Statistikk

Folketallet fortsetter å stige

Per 1. juli 2012 talte Norges befolkning 5 017 500 personer. Det tilsier at i 2.kvartal 2012 økte folketallet med 14 600 personer. Veksten er den fjerde høyeste som noen gang er registrert i 2.kvartal, og tilskrives innvandringen.

Rita Karlsen, HRS

De nye befolkningstallene fra Statistsk sentralbyrå (SSB) avdekker at den sterke befolkningsveksten i Norge forsetter. Årsaken til befolkningsveksten er innvandring, mens fødselsoverskuddet ble redusert.

Redusert fødselsoverskudd, Oslo høyest

I 2.kvartal 2012 ble det født 350 færre barn, mens 200 flere døde. Dette førte til at fødselsoverskuddet ble redusert med 550 sammenliknet med 2.kvartal 2011. Av fylkene var det Oslo som hadde det høyeste fødselsoverskuddet. Det ble født 2 600 barn, som gir 1 600 flere fødte enn døde. Relatert til folketallet i Oslo var fødselsoverskuddet på 2,6 per 1 000 innbygger. Etter Oslo fulgte Rogaland med et fødselsoverskudd på 1,9, som betyr 850 flere fødde enn døde. Det ble født flere enn det døde i alle fylkene, med unntak av i Hedmark, Oppland og Telemark.

Samtidig hadde alle Norges fylker, med unntak av Oppland, vekst i folketallet.

Høy befolkningsvekst grunnet innvandring

Tallene viser at det var 15 600 innflyttinger (innvandring) til Norge, mens 6 400 flyttet ut (utvandring). Dette er 750 færre innflyttinger og 150 færre utflyttinger sammenliknet med samme kvartal i fjor. 2.kvartal 2012 forteller således om et samlet flyttoverskudd på 9 200, mot 9 800 samme kvartal i fjor.

Med den høye folketilveksten både i 1. og 2.kvartal 2012 har Norges befolkning vokst med 31 600 i første halvår. Og som SSB poengterer, det er en nedgang på 1 000 fra i fjor, men like fullt den tredje høyeste veksten noen gang.

Det samlede innflyttingsoverskuddet (innvandringen) var på 22 900, som sto for 72 prosent av hele befolkningsveksten.

I 2. kvartal 2012 hadde Rogaland størst flytteoverskudd fra utlandet med 1 200 flere inn- enn utvandringer. I forhold til folketallet var det Møre og Romsdal, sammen med Rogaland, som hadde høyest innvandringsoverskudd. I Møre og Romsdal var det 670 flere inn- enn utvandringer i 2. kvartal. Alle fylkene har flytteoverskudd fra utlandet.

Høyest vekst blant polakker, litauere, somaliere og eritreere

Tallet på personer med polsk og litauisk statsborgerskap vokste med henholdsvis 2 000 og 1 450 personer. Nærmere 2 400 polakker og 1 600 litauere innvandret til Norge i 2. kvartal 2012, mens om lag 400 polakker og 130 litauere utvandret i samme kvartal.

Stor nettoinnvandring i 2. kvartal var det også fra dem med somalisk og eritreisk statsborgerskap, med henholdsvis 750 og 400 flere inn- enn utflyttinger.

Fall for islendinger og estlendere, vekst for rumenere og spanjoler

Samtidig har noen grupper falt ut av listen for de ti største nettoinnvandringsgruppene, sammenliknet med 2.kvartal 2011. Dette gjelder islendinger og estlendere. 2.kvartal i år havner disse gruppene på henholdsvis 11. og 12.plass, forskjøvet nedover på listen av to nye vekstgrupper: rumenere (8.plass mot 11.plass i fjor) og spanjoler (10.plass mot 17.plass i fjor). SSB påpeker også at det var en viss oppgang i nettoinnvandringen av portugisiske og greske statsborgere, men tallene er fremdeles lave med 98 og 66 personer.

Flyttegevinst og -tap

Akershus hadde i 2.kvartal 2012 en innenlands flyttegevinst på 1 200, mens Østfold hadde en flyttegevinst på 600. Oslo hadde derimot størst innenlandsk flyttetap både i tall og relatert til folketallet. I Oslo flyttet 1 350 flere ut enn det flyttet inn.

Saman med Oslo var det Oppland, Hordaland, Sogn og Fjordane, og fylkene i Sør-Trøndelag og nordover, som opplevde flyttetap i 2. kvartal. Men når det gjelder alle flyttinger under ett, altså både innenlandsk flytting og til (utvandring) og fra (innvandring) utlandet, var det ifølge SSB bare Oslo av fylkene som hadde flyttetap i 2. kvartal 2012. Dette kan tyde på at Oslos befolkning endres raskt, jf. at Oslo også hadde det høyeste fødselsoverskuddet.