Statistikk

Hvilken gruppe er det?

I går la SSB frem nye tall for befolkningsfremskrivninger i Norge. Nytt denne gangen er at fremskrivningen også inneholder regionale tall, men disse er ikke brutt ned på ulike grupper. Gammelt nytt er derimot at forventet befolkningsvekst er høyere enn noen gang. Og enda mer gammelt nytt er at i SSB statistikk er det ingen etnisk norske, for som Brunborg spør: Hvilken gruppe er det?

Rita Karlsen, HRS

La meg gjøre en kort historie enda kortere: Innvandringen til Norge har skutt fart de siste tiårene, og hvert år settes nye innvandringsrekorder. Alle piler peker oppover, som Aftenposten sier.

Det som ikke sies så høyt er at det nå innvandrer flere hvert år enn det fødes. Ergo tilskrives befolkningsveksten i Norge i all hovedsak innvandringen.

SSB har i årevis forsøkt å beregne innvandringen, men av en eller annen mistenkelig grunn har de bygd inn variabler i sin beregningsmodell som har medført at innvandringen alltid er blitt lavere enn den faktiske innvandringen. Ergo har de hvert år måtte oppjustere sine forventede (innvandrings)tall.

Men for dem av oss som bruker å være tilstede på SSBs fremlegging av befolkningsfremskrivninger er det like fornøyelig hver gang. SSB er nemlig alltid så såre fornøyd med seg selv, og siden flere og flere, ikke minst fra media og politikken, er begynt å delta på disse seminarene, synes det å ha blitt viktigere og viktigere for SSB å forklare hvorfor de tidligere har bommet ”litt”. Men egentlig har truffet så bra. Og så minner de oss til det kjedsommelig om at fremskrivninger ikke er noen eksakt vitenskap.

HRS er en lite velkommen deltaker på befolkningsfremskrivningsseminarene. Det skyldes hovedsakelig to ting: 1) Vi har laget våre egne fremskrivninger, som hver gang har truffet bedre enn SSB. Ja, SSB er sågar så irritert på dette at de under de siste presentasjonene, og spesielt i går, latterliggjør ”vår måte” å gjøre det på (og utelater å si at vi bygger på samme modell som dem, bare med det vi mener er mer realistiske tall). De utelater også å si at det er oss de snakker om, bare viser til ”noen” visstnok tror de er bedre enn dem. Og kanskje enda verre: 2) Vi tillater oss både å stille spørsmål ved SSBs fremskrivninger – og vi beskylder SSB for å være for lite realistiske. Da er vi visstnok uhøflige, etter hva ryktene sier.

La meg så ikke harselere mer med SSB. Jeg er stor tiltro til SSB på de fleste statistikkområder og -analyser, og man kan si hva man vil, men SSB er ydmyk overfor sine egne tall når det kommer til befolkningsfremskrivninger. Men SSB er, dessverre vil jeg si, så politisk infisert når det kommer til innvandringstall at det går raskt i surr.

Så også i går.

SSBs iver etter å forklare at Norges befolkning består av en rekke innvandringsgrupper (over 200) er kjent. Kjent er det også at SSB gjerne latterliggjør spørsmål om andelen (i det som tidligere) kunne kalles 3.generasjon, og da gjerne med ”spørsmålet” Når blir en norsk? (Akkurat det samme skjedde under fremleggingen av befolkningsfremskrivningen i fjor). Men SSB vet så mye bedre, og for første gang i går lot de oss ”uinnvidde” ta del i denne kunnskapen – men (selvsagt) på en slik måte at det må en betydelig forhåndskunnskap til for å forstå hva de faktisk snakket om.

Kanskje selvforklarende er den politiske slagsiden som SSB har synliggjort ved å endre begreper. Tidligere het det 1.generasjons innvandrer, 2.generasjon, 3. generasjon osv. Dette ble ansett som politisk ukorrekt nettopp relatert til ”når en blir norsk” (som selvsagt ikke har noe med statistikk å gjøre). Derfor skal vi nå bruke de tungvinte – og forvirrende – begrepene som ”innvandrer” (1.generasjon) og ”norskfødte med innvandrerforeldre” (2.generasjon). Og verre: så eksisterer det ikke noe mer. Ergo: enten er man innvandrer, norskfødt med innvandrerforeldre eller så er man ”øvrig befolkning” (og som SSB sier til begrepet ”øvrig befolkning”: i mangel av et bedre begrep). Derfor var det direkte fornøyelig å følge SSBs Helge Brunborg sin totale forvirring på spørsmålet fra Finansavisen. Spørsmålet lød: Har SSB sett på utviklingen fremover for gruppen etnisk norske?

La meg så ta dere et hakk bakover i SSBs presentasjon. Vi vet altså at innvandrere ikke er en homogen gruppe (merk innvandring fra over 200 land) og vi vet at befolkningen deles i tre kategorier a) innvandrer, b) norskfødte med innvandrerforeldre og c) øvrig befolkning. Det derimot SSB vet (og noen andre, inkludert meg) er at SSB opererer med en rekke kategorier på ”innvandrerbakgrunn” som altså tilsier at vi ikke ”bare” snakker om innvandrer versus norskfødt av innvandrerforeldre. Nei, SSB opererer med 30 kategorier, fordelt etter følgende hovedkategorier:

· Du selv er født i Norge eller i utlandet

· En eller begge av dine foreldre er født i Norge eller i utlandet

· En, to, tre eller fire av dine besteforeldre er født i Norge eller i utlandet

Disse kategoriene kan altså sorteres i 30 kombinasjoner. Norge eller utlandet fordeles etter tallkode 0 eller 1, der 0=Norge og 1=utlandet. Ergo er du født i Norge, gir det en 0, er begge dine foreldre født i Norge er det 0 på begge to og er alle dine besteforeldre født i Norge, er det ytterligere en 0 på alle fire. Sammensatt snakker vi 000. Statistisk sett er dette hva som før het etnisk norske.

Er du derimot født i utlandet (1) og begge dine foreldre er født i utlandet (2) og alle dine besteforeldre er født i utlandet, er koden 124. Altså en innvandrer (1.generasjon).

Er du født i Norge (0), mens foreldrene dine er født i utlandet (2) og alle besteforeldrene dine er født i utlandet (4), er koden 024. En norskfødt med utenlandsfødte foreldre (2.generasjon).

Men så har vi jo alle de andre kombinasjonene, for eksempel 014. Dette forteller oss at vedkommende er født i Norge, har en norskfødt og en utenlandsfødt forelder og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innenfor denne kategorien finner vi for eksempel ”henteekteskapene”.

Alt dette vet SSB, og de sitter helt sikkert og følger utviklingen på hver av kategoriene. Men de har i liten grad kommunisert utviklingen innenfor hver av kategoriene – før i går. Da var det nettopp kategoriene 000, 124 og 024 som ble presentert med antall (i tillegg til gruppen adopterte, men selv SSB vet at denne kategoriseringen er spesiell). Og dermed ble Finansavisen interessert – hvordan går det egentlig med gruppen ”de etnisk norske fremover”? (Han kunne også spurt om norske vil bli i mindretall i Norge, men det ville jo være enda mer politisk ukorrekt).

SSBs Helge Brunborg lot som om han ikke forsto spørsmålet. ”Etnisk norske” – hva mener du? Jeg forstår ikke hva du mener. Hvilken gruppe er det?, spurte Brunborg syrlig tilbake. Finansavisen prøvde så å henvise til den tidligere tabellen som Brunborg selv hadde lagt frem, og minnet om at tallet var tre millioner og noe. Men Brunborg tillater seg å spille like dum.

Seansen vitner bare om en ting: Alle andre grupper i Norge er det lov å snakke mer eller mindre om, men etnisk norske skal vi tie om. La meg så minne om at vi snakker i statistisk forstand, hvilket SSB ikke kan. De vil være mer politisk korrekt enn så. Så også under presentasjonen, da Brunborg pekte på at 000-gruppen var ”de norskeste av de norske”…

La meg så svare Finansavisen på deres spørsmål: Alle grupper i Norge vokser, det vil si de 29 andre kategoriene, mens det står dårlig til med de ”etnisk norske” (000). Den går i minus. Forklaringen er enkel, 000 klarer ikke å reprodusere seg selv (føder for få barn) og dermed kommer all veksten i befolkningen fra en eller annen form for innvandring.

Hvorfor er det så vanskelig for SSB å fortelle det? Det er jo faktisk de som er så opptatt av å fortelle at vi alle er norske (i en eller annen form).

Men for beslutningstakerne i dette landet er det både viktig å vite hvor høy befolkningsvekst vi kan forvente fremover (behov for boliger, elev- og skoleplasser, sykehjemsplasser, infrastruktur, velferdsutgifter osv.) – og det er viktig å ha en formening om hvem som kommer og hvem som blir. Det er dessverre det sistnevnte som er bøygen for SSB å si. Så når SSB i år, for første gang, kommer med regionale fremskrivninger, inkludert Oslos bydeler, har de ikke brutt ned tallene på ulike grupper. Jeg orket ikke spørre hvorfor i går. Jeg orker ikke flere bortforklaringer fra SSB. Men enn så lenge er politikerne våre tålmodig, selv om stadig flere begynner å skjønne at innvandringen ikke bare er kommet for å bli, den kommer også til å vokse: ”Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) erkjenner at veksten blir krevende å håndtere”, skriver VG, og jeg vil legge til: Da er det kanskje på tide at det fra politisk side begynner å skje noe.