Kvinner og likestilling

Saudisk kvinnearbeidsby

Saudi-Arabia skal bygge en egen by for kvinner som vil gjøre karriere.

Rita Karlsen, HRS
Saudi-Arabia skal være i gang med å bygge en ny by, eksklusivt for kvinner. Kvinnearbeidsbyen skal være et svar på landets strikte sharialovgivning som ikke gir kvinner rom for egen jobbkarriere. Slik sett skal byen oppfylle kvinners ønske om å arbeide ”i en moderne tid”, men samtidig ivareta ”et miljø som går hånd i hånd med sharialovene”.
Det som, av nettstedet rt.com, omtales som ”den ambisiøse kvinnebyen”, er planlagt å starte opp neste år. Byen Hafuf forventes å tiltrekke seg 500 millioner riyals (US $ 133 millioner) i investeringer og vil skape rundt 5 000 arbeidsplasser, først og fremst innen tekstil-, lege- og næringsmiddelindustri. Det vil være kvinner som driver firmaene og det vil være skreddersydde produksjonslinjer for kvinner.
Kvinner i Saudi-Arabia har ikke noe jobbforbud, men likevel er det så mange hindringer i veien, for eksempel må ikke noen jobb forhindre kvinnene fra å utføre sine huslige forpliktelser og hun har heller ikke lov til å kjøre bil, så i praksis er det bare rundt 15 prosent av landets kvinner som er aktive på arbeidsmarkedet. Kvinnearbeidsbyen skal således også være en del av myndighetenes ønske om at kvinner skal delta mer i utviklingen av landet. I tillegg er målet å skape arbeidsplasser for unge.

Det er ikke bare i Hafuf det planlegges å tilrettelegge arbeidsmarkedet for kvinner. Myndighetene har også planer om en rekke slike kvinnearbeidsbyer:

– We are now working on a second industrial city for women, said Saleh Al Rasheed. – We have plans to establish a number of women-only industries in various parts of the kingdom.
Saudi-Arabia har i tillegg begynt å skifte ut den utenlandske arbeidsstokken med landets egne kvinner, i tillegg til at menn skiftes ut med kvinner. For kort tid siden ble mannlige selgere byttet ut med kvinnelige i undertøysbutikkene, og oftere og oftere er det kvinnelige selgere som møter en i kosmetikk- og parfymebutikker. Samtidig er det planlagt at kvinnene skal overta butikkene som selger heldekkende kvinneklær.

Dette kan tyde på at ting skjer i Saudi-Arabia. Så kan vi jo håpe at kvinners deltakelse i samfunnet vil bli en slik (økonomisk) suksess at de på sikt ikke ser seg tjent med et kjønnssegregert samfunn. Money talks?