Politikk

Avlyst

Den offisielle tildelingen av Kongens fortjenestemedalje som Trond Ali Linstad er beæret med for om lag en måned siden, er avlyst. Tildelingen skulle skje ved Nationaltheatret i dag. Jan Akerjordet, som står bak initiativet til å ære Linstad, sier at medaljen overrekkes i dag i en annen sammenheng. Norge kan ikke ideologisk leve med denne utmerkelsen.

I følge Nationaltheatret er arrangementet avlyst av sikkerhetsmessige grunner, da det var tillyst demonstrasjon mot dekoreringen av Linstad, som helhjertet støtter despotene i Iran og som mener det er legitimt å ty til vold mot Israel.  Linstad hyller også Hamas og ivæpnet jihad. Han uttalelser om jøder er et ekko av Hitler.

Følgende sier Jan Akerjordet (74) til Aftenposten om de negative reaksjonene mot utmerkelsen:

Dette er sørgelig. Han har fått prisen for sitt arbeid for innvandrere i Oslo, hans mål har vært integrering og gi dem et lettere liv i Norge, sier Akerjordet.

Man tror knapt hva man leser. Er mannen ved sine fulle fem?