Statistikk

Rekord på rekord

Skal det ingen ende ta? Igjen melder SSB om rekordhøy innvandring. Og igjen er det blomster, diplom og feiring.

Folketallet økte med 20 600 personer, til 5 038 100 personer i 3. kvartal 2012, melder SSB. Dette tilsier at folkeveksten var 600 høyere en i samme kvartal i fjor. Samlet var det 24 200 personer som innvandret, mens 10 000 utvandret. Nettoinnvandringen ble da på 14 200 personer – som er den høyeste Norge har hatt i noe kvartal.

Og som SSB sier ”Innvandringa held fram på det same høge nivået som dei to siste åra.” Nå ja, de siste to årene er i alle fall ikke å ta for hardt i, da innvandringen til Norge har vært svært høy i mange år. Men til tross for det, kan vi nå på nytt ”feire” en rekord: ”Samanlikna med samsvarande kvartal i tidlegare år, har folkeveksten aldri vore så høg. Veksten er to til tre gongar så høg som i tida fram til og med 2006. Det blei født 16 200 born, mens 9 800 personar døydde i 3. kvartal. Fødselsoverskotet på 6 400 personar held seg dermed like høgt som sidan 2008.” 

Også i dette kvartalet økte folketallet mest i Oslo og Akershus, samt i Rogaland og Hordaland.  

Oslo hadde høyest fødselsoverskudd

I 3. kvartal er det nok en gang Oslo fylket med det høyeste fødselsoverskuddet. Det ble født 2 700 barn, mens 1 050 personer døde.  

Hedmark og Oppland hadde det laveste fødselsoverskuddet, der det samlet sett bare ble født 15 flere enn det døde. 

Dobbelt så mange fra Romania 

I 3.kvartal innvandret det flest polakker, litauere og svensker, mens det kom dobbelt så mange personer fra Romania som i forrige kvartal (2. kvartal 2012). Romania ligger således på 3.plass. På 4.plass ligger Somalia. 

Men selv om det kom mange svensker, var det mange som også utvandret, og dermed endte vi opp med en nettoinnvandring fra Sverige på 150 personer, noe som ikke gir dem listeplass blant de ti største nettoinnvandringslandene. Nettoinnvandringen av polske og litauiske statsborgere lå samlet på 3 900 personer. Fra Spania lå nettoinnvandringen på 360 personer, som kvalifiserer til en 10.plass.

Størst nettoinnvandringa hadde Hordaland, tett foran Akershus og Sør-Trøndelag.  

Innenlandsk nettoflytting 

Ni av fylkene hadde innenlandsk nettoinnflytting, mens ti hadde nettoutflytting. Størst nettoinnflytting hadde Sør-Trøndelag med 700 personer, med Akershus rett etter.

Det er særlig i innlandet, på Nordvestlandet og i Nord-Norge, at det er nettoutflytting. I tillegg var det nettoutflytting i Rogaland. Størst innenlandsk nettoutflytting hadde nok en gang Nordland med 600 personer. 

Størst samlet flytteaktivitet, inn i og ut av fylket, er i Oslo. Minst 5 prosent av innbyggerne kom enten til eller dro fra fylket i 3. kvartal.  

Blomster, diplom og feiring 

Ifølge SSB er det mye feiring rundt omkring: I Sør-Trøndelag ble det feiret at de rundet 300 000 innbyggere i 3. kvartal. I Tromsø feiret de innbygger nummer 70 000, og i Lillesand at de ble 10 000. Radøy vil feire at de har rundet 5 000 personer. Men i Røyken og Finnøy er feiringen utsatt: Det så en stund ut til å skulle runde henholdsvis 20 000 og 3 000 innbyggere, men så stoppet det litt opp. Så der blir feiringen i 4.kvartal, tror SSB. 

216 kommuner har hatt et fødselsoverskudd til nå i år. 200 kommuner hadde fødselsundersudd. Folketallet økte i 301 kommuner, mens det gikk ned i 120 kommuner.  

165 kommuner hadde en innenlandsk nettoinnflytting, av dem flere kommuner i Akershus, men høyest var den i Fredrikstad. Blant 257 kommuner med innenlandsk nettoutflytting er det flere kommuner i Nord-Norge og Nordvestlandet, men Stavanger og Oslo skiller seg klart ut med størst nettoutflytting. Men ifølge SSB trenger de ikke fortvile: ”Den store nettoinnvandringa frå utlandet vog mykje opp for det innalandske flyttetapet i mange kommunar. Soleis fekk særleg Oslo, men og Stavanger, stor samla nettoinnflytting.” Innvandringen som den reddende engel, med andre ord.