Kvinner og likestilling

Drammen Taxi fortsatt i grøfta

Det som foregår i Drammen Taxi er som en utenkelig farse. Nå trekker også verneombudet, hovedstillitsvalgt for de ansatte og varatillitsvalgt seg fra sine verv.

Rita Karlsen, HRS

Bråket i Drammen Taxi har foregått siden august 2011, og den synes bare å tilta uten at det gripes resolutt inn. HRS har meldt saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), ikke minst fordi det hevdes at konfliktene skyldes de ansattes etniske opphav, kjønnskonflikter og religionskonflikter. Men LDO synes ikke å ville ta i saken, i alle fall har vi ikke fått noen tilbakemelding på en slik interesse, hvilket vi i dag har purret på.

Men mens stadig flere i Drammen Taxi trekker seg fra sine verv, og/eller er sykemeldt eller slutter, så tilfaller mer og mer makt på den sittende styreleder – og daglig leder – og trafikkleder – alt på samme mann, Asif Khalil, som for øvrig selv har bedrevet taxisvindel og fått en bot for dette av daværende styre, en bot han selv i posisjon klarte å få kraftig redusert. Men dette er likevel mannen som mener han kan rydde opp i Drammen Taxi, til tross for at det blir tynnere og tynnere i rekkene.

Nå har verneombud Lisa Negaard, tillitsvalgt for de ansatte, Adele Svendsen, samt varatillitsvalgt Else Holtan trukket seg fra sine verv.

Siden Arbeidstilsynets første tilsynsrapport i juli har de ansatte forsøkt å samarbeide med ledelsen for å få flere sykmeldte personer tilbake på jobb.

– Jeg har stått bak tillitsvalgt (for de ansatte, min merknad) hele veien, og vet hvor mye arbeid hun har lagt ned. Når hun trekker seg, ser jeg ingen mulighet til å fortsette som tillitsvalgt. Det er ingenting vi får gjort med tilstanden på sentralen, med tanke på de ansatte, sier Holtan til dt.no.

Regionsekretær Knut V. Hansen i LO-fagforeningen Handel og Kontor Buskerud organiserer de fleste av de ansatte ved sentralen, mener det er svært uheldig at både verneombudet, tillitsvalgt for de ansatte og varatillitsvalgt trekker seg.

– Hva er din vurdering av saken, sett i lys av de tillitsvalgte og verneombudets fratreden?

– Jeg har vært i forbundet siden 1. november 1978, men har aldri vært borti lignende. Denne saken er spesiell og meget vanskelig, og er i ferd med å spinne ut av kontroll, advarer Hansen.

– De tillitsvalgte føler de har stanget hodet i veggen de siste månedene. Hva sier dette om tilstanden i Drammen Taxi?

– Det sier jo hvor alvorlig saken er. Arbeidstilsynet bør få ut fingeren. Vi frykter at dette tar for lang tid, og hvis det i tillegg går på helsa løs er det enda mer alvorlig, sier Hansen.

Han legger til at saken har blitt tatt opp sentralt i LO, blant annet med den juridiske avdelingen i forbundet. Hansen mener imidlertid at saken primært ligger hos Arbeidstilsynet, foreløpig.

Det kan være at Hansen har helt rett i at saken først og fremst ligger hos Arbeidstilsynet, men hvorfor det skal forhindre andre aktører, som LO – og LDO – til å gå inn saken, har jeg mindre forståelse for. Og det til tross for at Arbeidstilsynet også har anmeldt Drammen Taxi.

Seniorrådgiver Steinar Høiback i Arbeidstilsynet forteller for øvrig at de har registrert at de overnevnte har trukket seg, men at de avventer svar fra Drammen Taxi etter Arbeidstilsynets pålegg. Fristen for Drammen Taxi er 15.oktober, hvilket antakelig innebærer at også nytt verneombud og nye tillitsvalgte må på plass – og det raskt. For i pålegget heter det:

«Virksomheten må i samarbeid med arbeidstakerne, verneombudet og de tillitsvalgte, kartlegge de konkrete faktorer som kan innebære at ansatte opplever at de utsettes for farer og problemer på arbeidsplassen. Som et minimum skal temaene kulturforskjeller og livssynsforskjeller kartlegges.

Kartleggingen må bunne ut i en risikovurdering og tidfestet handlingsplan som viser hvordan disse problemene skal håndteres.»

Men når vi hører hvordan de tillitsvalgte, presentert ved varatillitsvalgt Else Holtan, som også har vært sykemeldt over tid, har opplevd situasjonen, kan det kanskje by på noen problemer å få besatt vervene igjen. For Holtan forteller at de har mistet adgang til bedriften ved at nøkkelkortene deres er blitt stengt og de ansatte har også fått beskjed om ikke å ta kontakt med dem som er sykemeldt. Hun forteller at problemene startet etter at Drammen Taxi fikk nytt styret. Den nye lederen Asif Khalil sier til NRK at han tar til etterretning at de nevnte har trukket seg, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Så da er det vel bare å vente på fortsettelsen på denne mildt sagt triste historien.