Politikk

Statsministeren i skammekroken for ”etniske svensker”

Svenskenes statsminister Fredrik Reinfeldt (M) sa i et intervju at ”etniske svensker midt i livet har lav arbeidsledighet”, og krisen var et faktum. For i Sverige er det ingenting som heter ”etniske svensker”.

Rita Karlsen, HRS

I et intervju med nyhetsbyrået TT i forrige uke ble statsminister Fredrik Reinfeldt (M) spurt om hvor lenge man skal vente med å stimulere økonomien relatert til arbeidsledigheten. I spørsmålet ble det også vist til at Moderaterne i 2006 kalte den daværende arbeidsledigheten, som er på samme nivå nå, som ”massearbeidsløshet”. Reinfeldts svar lød:

– Det är inte korrekt att beskriva Sverige som i ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Vi beskrev då (2006) ett vidare utanförskap som handlade om att en stor del av de som var i arbetsför ålder, men som inte jobbade, inte beskrevs som arbetslösa. Och utanförskapet har minskat.

Og dermed var bråket i gang. Det er derimot ingen som betviler at Reinfeldt har rett, har får bare ikke lov å si det. Ikke på denne måten. For i Sverige er den ingenting som heter ”etniske svensker”. Den korrekte beskrivelsen er innenlandsfødt eller utenlandsfødt. Så når Reinfeldt viste til at det er lav arbeidsledighet blant ”etniske svensker” tolkes det til at han beskylder innvandrere for å være dem som bidrar til høyere arbeidsledighetstall. Hvilket altså er et faktum, men likevel feil å si.

Men Reinfeldt gjorde ikke som journalistene og politiske motstandere ville, legge seg flat og unnskylde ordbruken, han tok tvert om til motmæle. Han stilte opp i SVT:s Agenda og svarte på kritikken.

– Ska vi säga att problemen inte finns? Nej, det är inte seriöst, säger statsministern.

Diskusjonen handler altså om begreper og ikke problemet, noe statsministeren oppfatter som meningsløst.

-Ibland säger man «utrikes födda», ibland «av utländsk härkomst». Det är ett sätt att visa att människor som kommer från andra länder har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden.

Enligt Fredrik Reinfeldt är det viktigt att även den som inte drar slutsatsen att Sveriges gränser ska stängas erkänner problemen som de ser ut.

-Sedan kan man diskutera vilket ord som är bäst att använda.

Statsministeren tror kanskje nå at saken er lagt død, men kjenner vi svenske medier rett har de ikke tenkt å lempe på sin selvoppnevte moralske oppdragende rolle – uansett hvilke problemer det ville ha avdekket. Politiske løsninger er jo som kjent ikke medienes oppgave.