Islam

-Islam vil ikke integreres

Motstanden mot islam i Frankrike øker. På lørdag demonstrerte rundt 1 500 personer i Paris med slagord om ”islamsk fascisme”, og med påstander om at islam verken kan eller vil la seg integrere i den franske republikken.

Gruppen som demonstrerte i Paris kaller seg ”Republikansk motstand”, og mener at islam ikke hører hjemme i Frankrike. Gruppen føyer seg inn i et mer og mer tydelig mønster: motstanden mot islam øker i Frankrike.

Protester Romain Cyiril says, “France was always a welcoming country, but for the first time we have to deal with a religion which can’t and doesn’t want to integrate itself.”

Three weeks ago, dozens of far-right French activists stormed an unfinished mosque to protest immigration policies that have made France home to Western Europe’s largest population of Muslims. There are an estimated 5 million or more Muslims in this nation of 65 million, although under French law the government does not track religion.

The French government has denounced anti-Islam extremists.

Saturday’s protest was organized by a nationalist group called the Republican Resistance.

Rundt 10 prosent av Frankrikes befolkning på 65 millioner regnes som muslimer. I forrige måned viste en meningsmåling stigende skepsis til islam:   

§  43 prosent av franskmennene mener at islam utgjør en ”trussel mot den nasjonale identiteten.

§   Kun 17 prosent av de spurte mener at islam beriker den franske kulturen.

§  40 prosent mener at islam verken beriker eller er en trussel mot den nasjonale identiteten.

§  43 prosent er mot at nye moskeer reises, opp fire prosentpoeng fra to år tilbake.

§  At 63 prosent vil ha sløret bort fra det offentlige rommet, er også opp fire prosentpoeng med lik måling for to år siden.

§  To av tre mener muslimer generelt ikke er godt integrert i det franske samfunnet. Blant disse mener 68 prosent at dette skyldes at man ”avviser å integreres”, mens rundt halvparten mener den manglende integreringen skyldes ”uoverstigelige kulturelle forskjeller” (to forklaringer som jo kan henge godt sammen med hverandre, min merknad).

Nylig fremstod også en ny ungdomsgruppe med nasjonalistisk preg, Generation Identitaire som erklærer det bestående krig. Gruppen tar et radikalt oppgjør med 68-generasjonens avvisning av det nasjonale og kulturarven. Disse unge søker tilbake til det nære, det gjenkjennbare, til røtter og historie, til fasthet, til sosial trygghet. De vil ha tydelige autoriteter på hjemmebane, på utebane, som i skolen. De sier rett ut at det multikulturelle prosjektet er fånyttes: Frankrike er blitt et dypt splittet land basert på rase og religion.

Nasjonal Front er nå det mest foretrukne partiet blant de unge.

Det er grunn til å tro at tilspissingen i Frankrike er et forvarsel om økende motstand i det offentlige rommet mot islam, som vi også vil se i andre sentrale europeiske land.