Islam

Takk til IRN

Dagbladets debattredaktør, Marte Michelet, takker Islamsk Råd (IRN) og moskeene for at vi ikke har fått slike ekstreme islamistiske organisasjoner som vi ser i Storbritannia. IRN og moskeene har gjort et ”iherdig arbeid” i ”frontlinjen mot radikalisering”, skriver Michelet om den såkalt ”fredelige demonstrasjonen på Youngstorget”. Noe må ha gått Michelet huse forbi.

Jeg ville anta at en samfunnsaktør som Michelet blant annet har fått med seg at dagens leder av IRN heter Mehtab Afsar, tidligere talsperson for Minhaj ul-Quran Norge, en renskåret islamistisk verdensomspennende organisasjon, anført av Tahir ul-Qadri, som ”pent” ble kledd ideologisk naken under sitt nylige besøk i Danmark, der også Den norske kirken var representert. Qadri meiner blant annet at de som begår blasfemi skal ”henrettes som en hund.”

Og her er minhaj-kvinner i aksjon for å spre sitt budskap i Lahore:

Minhaj-kvinner

Liknende kvinner (minus den røde capsen) så man på Youngstorget 21.september, da det ble demonstrert mot ytringsfriheten.

Men ingen etablerte medier har noensinne brydd seg med hvilken moské og bevegelse sentrale aktører tilhører. Ideologisk slapphet? Tør ikke? Forstår ikke?

Michelet peker på Arfan Bhatti og co som det meste ekstreme vi har innen islamistiske grupperinger i Norge. Det vet vi ikke. Det vi vet er at Bhatti og co ikke er skuddredde ideologisk: de mener selv de har ingenting å tape på ved åpent å propagandere for kalifatet. Hva som foregår på bakrom rundt forbi, se det får vi håpe at PST har innsyn i.

Bhatti og hans like mener de lever i ”Krigens Hus”, altså et Norge og Europa som ikke er underlagt islam. De er renskårne wahabbister som jobber for at ”Fredens Hus” skal herske over hele kloden, altså en klode underlagt islam. På Youngstorget samlet derimot islamistene seg. De følger en annen taktikk ut fra et annet tankesett: de mener de lever i ”Forkynnelsens Hus”, altså et tredje hus. De bruker således vårt frie og åpne demokrati – dialog, deltakelse på konferanser, interreligiøse samarbeidsorgan med mer – for å nå samme mål som Bhatti og co.

Altså: same shit, different wrapping.

Hvis Michelet tror at ”den massive mobiliseringen til den fredelige demonstrasjonen på Youngstorget”, var en masse som omfavner frihetsverdiene som ligger til grunn for dagens Norge, har hun med andre ord gått på limpinnen. IRN og moskeer kjemper for frihetsverdier?

Her det mest sentrale avsnittet i kommentaren til Michelet:

Hittil har forsøk på å etablere norske avleggere av de britiske ekstremorganisasjonene mislyktes. Den viktigste årsaken er det iherdige arbeidet som er gjort i moskeene og av Islamsk Råd. Det er de som er frontlinjen mot radikalisering, og blant vanlige muslimer i Norge er det en intens fortvilelse og forakt overfor Bhatti og hans meningsfeller. Det er i det perspektivet vi må forstå den massive mobiliseringen til den fredelige demonstrasjonen på Youngstorget på fredag.

Dagbladet: Bhatti Boys