Forskjellsbehandling og diskriminering

Ingen diskriminering

Ved utestedene i Bergen er det ingen etnisk diskriminering, ifølge en omfattende test Bergen kommune har gjennomført. Men flere av innvandrerorganisasjonene i Bergen ikke ville være med på prosjektet.

Det var med 250.000 kroner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet at Bergen kommune sendte ut 14 personer med opprinnelse fra Kina, Aserbadsjan, Pakistan, Colombia, India og Sri Lanka til forskjellige utesteder i Bergen. 

Kontorsjef Gro Gaarder ved Kontor for skjenkesaker i Bergen forteller at ingen av testpersonene meldte om noen form for diskriminering. 

– Vi har ikke klart å avdekke diskriminering. Testpersonene snakket alle verdens språk i køen, sier Gaarder til BT.no.

Gaarder legger til at flere innvandrerorganisasjoner i Bergen ikke ville være med på prosjektet, i frykt for at det skulle bli en belastning for testpersonene. Men fasiten viste noe helt annet. Det var absolutt ingen problemer. 

Fokus 

Prosjektet satte fokuset på inngang til utesteder, situasjoner ved kjøp av drikke, samt service overfor kontrollørene. 

– De ordinære kontrollørene var observatører. Testpersonene bor og studerer her. Vi delte inn i grupper på fire og seks personer, og så kom de norske rett bak. Det var bestandig likt antall i de to gruppene, sier Gaarder. 

I tillegg ble alle ble fotografert før de gikk ut for å sikre at de hadde noenlunde lik påkledning. 

– Kun én gang var vi i tvil. Den ene gruppen ble spurt om de var studenter og hadde legitimasjon, men slapp inn under tvil. Da vi testet samme sted igjen senere, var det imidlertid ikke noe problem, sier Gaarder. 

Skryt til utestedene 

Byrådsleder Monica Mæland skryter av utestedene. 

– Denne kontrollen har vist at det ikke foregår etnisk diskriminering. Jeg oppfordrer dem til å ha fortsatt fokus på dette slik at vi også i fremtiden, sier Mæland. 

Kommunen lager nå en rapport om prosjektet som skal orientere departementet om funnene.