Statistikk

Sveriges befolkning vokser i lynets hastighet

Beregninger viser at det nå er blitt 9,5 millioner innbyggere i Sverige. Og som det heter: befolkningsutviklingen har gått med lynets hastighet de siste tiårene – men snart forventes befolkningsveksten å avta.

Rita Karlsen, HRS

At Sverige har rundet 9,5 millioner innbyggere er beregninger gjort av Dagens Nyheter basert på SCB-prognoser og tidligere befolkningsstatistikk. Til avisen påpeker den nybakte mammaen Matilda Johnson (30) at det går raskt nå, og viser til at det er ikke lenge siden Sverige rundet 9 millioner innbyggere.

Avisen gir henne rett:

Och hon har rätt: utvecklingen har gått i raketfart. Sverige blev nio miljoner invånare i augusti 2004, vilket innebär att befolkningen har ökat med en halv miljon på knappt åtta år.

Men likevel forventer DN at ”de kommende jubileumsår i statistikken vil bli mer sparsomme”. De har kommet til at mens det tok åtte år (2004 – 2012) å vokse med en halv million innbyggere, vil det ta ni år (2012 – 2021) å vokse med ytterligere en halv million innbyggere, til 10 millioner. Og enda mer interessant: deretter vil det ta hele 18 år (2021 – 2039) å vokse med ytterligere en halv million, altså til 10,5 millioner innbyggere. Så vil det, av en eller annen ukommunisert grunn, omtrent stoppe opp. For i 2060 forventes det å være 10 877 830 innbyggere i Sverige, altså på 21 år (2039 – 2060) vil innbyggertallet ”bare” øke med 377 830.

I beregningene synes troen å være mer gjeldende enn tvilen, i alle fall hva gjelder statistikerne i SCB:

– Det er vanskelig å lage prognoser, men vi tror at befolkningsveksten vil avta, sier Lena Lundkvist, statistiker for SCB.

Det heter videre at i de siste årene har Sveriges befolkning økt med mellom 67 000 og 80 000 innbyggere per år – og at dette er betydelig raskere enn den forventede veksten fremover. For til tross for en befolkningsvekst ”i lynets hastighet” de siste årene forventer SCB at befolkningsveksten vil være på mellom 12 000 og 14 000 innbyggere per år i slutten av 2050-tallet. Da tror også SCB at det vil være flere svensker som dør enn hva som blir født. Samtidig er nok den beste forklaringsvariabelen en helt annen: innvandringen.

– Befolkningsveksten de siste årene på grunn i stor grad til økt innvandring. Vi tror ikke at denne vil være så høy i fremtiden. I mellomtiden vil utvandring trolig øke i større grad enn før, sier Lena Lundkvist.

SCB tror altså færre vil innvandre til Sverige, og at flere vil utvandre. Sistnevnte har de kanskje rett i, jf. arbeidsledighetsstatistikkene i Sverige, men jeg er langt mer usikker på førstnevnte. SCB gir heller ingen forklaring på hvorfor de tror at innvandringen vil gå ned. I tillegg kommer det ulogiske med at den høye innvandringen, dertil av personer som per i dag er unge, skal føre til færre fødsler. Det hadde kanskje vært mer logisk med det motsatte? I Sverige, som i Norge, har innvandringen de siste årene slått sine egne rekorder, og i fjor var nettoinnvandringen (differansen mellom innvandrere og utvandrede) mer enn dobbelt så høy som fødselsoverskuddet (differansen mellom antallet fødte og døde).

– Vi følger utviklingen fra folkeregisteret på våre dataskjermer, og vil sende ut en melding når det er tid, sier Anna-Karin Nylin.

Men det kan være at også SCB må revurdere sine fremskrevninger ut fra hva de faktisk ser på sine dataskjermer, slik som SSB nylig gjorde da de innrømmet å ha bommet stygt på tidligere fremskrivninger.