Terrorisme og ekstremisme

Al-Qaida vil kopiere Breivik

Al-Qaida mener at solooperasjoner er fremtiden, og viser til Anders Behring Breivik, samtidig som de annonserer etter selvmordsbombere på internett. Interesserte oppfordres til å foreslå aktuelle mål.

Rita Karlsen, HRS

Dette melder svenske Aftonbladet, og sjef for terrorforskningen på Försvarshögskolan, Magnus Ranstorp, mener at hvis de klarer å rekruttere noen kan det få et enormt gjennomslag.

Det er al-Qaidas avdelingen på den arabiske halvøya som annonserer etter selvmordsbombere på tre forum: Al-Fidaa, Shmoukh al-Islam og Honein. Frivillige til et «individuelt jihad» tilbys også trening av al-Qaida.

De interesserte oppfordres til å sende en e-post med kort CV og egne forslag til aktuelle mål. Høyeste prioritet har USA, Israel, Frankrike og Storbritannia.

Ranstorp tolker al-Qaidas annonsering delvis til å være ”et jippo” og delvis et uttrykk for desperasjon. Sistnevnte fordi de sliter med å nå ut og ikke lykkes. Men samtidig er Ranstorp klar på at hvis de med denne internettannonseringen skulle få noen på kroken, kan det gi et utrolig gjennomslag. Han viser til at en del av al-Qaidas markedsføringsstrategi er Inspire Magazine, ett magasin på 50-60 sider som publiseres en gang i kvartalet. Det er ifølge Ranstorp et ”pent produsert magasin, med flotte bilder og lettfattelige artikler om alt fra hva al-Qaida mener om global oppvarming til hvordan lage bombe på mammas kjøkken”. I siste nummer ble Anders Behring Breivik diskutert, en terrorist som al-Qaida sammenligner seg med når det gjelder metodikken.

– De skriver at hans metoder og mål er mye mer diffuse og uklare enn deres egne. Å angripe kvinner og barn mener de aldri kan rettferdiggjøres, uansett mål. Samtidig fremhever de ham som eksempel på at solooperasjoner er veien videre, sier Ranstorp.

Samtidig er ikke Ranstorp blind for at det hele kan være en felle, da ved at det kan være etterretningstjenesten som står bak for å fange opp potensielle terrorister. Han viser i denne sammenheng til at de aktuelle internettstedene har ligget nede i flere dager.