Ytringsfrihet

Ber om bydelen Grønland på e-post

I en e-post, som for flere dager siden er sendt både flere medier og en rekke toppolitikere, ber en islamistisk gruppe om å få overta bydelen Grønland i Oslo som sitt shariastyrte område. Det heter at de på den måten kan beskytte seg mot vårt samfunns ”skittenhet og dårlige verdier.” Om den obskure e-posten er reell vites ikke, men den har, så langt vi har registrert, ikke blitt omtalt i media, verken som ekte eller falsk.

Rita Karlsen, HRS

HRS har fått tilsendt e-posten fra en av mottakerne, da vedkommende finner e-postens innhold svært ubehagelig og synes det er underlig at saken ikke vekker oppsikt i media. Vi kjenner ikke til om e-posten er ekte eller om den er formulert med det for øye å piske opp stemningen, men vi støtter at den har et svært ubehagelig innhold. PST skal etter det vi erfarer, etterforske saken, og slik sett burde det være gode muligheter for å avdekke e-postens avsender.

I e-posten, datert 14.august, som har ”Ansar Ul-Sunnah» som avsender og er undertegnet ”Ahlus Sunnah wal Jamah”, er hovedbudskapet at dette er en gruppe muslimer som ikke vil ta del i det norske samfunnet, spesielt relatert til det norske samfunnets ”verdier og holdninger”. De ber således om å få tildelt bydelen Grønland i Oslo som ”eget område”. Det heter i e-posten:

Vi er en gruppe med muslimer som sender denne henvendelsen for å beskytte oss mot skittenhet og dårlige verdier. I tillegg vil vi muslimer holde oss unna dette samfunnet og vi vil ikke menge oss med dere og deres skitne verdier og holdninger. Dere respekterer intet deres kvinner som spradler halvnakne rundt og lar dem oppføre løsaktige. Dere tillater den skitne sykdommen av homofili som går i mot naturens gemytt, og promoterer den. Att på til, så er det fritt fram med kjønnmiksing, som kun fører til synder. Dere har familiesplittelser og løsunger som kjerneverdier, ikke for å nevne deres utstrakt bruk av rentelån, alkohol og narkotika.

Vi oppfordrer dere om å gi oss bydelen Grønland som vi kan styre helt og holdent selv med egne ministrer, grensevakter, politi og rettssystem styrt med Sharia lover, og forby all den ondskap dere står for og som strider med Allahs Lover.

Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.

Videre vises det til det norske engasjementet i en rekke land, hvor spesielt Afghanistan trekkes frem, og der det også rettes direkte trusler mot navngitte personer (hvilket vi har valgt å sladde):

Vi nevner også vår opposisjon i mot regjeringens politikk, og den norske regjeringen har et stort ansvar når det gjelder drap på muslimer i flere land. Jeg oppfordrer dere på det sterkeste å trekke tilbake soldater fra Afghanistan og andre muslimske land snarest, stoppe all bistand til- og samarbeid med fiender av Islam. Kan norske soldater ta fly til Afghanistan, så kan Osama eller Mohammed også ta fly til Norge inshaAllah. Nå må regjeringen våkne opp og ta et ansvar før denne krigen kommer til Norge. Før motparten svarer. Før muslimene tar det nødvendige skrittet. Ikke forveksle muslimenes taushet med svakhet. Dra ikke nytte av muslimenes tålmodighet. Ikke tving oss til å gjøre noe som kan unngås. Dette er ingen trussel, kun sannhetens ord. Rettferdighetens ord. En advarsel om at konsekvensene kan bli fatale. En advarsel om 11. september på norsk jord, eller større angrep enn 22.juni. Dette er til deres eget beste og til deres egen interesse.

Vi vil spesielt nevne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vi har valgt å sladde navngitte personer, red.) som er spesielt utsatte da det er de som gir direkte ordre om angrep på muslimer. Dere og enkelte andre politikere kan og vil bli stilt til ansvar om krigen skulle komme til Norge.

Trekk deres soldater ut av muslimske land, stopp all samarbeid med fiender av Islam og gi oss muslimer i Norge bydelen grønland, slik at vi unngår å ty til andre midler og gjøre andre nødvendige tiltak.

I siste del av e-posten advares det mot å ”angripe” islam og muslimer under det som kalles ”pådekket av deres ytringsfrihet og religionsfrihet”, som også oppfordres til å fjernes fra vårt ”vantroe lovverk”.

Det er vår oppfatning at om e-posten er reell eller ikke, er uinteressant. Dens ubehagelige innhold og tone fortjener å bli satt rettmessig på plass, og de/den som står bak bør offentlig stå til rette for et slikt budskap – uavhengig av formål.

Nedenfor følger e-posten i sin helhet (fortsatt sladdet fra vår side):

Fra: «Ansar Ul-Sunnah» <[email protected]>Til: «[email protected]» <[email protected]>, «[email protected]» <[email protected]>, «[email protected]» <[email protected]>, «[email protected]» <[email protected]>, «[email protected]» <[email protected]>, «Postmottak Informasjonstjenesten» <[email protected]>, «Solberg Erna» <[email protected]>, «Amundsen Per-Willy» <[email protected]>, «Andersen Dag Terje» <[email protected]>, «Bøhler Jan» <[email protected]>, «Chaudhry Akhtar» <[email protected]>, «Dahl Andre Oktay» <[email protected]>, «Dåvøy Laila» <[email protected]>, «Ellingsen Jan Arild» <[email protected]>, «Foss Per-Kristian» <[email protected]>, «Hanekamhaug Mette» <[email protected]>, «Hareide Knut Arild» <[email protected]>, «Holmås Heikki» <[email protected]>, «Høglund Morten» <[email protected]>, «Høybråten Dagfinn» <[email protected]>, «Isaksen Torbjørn Røe» <[email protected]>, «Jensen Siv» <[email protected]>, «Klinge Jenny» <[email protected]>, «Myhre Peter N.» <[email protected]>, «Olsen Per Arne» <[email protected]>, «Pedersen Helga» <[email protected]>, «Sandberg Per» <[email protected]>, «Sanner Jan Tore» <[email protected]>, «Solhjell Bård Vegar» <[email protected]>, «Tajik Hadia» <[email protected]>, «Tetzschner Michael» <[email protected]>, «Thorkildsen Inga Marte» <[email protected]>, «Tybring-Gjedde Christian» <[email protected]>, «Vedum Trygve Slagsvold» <[email protected]>, «[email protected]» <[email protected]>Emne: Dato: tir., aug. 14, 2012 17:18

I Allahs Navn, den mest Barmhjertige, mest Nåderike.

Alhamdulillah, lovpriset være Allah, den Ène, Allmektige. Kongen over alle konger, og den Èneste som fortjener å bli tilbedt.

Og Allahs fred og velsignelser være med den Beste, rèneste og mest fulkomne av alle Hans skapelser, Allahs Siste Sendebud, Profet Muhammad og Hans velsignede familie, følgevennene og de som fulgte Hans veiledning til Dommedagen.

Vi er en gruppe med muslimer som sender denne henvendelsen for å beskytte oss mot skittenhet og dårlige verdier. I tillegg vil vi muslimer holde oss unna dette samfunnet og vi vil ikke menge oss med dere og deres skitne verdier og holdninger. Dere respekterer intet deres kvinner som spradler halvnakne rundt og lar dem oppføre løsaktige. Dere tillater den skitne sykdommen av homofili som går i mot naturens gemytt, og promoterer den. Att på til, så er det fritt fram med kjønnmiksing, som kun fører til synder. Dere har familiesplittelser og løsunger som kjerneverdier, ikke for å nevne deres utstrakt bruk av rentelån, alkohol og narkotika.

Vi oppfordrer dere om å gi oss bydelen Grønland som vi kan styre helt og holdent selv med egne ministrer, grensevakter, politi og rettssystem styrt med Sharia lover, og forby all den ondskap dere står for og som strider med Allahs Lover.

Vi vil ikke være en del av det norske samfunnet. Og vi ser det heller ikke som nødvendighet å flytte ut av Norge da vi er født og oppvokst her. Og Allahs jord tilhører alle. Men la Grønland bli vårt. Sperr av bydelen og la oss styre den slik vi ønsker. Dette er til det beste for begge parter. Vi ønsker ikke leve sammen med skitne udyr som dere.

Vi nevner også vår opposisjon i mot regjeringens politikk, og den norske regjeringen har et stort ansvar når det gjelder drap på muslimer i flere land. Jeg oppfordrer dere på det sterkeste å trekke tilbake soldater fra Afghanistan og andre muslimske land snarest, stoppe all bistand til- og samarbeid med fiender av Islam. Kan norske soldater ta fly til Afghanistan, så kan Osama eller Mohammed også ta fly til Norge inshaAllah. Nå må regjeringen våkne opp og ta et ansvar før denne krigen kommer til Norge. Før motparten svarer. Før muslimene tar det nødvendige skrittet. Ikke forveksle muslimenes taushet med svakhet. Dra ikke nytte av muslimenes tålmodighet. Ikke tving oss til å gjøre noe som kan unngås. Dette er ingen trussel, kun sannhetens ord. Rettferdighetens ord. En advarsel om at konsekvensene kan bli fatale. En advarsel om 11. september på norsk jord, eller større angrep enn 22.juni. Dette er til deres eget beste og til deres egen interesse.

Vi vil spesielt nevne XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vi har valgt å sladde navngitte personer, red.) som er spesielt utsatte da det er de som gir direkte ordre om angrep på muslimer. Dere og enkelte andre politikere kan og vil bli stilt til ansvar om krigen skulle komme til Norge.

Trekk deres soldater ut av muslimske land, stopp all samarbeid med fiender av Islam og gi oss muslimer i Norge bydelen grønland, slik at vi unngår å ty til andre midler og gjøre andre nødvendige tiltak.

Vi advarer også dere om å slutte å angripe Islam og Muslimer, både ideologisk og fysisk, pådekket av deres ytringsfrihet og religionsfrihet, og oppfordrer dere til å fjerne disse fra deres vantroe lovverk.

Avslutningsvis inviterer vi dere til den ene og sanne religion, Islam. Allah SWT sine Lover er rettferdige, og suksess i dette livet og i neste liv ligger kun i å følge ordre av Allah SWT og i væremåten av vår kjære profet Mohammad, fred være med han, og KUN aksept av dette vil redde dere fra helvetes ild.

Allah vet best. Og fred være med følgerne av den rette veiledning.

Ahlus Sunnah wal Jamah