Flerkoneri og proforma ekteskap

1000 proformaekteskap avslørt

UDI har avvist nesten 1 000 søknader pm innvandring gjennom ekteskap siste fem årene. De fleste avslagene er knyttet til personer med landbakgrunn fra Somalia, Marokko, Vietnam, Pakistan og Kosovo. Andelen proformaekteskap antas å være langt høyere enn dette

UDI har avvist 925 søknader om familieetablering siden 2007. De siste to årene har imidlertid UDI undersøkt færre saker der ekteskapsinngåelser kan ha vært inngått kun i den hensikt å få opphold i Norge. Grunnen til dette skal være det absolutte forsørgerkravet på 240 000 kroner i årsinntekt som gjør at en del allerede får avslag grunnet dette kravet, og UDI finner det da ikke interessant å undersøke om ekteskapet er inngått proforma.

Særlig personer med somalisk bakgrunn DNA-testes, da det er velkjent at i denne gruppen forekommer det ”ekteskapsinngåelser” med så nære familiemedlemmer som søsken.

I 2010 DNA-testet UDI i rundt 200 saker. Resultatet ble:

De første 100 DNA-sakene viser at 40 prosent av sakene gir ett av følgende tre resultater:

Søknaden trekkes.

Søkeren møter ikke til DNA-test.

DNA-testen viser at søkerne har en annen familierelasjon enn ekteskap, oftest halvsøsken.

Kanskje det mest oppsiktsvekkende er følgende: Utenriksdepartementet mener UDI er for slappe. Det er tatt stikkprøver fra noen nordafrikanske land som har vist at nesten 100 prosent av ekteskapene endte i skilsmisse etter tre år og vilkår for bosetting således er oppfylt.

Dette betyr vel at man må bør øke grensen for å oppnå opphold til fem eller syv år, og at innvilget opphold skal tilbaketrekkes når det avdekkes i etterkant av skilsmisse at ekteskapet var proforma?

Aftenposten  forteller også om nye former for juks innen familieinnvandring: falske adoptivbarn og falske fosterbarn, først og fremst fra Afrika.

Artikkelen til Aftenposten blir her såpass uklar at problemstillingen er vanskelig å kommentere.