Økonomi

Tatt i systematisk skattejuks

I en særlig skattekontroll blant en gruppe somaliere i Danmark ble 92 prosent av den kontrollerte gruppen tatt for skattejuks. Lederen av den skatteenhet som foretar kontrollen kaller somaliernes systematiske skattejuks for undergravende for velferdssamfunnet.

Rita Karlsen, HRS

Skattemyndighetene foretok kontrollen blant i alt 269 somaliere bosatt i den vestlige delen av Aarhus. I hele 248 av tilfellene, eller 92 prosent, ble det avslørt skattejuks. Jukset omfatter hovedsakelig innberetning av for høye skattefradrag, til sammen for 12,5 millioner danske kroner. Dette utgjør i snitt i overkant av 50 000 per avslørt person.

Somaliere har systematisk brukt den såkalte ”Tast-Selv-ordning” til å gi seg selv uberettigede skattefradrag. Eksempelvis har somaliske kvinner trukket store beløp fra som dagmammaer uten å være det, mens somaliske menn har trukket fra lønnsmottakerutgifter selv om de er på kontanthjelp.

Lederen av skatteetatens innsatsprosjekt, Erik Rosenbæk, sier til Jyllands-Posten:

”I Skat finder vi det – uanset beløbets størrelse – fuldstændig uacceptabelt, at der i visse grupper af folk med anden etnisk baggrund foregår systematisk snyd.”

Det er også avdekket av for flere av somalierne som er tatt i skattejuks, har de innbetalt penger til somaliske foreninger og store beløp skal være ført ut av landet.

Men somaliske foreninger i Aarhus avviser at de har noen kjennskap til at deres medlemmer skal ha snytt på skatten. Lederen for Somalisk Kvindeforening, Ambara Hashi Nur, sier tvert om at hun skammer seg:

”Jeg skammer mig på somaliernes vegne. De stjæler jo penge fra samfundet. Jeg tror ikke, at de har vidst, hvad de har gjort.”

Derimot er det andre somaliere som sier, av gode grunner anonymt, at de personlig kjenner til flere som har innberettet for høye fradrag og at disse godt visste at det var skattejuks.

Arbeidsmarkeds- og integreringsforsker Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet mener saken bevitner hvor solidariteten er plassert:

”Det kan være et udtryk for, at somalierne i Danmark i en vis udstrækning lever i et parallelsamfund og solidariserer sig med deres familie i hjemlandet og ikke det nye land, de er kommet til.”

Det er foreløpig kun i den vestlige delen av Aarhus at skattemyndighetene har undersøkt somaliernes skatteforhold, men flere tar nå til ordet for å utvide kontrollene – både av somalierne og andre grupper.

”De, der snyder og svindler, skal bare have med den store kølle. Jeg forventer helt klart, at Skat følger op på det og ser, om der andre steder er lignende metoder i parallelsamfund,” siger Venstres skatteordfører, Torsten Schack Pedersen.

De konservatives skatteordfører, Brian Mikkelsen, vil vite hvordan situasjonen er i resten av landet for somalierne:

”Jeg mener, at den påviste snyd er udtryk for ekstrem dårlig samfundsmoral. Når en gruppe som somalierne kommer til Danmark og lukrerer på vort generøse velfærdssystem, skal de overholde landets spilleregler og moral. Jeg vil meget kraftigt opfordre Skat til at undersøge, hvordan det ser ud i andre områder af landet, hvor der bor mange somaliere. Der må Skat meget gerne lave skatteligning med stor nidkærhed.”

Skatteordfører Thomas Jensen (S) påpeker at Danmark må gjøre det som står i deres makt for å unngå parallellsamfunn. Han forventer at skatteenheten nå systematisk vil undersøke saken til bunns:

”Det vil være helt på sin plads, at man sørger for at den lige lovlig kreative indberetning bliver korrigeret, så de betaler den skat, de skal, og den bødestraf de skal have for at have unddraget skattevæsnet,” sier han, og legger til:

”Nu kan vi se, at der er særegne indberetninger fra bestemte grupper. Derfor skal vi få de her folk til at forstå, at det ikke er et tagselvbord og at vi slår hårdt ned på folk, der snyder i skat.”

Derimot forventer ikke Thomas Jensen at kontroller og eventuelle bøter vil gi så mye penger i statskassen, i alle fall ikke med det første, da mange av dem er arbeidsløse og på kontanthjelp. Men han påpeker at reglene er innrettet slik at myndighetene kan utarbeide motregninger i blant annet overføringer.

Skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) har ikke uttalt seg om saken, men SF’s skatteordfører, Jonas Dahl, mener at saken må forfølges:

”Vi har en løbende udfordring til både at give bedre oplysninger til alle borgere, så de ikke kan være i tvivl om reglerne, og samtidig til at knalde dem, der bevidst snyder i skat, så det får kontante konsekvenser for dem. Skat skal holde øje med alle mulige grupper, der forsøger at misbruge systemet på fællesskabets bekostning. Vi må satse på, at den offentlige omtale af sagen, sammenholdt med tilbagebetalingskrav og bøder, får andre til at overholde reglerne.”

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, mener saken tilsier at det kan være bruk for en langvarig og mer permanent innsats fra skattemyndighetenes side. Han sier DF vil kontakte skatteministeren.

Så gjenstår det å se om det er budbringeren, i denne omgang skatteenheten, som kan bli sittende med Svarte-Per for å ha offentliggjort slike tall.