Innvandring

Italia verre enn Somalia

Det er egentlig ikke noe nytt, men når det sies av politiet kan det være verdt å nevne det: somaliske asylsøkere ankommer Italia, for så å få reisedokument av bakmenn, som tømmes i flytoalettet på vei til Norge. Det nye er at et liv i Italia er verre en Somalia.

Bare i sommer ankom 70 såkalte papirløse asylsøkere fra Somalia med en og samme flyrute til Moss lufthavn Rygge til sommer, melder NRK  De hadde kvittet seg med pass og reisedokumenter underveis, ifølge politiførstebetjent Anders Lia ved Moss lufthavn Rygge.

– Når de kommer til oss på Moss lufthavn Rygge så er det uten dokumenter. Vi vet jo at en del av papirene blir revet i filler og kastet i flytoalettet.

– Det kan vi se når vi får beskjed av dem som tømmer toalettene at det ligger rester av pass i tankene når de tømmes, forteller Lia.

De fleste skal ha bodd på Sicilia, i Palermo.

– De aller fleste forteller at de har bodd i utkanten av Palermo, i et hus hvor det er personer som har skaffet dem reisedokumenter, laget et pass og hjulpet dem om bord på flyet, forteller Lia.

Den langvarige krigen i Somalia gjør at det er stor sjanse for å få bli i Norge, særlig hvis man har greid å slette sporene som leder tilbake til Italia.

Somalisk forening i Halden mener det ikke er mulig å leve et liv i Italia, derfor er dette forståelig, mener han. Italia er verre en krig i Somalia, heter det.

Leder av somalisk forening i Halden, Mohammed Abdil Dahir, sier det ikke er levelig som asylsøker i Italia.

– Det er ikke noe liv å leve. Det er noen som sier til meg at det er bedre å være i krig enn å være i Italia og havne på gata, forteller Dahir til NRK.