Terrorisme og ekstremisme

Fremmedkriger

Dagens islamistiske fremmedkrigere blir farligere, og sjansen er større for at de vil rette våpnene mot Norge, mener Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI).

På et foredrag av Petter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i går kom det frem at minst 13 muslimer har reist fra Norge som fremmedkriger (se faktaboks). Disse har dratt for å kjempe i Tsjetsjenia, Irak, Pakistan, Afghanistan, Jemen – og nå Syria, melder VG Nett.

FFI har studert saker der personer har reist fra Norge til utlandet på 2000-tallet for å kjempe jihad (hellig krig). De mener utviklingen er klar:

Dagens islamistiske fremmedkrigere blir farligere, og sjansen er større for at de vil rette våpnene mot Norge:

– Det er tegn på at de som reiser i økende grad har et globalt fiendebilde. Det er flere som kommer inn som en tredjepart i en konflikt og flere inkluderer Norge og norske myndigheter i fiendebildet, sier Nesser.

Han peker på at én av ni som reiser til utlandet for å slåss, kommer tilbake som terrorister.

– Nesten alle internasjonale terrorplaner av jihadister har involvert fremmedkrigere. Fremmedkrigere påvirker trusselnivået i Vesten negativt.

FFI kommenterte også en sak ikke har vært i offentlighetens søkelys. I perioden 2000-2001 reiste en norsk statsborger til Tsjetsjenia, hvor han skrev, på engelsk, dagboknotater fra den hellige krigen mot Russland. I disse notatene fremkommer det blant annet at han mente jødene sto bak Russlands president, Vladimir Putin.

Ifølge VG er dette sakene:

Før 2000:  

Mullah Krekar reiser til Nord-Irak, der han etablerer seg som leder for Ansar al-Islam. Til dette sier seniorforsker Brynjar Lia ved FFI:

– Mange tenker vel på Krekar som en klovn. Likevel tror jeg vi i norsk sammenheng undervurderer Krekar.

Han peker på at Krekars kamperfaring er noe av det som gjør at han nyter høy status, også blant norske ekstremister.

– Krekar nyter betydelig status i det nye muslimske ekstremistmiljøet på Østlandet, sier Lia.

2000-2001: 

En hittil ukjent sak for offentligheten. En norsk statsborger reiser til Tsjetsjenia, hvor han, på engelsk, skrev dagboknotater fra den hellige krigen mot Russland. I disse notatene fremkommer det blant annet at han mente jødene sto bak Russlands president, Vladimir Putin.

2006:

«Ali» reiser tilbake til Irak for å kjempe hellig krig. I etterkant av reisen fortalte han om hvorfor han dro.

– Jeg reiste for å bli martyr og dø, fortalte han til Dokument 2.

– Norge er et terrormål, og kommer fortsatt til å være det, sa han.

Tre norsk-pakistanere reiser til Pakistan for å trene med den radikale islamistgruppen Lashkar-e Taiba. Ifølge Dagbladet var Arfan Bhatti en av de omtalte.

2008-2009: 

Terrordømte Mikael Davud reiser til de pasjtunske områdene i Waziristan, der han ifølge en dom i lagmannsretten fra i år kommer i kontakt med al-Qaida. Tilbake i Norge begynner han, sammen med meddømte Shawan Bujak å planlegge terror mot danske Jyllands-Posten.

2010:

En Guardian-reporter intervjuer en Taliban-gruppe i Nord-Afghanistan. Journalisten beskriver en ung rødskjegget nordmann som deltar i gruppen, sammen med andre som har reist fra Storbritannia.

2010-2011:

Det som betegnes som en ressurssterk, velfungerende og velintegrert norsk-somalier reiser fra Norge til Somalia etter å ha kommet i kontakt med et svensk Shabaab-rekrutteringsnettverk. Han fungerte som militær instruktør i Somalia før han ble drept i kamper med regjeringshæren. Det var VG som først avslørte mannens bakgrunn som gardesoldat.

2012:

Den norske konvertitten «Muslim Abu Abderrahman» blir avslørt som Jemen-terrorist. Han skal blant annet ha fått bombeopplæring av al-Qaida. Hva som har skjedd med ham siden avsløringen er ukjent.

Norske «Abu Bilal» snakker i en propagandafilm for Usbekistans Islamske Bevegelse (IMU). Ifølge terrorforsker Nesser snakker mannen norsk med det som kan være en afghansk aksent.

Mohyeldeen Mohammad lar seg avfotografere med automatvåpen og opplyser at han er i Syria. Han uttaler at han vil kjempe mot den «hedenske tyrannen» Bashar al-Assad, men advarer også norske myndigheter.

Arfan Bhatti lar seg avbilde med maskingevær i «Khurasan», det historiske Stor-Afghanistan.

– Han vil kommunisere at han er i væpnet kamp og har formidlet støtte og penger til hellige krigere, sier Petter Nesser.

Voksende ekstremistmiljø

Ifølge VG er det også kjent at en rekke andre nordmenn har sluttet seg til opprørerne i Syria. Mange av disse har tilknytning til ekstremistmiljøet på Østlandet.

– Det er en markant økning knyttet til Syria-konflikten, sier Nesser.

Konflikten i Syria berører mange og skaper avmakt og antipati. Konflikten i Syria sammenfaller også med desentraliseringen av al-Qaida, sier Nesser.

Han knytter også det økende antallet som reiser til Syria til det voksende og radikaliserte ekstremistmiljøet i Norge.

Se VGs sak for flere videoer, blant annet av Arfan Bhatti og Mullah Krekar.