Innvandring

Rekordhøy innvandring tross Regjeringens lovnader

Innvandringen til Storbritannia er rekordhøy, til tross for Regjeringens lovnader om å begrense nettoinnvandringen til under 100 000 i året. Men tall som nylig ble publisert, viser at innvandringen på fjorårets første ni måneder talte 590 000.

Rita Karlsen, HRS

Nettoinnvandringen (innvandring minus utvandring) talte dermed 252 000 på fjorårets første ni måneder. Det er det nest høyeste nivået som noen gang er blitt målt, og høyere enn i året før David Cameron kom til makten.

I løpet av de første ni månedene i 2011 ankom 590,000 innvandrere til Storbritannia. Dette ligger på et nivå som har holdt seg stabil siden 2004, da Storbritannia åpnet dørene for arbeidstakere fra Øst-Europa. Nettoinninnvandringen ble så høyt fordi bare 338 000 forlot landet.

Til sitt forsvar sier ministrene i Koalisjonsregjeringen at tallene ikke reflekter at antall arbeids- og studentvisumer er fallende.

Til Daily Mail sier immigrasjonsminister Damian Green at fremtidige tall skal gjenspeile et mye strengere visumregime.

– Our tough new rules are now making a real difference with a record 62 per cent drop in student visas in the first quarter of 2012, and overall falls in work visas, family numbers and people settling.

– As these policies start to bite we are seeing an end to the years when net migration was consistently on the rise.

Immigrasjonsministeren skylder så på ”det gamle systemet”:

– But the hangover from the old system of weak controls means it is still too high and we will continue our programme of reforms to bring net migration down from the hundreds of thousands to the tens of thousands.

Han får derimot ikke uforbeholden støtte fra Sir Andrew Green i Migration Watch:

– You cannot expect to repair 15 years of mismanagement in 15 months, but it is worrying news that net migration is still running at a quarter of a million a year.

– There is no sign of any reduction from the huge numbers that developed under Labour.

– The problem is that non-EU migrants are simply not leaving. It is time the Lib Dems understood the extent of public concern, including among 75 per cent of their own supporters.

– The Coalition must now take tough measures to reduce this unacceptable scale of immigration.

Ett av tiltakene som Regjeringen vil iverksette er retur av arbeidsinnvandrere som ikke oppfyller de ønskede krav. Innenriksminister Theresa May forbereder nå en forskrift som sier at arbeidere som kommer til Storbritannia fra utlandet må dra hjem etter fem år – med mindre de tjener over gjennomsnittet lønn, som med dagens tall er anslått til £ 35.000.

Dette er et tiltak som ikke støttes av Business Secretary Vince Cable. Han mener slike krav kan ha negativ effekt for bedrifter, og stiller spørsmål ved hvordan Regjeringen har tenkt å tvinge innvandrerne til å forlate landet.

Offisielle befolkningsfremskrivninger tilsier at Storbritannia vil nå 70 millioner i 2027, men hvis nettoinnvandringen blir liggende på dagens nivå, rundt 250 000 i året, vil 70-millioners grensen bli nådd mye tidligere. Kritikerne av dagens innvandringspolitikk hevder at dette er den øvre grense for hva landet klarer før presset på for eksempel boliger, energi, vann, skoler og transport blir uholdbart.