Terrorisme og ekstremisme

Rekrutterer gjerne mindreårige

Profetens ummah, ved talsmann Ubaydullah Hussain mener mindreårige i Norge kan delta i jihad i Syria. Han forteller videre at ”flere brødre” nå har vervet seg til jihadistgrupper i Syria ved hjelp av Profetens ummah.

Som kjent, er en av dem som har reist til Syria, Mohyeldeen Mohammad   mens en annen, Mohamed, er drept.

VG skriver nå at Profetens ummah arbeider aktivt for å verve flere til jihadkamper i Syria, og de går ikke av veien for å verve mindreårige, for etter islam er man voksen når man når puberteten.

PST mener både rekruttering, finansiering og oppfordring til jihad, kan rammes av terrorlovgivningen.

VG: Rekrutterer norske muslimer til krig