Integrering og integreringspolitikk

Lærere mobbes daglig

Ludder. Fuck you. Rasist. Dette er blitt hverdagsbegreper for lærere ved en rekke grunnskoler, som daglig opplever seg mobbet og sjikanert av respektløse elever med muslimsk bakgrunn. For en rektor i Danmark sprakk det. Nå sitter hun igjen med Svarte-Per.

Birgitte Sonsby

Rektor Birgitte Sonsby

Den siste tiden har det versert en sak i danske medier om en rektor, Birgitte Sonsby, som det i irritasjonens øyeblikk glapp for. Uttalelsen som falt var at hun er ”skittlei av muslimer som ødelegger for undervisningen”. Til saken hører at Birgitte Sonsby er en anerkjent rektor, som blant annet i 2011 mottok prisen ”Årets kommunale leder”. Hun er også leder for rektorforeningen i kommunen.

Men uttalelsen falt ikke i god jord hos den gruppen muslimske elever som var sendt til rektors kontor for dårlig oppførsel, og elevene sprang sporenstreks hjem og fortalte om sin grusomme opplevelse. Faren til en av guttene tok opptrinnet alvorlig, og dro sporenstreks til politiet med anmeldelse av rektor Sonsby – for rasisme.

Sonsby har bekreftet at hendelsen fant sted og har unnskyldt det inntrufne, men nekter for at det har noe med rasisme å gjøre.

Politiet har uttrykt at de ikke finner saken spesielt alvorlig, men Sonsby risikerer såkalt tjenestelig påtale.

Men nå går skolestyrets leder, Peter Julius, til angrep mot den taushetens tyranni som så langt har hersket omkring såkalte tospråklige elever sin atferd mot både lærere og elever på mange av de danske grunnskolene.

”De har ikke de normer og værdier, der skal til for at begå sig i en almindelig dansk folkeskole,” skriver Peter Julius i en kronikk i Fyens Stiftstidende onsdag, hvor han gir et innblikk i forholdene på skolen.

Ludder – Fuck you – Rasist!

I kronikken, som Peter Julius ikke bare har skrevet på egne vegne som skolestyrets leder, men også på vegne av skolens ledelse og lærere, heter det blant annet:

”Klassekammerater og lærere bliver kaldt ludere. ’Fuck dig’ er et udtryk, der er en del af hverdagssproget. Trusler og verbale overfald er ikke usædvanlige,” skriver Peter Julius og fortsetter:

”Dagligt er der lærere, der bliver kaldt racister, fordi de eksempelvis har bedt en elev om at tage fødderne ned fra en sofa eller et bord, eller fordi eleverne bliver bedt om at møde forberedt til undervisningen.

Lærere mobbes

Det er 630 elever på Birgitte Sonsby skole, Ejerslykkeskolen, og halvparten av dem har innvandrerbakgrunn. De fleste av dem er gode og velfungerende, understreker Julius, men så finnes det mindretallet som klarer å ødelegge.

”Flere lærere oplever decideret mobning fra en hård kerne af tosprogede elever. Eksemplerne er desværre mange, og hvert eneste eksempel eller episode er med til at skubbe grænserne for normal adfærd,” advarer Julius og fortsetter:

”Gruppens adfærd smitter. De få kommer til at trække flere med sig, og så skrider fundamentet.”

“Det skrider for os milimeter for milimeter hver dag. På et tidspunkt kommer de andre børn til at betragte dem som rollemodeller”.

Daglig kamp

Dette tyranniet fra en liten del av elevene, som dessverre trekker flere og flere med seg, er selvsagt svært ødeleggende for undervisningen, og stjeler masse av verdifull tid:

”Dagligt skal vores personale kæmpe for at få plads til god undervisning. Og vores lærere og pædagoger tager kampen. De er gode til det. På en normal dag er vi faktisk en rigtig god skole for vores elever.”

”Tør vi sige det, som det er? Ja, vi har et problem med en mindre gruppe af tosprogede elever,” fastslår han.

Julius understreker at rektor Sonsby med sin uttalelse kom til å sette ord på en av grunnskolens store utfordringer.

”Hvordan kan Folkeskolen blive bedre til at arbejde med elever, der tilsyneladende ikke besidder de sociale kompetencer, som skal bruges i en normal skoledag?”

Problemet er utbredt

Kronikken har medført en rekke reaksjoner, med støtte til Ejerslykkeskolen:

“Jeg bliver kimet ned og får mails fra lærere og skoleledere, der siger, at de har samme udfordring. Det her er ikke en Ejerslykke-problematik, men vi har en folkeskole, der ikke er gearet til at håndtere udfordringerne.”

Den ansvarlige for skoleområdet der Ejerlykkeskolen ligger (Odense), Stina Willumsen (SF), forsikrer at man jobber med disse problemene, som ifølge henne har vært kjent i årevis. Men nå skal det visstnok også skje noe:

”Det er derfor, vi for nogle måneder siden satte gang i arbejdet med at analysere tosprogs-indsatsen og se på, om vi får gode nok resultater eller om vi må ændre praksis, siger hun til Fyens Stiftstidende.

Jeg tillater meg å betvile at så mye vil skje. Spesielt fordi Stine Willumsen mener at det ikke et dårlig tegn at lærere daglig blir kalt ludder og rasisme:

”Jeg mener ikke, at det er rigtigt at sige. Vi bliver dygtigere og dygtigere. Flere lærer dansk og flere tosprogede piger får en uddannelse,” siger hun og fortsætter:

”Nej, vi er ikke i mål endnu, men jeg synes faktisk, at vi har en integration, vi kan være stolte af,” fastslår SF-rådmanden.

For skoleleder Birgitte Sonsby personlig er det visstnok ikke mye oppbakning å hente på Odense rådhus, hvor hun har vært til samtale med kommunens skolesjef, Poul Anthoniussen. Etter et tre timers møte, uttalte skolesjefen at de skal ha et nytt møte.

Les også et åpent brev til faren som anmeldte rektoren i Den Korte Avis