Integrering og integreringspolitikk

Svindlet for 600 000

En seksbarnsmor (45) med somalisk bakgrunn mottok aleneforsørgerbidrag. Haken var at hun bodde sammen med barnas far. Ettersom hun har små barn og saken lå urørt hos politiet i over ett år, fikk hun kun to måneders fengsel og 200 timers samfunnsstraff.

Det er Stavanger Aftenblad som melder om dommen:

Den 45 år gamle seksbarnsmoren måtte nylig møte i Stavanger tingrett, tiltalt for å ha bedratt Nav for 618.152 kroner.

Fra mars 2006 til november 2010 fikk hun utbetalt aleneforsørgerbidrag til tross for at hun i hele perioden bodde sammen med de yngste barnas far.

Hun innrømmet i retten at han bodde der hele tiden, men hevdet at det hele skyldtes en språklig misforståelse mellom henne og Nav-saksbehandleren.

Kvinnen er fra Somalia, men har bodd i Norge siden slutten av 90-tallet. I dommen viser blant annet tingretten til notater fra saksbehandleren, der kvinnen flere ganger har forklart at barnas far bare kommer på besøk om ettermiddagene og aldri overnatter.

Hun skal gjentatte ganger ha fått reglene forklart av Nav.

45-åringen ble funnet skyldig i grovt bedrageri. Under straffutmålingen er det i formildende retning lagt vekt på at saken er blitt   gammel, blant annet etter at den ble liggende urørt hos politiet i over ett år, og at hun har små barn som krever særlig omsorg.

I utgangspunktet ligger straffenivået for lignende forhold på rundt ti måneders ubetinget fengsel, men på grunn av de formildende  omstendigheter, spesielt angående politiets tidsbruk, ble straffen satt til 60 dagers fengsel og 200 timers samfunnsstraff.

I tillegg må kvinnen betale tilbake hele svindelbeløpet innen to uker.