til Dagbladet at det ’ikke er et spørsmål om det blir et muslimske befolkningsflertall på kontinentet, og dermed også i norske byer. Spørsmålet er når dette er en realitet.’”

At det er internasjonal ekspertise jeg refererte til, ville han altså utelate, noe jeg protesterte på og fikk medhold i.

Hva kunne da gjøres for å koble HRS til negativitet? Jo, Eurabiateorien, som verken Rita Karlsen eller jeg har satt oss inn i eller støttet, kobles inn i brødteksten på en måte som umulig kan tolkes som annet enn at HRS/jeg er ”krefter” som støtter denne teorien:

Krefter som støtter Eurabia-teorien, organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge og enkelte forskere har holdt det for sannsynlig at det en gang vil bli muslimsk flertall her til lands.

– Katolikker ikke noe problem

En av de mest aktive innvandringsdebattantene er Hege Storhaug i tenketanken Human Rights Service. I 2009 sa hun til Dagbladet2 at det «ifølge internasjonale eksperter ikke er et spørsmål om det blir et muslimske befolkningsflertall på kontinentet, og dermed også i norske byer. Spørsmålet er når dette er en realitet.»

Da er anslaget gitt for å gå løs på HRS sin troverdighet.

Hun henviser til SSBs befolkningsfremskrivninger, der innvandrere kan være i flertall i Oslo i 2040.

– Ut fra siste års registrerte innvandring, vil det skje allerede i 2030. Og hovedinnvandringen til Oslo de siste tiårene har vært ikke-vestlig, majoriteten fra den islamdominerte verden, sier Storhaug.

Hun sier at det fortsatt er innvandringen fra den islamdominerte verden hun er bekymret for. 

– Den katolske innvandringen er verdimessig et veldig lite problem, fordi de står nært det norske, protestantiske samfunnets frihetsverdier. Det er godt mulig at en del innvandrere fra katolske land for eksempel har et noe annet syn på likestilling enn nordmenn flest. Men den ideologien som formidles i sentrale islamske trossamfunn når det gjelder religionsfrihet, likestilling, likeverd og ytringsfrihet gir derimot stor grunn til bekymring, sier Storhaug. 

Da er grunnen beredt og SSB hentes inn ved Helge Brunborg, som får lov til å underkjenne eget forskningsmaterial (sic!), under den lite flatterende mellomtittelen ”Feil fremstilling”:

Forsker Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå mener det er feil i Storhaugs fremstillinger. 

– Det Storhaug refererer til, omfatter innvandrere og deres barn dersom innvandringen holder seg svært høy fremover. Og vi har altså funnet at et flertall av innvandrerne ikke vil komme i flertall i Oslo i det hele tatt i den perioden vi har sett på, altså til 2040, sier Brunborg. 

SSBs fremskrivninger viser en innvandrerbefolkning på maksimalt 47 prosent i 2040.

SSB (og Aftenposten) har altså funnet ut at ”innvandrere ikke vil komme i flertall i det hele tatt” innen 2040. De 47 prosentene det vises til, er mellomalternativet i SSBs siste fremskrivning. Der heter det i høyalternativet at SSB beregner at Oslo vil ha en innvandrerbefolkning på 57 prosent i høyalternativet, et alternativ som er lavere enn den faktiske innvandringen SSB selv har registrert de siste årene. 

Her fra SSBs befolkningsfremskrivning der det refereres til lav- mellom og høyalternativ: 

Framskrivningene går fram til 2040. For Oslo vil resultatene dette året være henholdsvis 294, 387 og 547 tusen innvandrere og norskfødte barn av innvandrerforeldre. Dette svarer til en vekst i deres andel av befolkningen fra nivået ved forrige årsskifte på 28 prosent til henholdsvis 40, 47 og 56 prosent i 2040. 

Men husk: det er selvsagt HRS som ikke klarer å lese SSBs rapporter – ikke Brunborg, ikke Aftenposten. 

Hvordan SSB har operert i mange år innen demografifeltet er ganske skandaløst, og her kan du lese om bommertene, og hvordan byrået har agert mot andre, inkludert HRS, sine analyser gjennom årene. Det er ikke pen lesning, men viktig lesning er det vitterlig.  

Oppdatert senere på dagen: Aftenposten har nå lagt til at SSBs høyester alternativ viser 56 prosent innvandrerandel i 2040. Likevel beholdes Brunborgs uttalelse under mellomtittelen «Feil fremstilling», der han hevder vi tar feil og at SSB har «funnet at et flertall av innvandrerne ikke vil komme i flertall i Oslo i det hele tatt i den perioden vi har sett på, altså til 2040».

OG Eurabia-teorien hadde ingenting med HRS å gjøre, sier Slettholm i e-post. Vel, hvem var den da myntet på?

Sånn går dagene.