Anbefalt litteratur

The Power of Islam

Karen Jespersen og Ralf Pittelkows kritikerroste bok, "Islams magt. Europas nye tilstand", utkommer nå i engelsk språkdrakt som e-bok. Det heter om boken, The Power of Islam, at den er skarpere og mer poengtert enn hva som er normen.

Rita Karlsen, HRS

I Danmark er ekteparet Karen Jespersen og Ralf Pittelkow to kjente størrelser, som på hver sin måte har satt skarpe avtrykk i dansk politikk. Karen har vært statsråd en rekke ganger, dertil for forskjellige politiske partier, men hun har utvilsomt beveget seg fra venstre- til høyresiden i politikken. Ved siste valg, i fjor, trakk Karen seg fra organisert dansk politikk og forlot dermed også Folketinget. Ralf har blant annet vært politisk rådgiver for daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen, men har de siste årene vært å finne i Jyllands-Posten som politisk kommentator, en jobb han forlot i fjor. Men selv om de begge har forlatt sine stillinger, har de på ingen måte forlatt sitt engasjement for politikk. På nyåret startet dermed Karen og Ralf Den Korte Avis, som har til formål å være klar, skarp og seriøs. De har også forfattet en rekke andre bøker, både hver for seg og sammen.

Karen og Ralf’s engasjement i politikken har også medført at de har fått en voksende interesse for islam, og for hvordan islam endrer Europa. Deres nye bok omhandler nettopp dette. The Power of Islam. Europe’s New Reality viser hvordan islam påvirker og endrer europiske samfunn:

Europe as we know it will be forever changed. This is the consequence of a still growing Muslim population, and the fact that several large European cities will soon have a Muslim majority.

Sharper and more to the point than is the norm, The Power of Islam in a Europe of Tomorrow shows how Islam is influencing and altering European societies. With a wealth of examples drawn from both Denmark and other countries, Jespersen and Pittelkow describe a number of problems: Muslim parallel societies, the lost reliance, the oppression of women, the attacks on the free- dom of speech and democracy, crime and soci- etal dissolution, radicalism and anti-Semitism.

At the same time, the book focuses on Muslims who distance themselves from these tendencies. This book deflates a number of myths about Is- lam and Muslim standpoints, disproving the idea of a functioning multicultural society. It presents a defense of Europe’s tradition for enlightenment and liberty, rejecting the special demands of Muslims and insisting on equal rules and rights for all. And it calls on everyone to stand up for these rights, regardless of ethnicity.

Boken, som er på engelsk og kun som e-bok, kan kjøpes både i Itunes Bookstore og på Saxo.com.