Innvandring

Poengsystemet forkastes

Poengsystemet som VK-regjeringen innførte for to år siden, blir nå kastet i søpla av den nye danske regjeringen. Med den nye avtalen, gjort sammen med Liberal Alliance, forventer regjeringen at antallet henteekteskap vil ligge på 3 000 i året, uvisst av hvilken grunn.

Rita Karlsen, HRS

For to år siden innførte den daværende VK-regjeringen i samarbeid med DF et poengsystem for ektefelleinnvandring til Danmark. Regjeringen mente at reglene for ektefelleinnvandringen til Danmark ikke hadde vært aktive nok i forhold til den utenlandske parten. Det ble således innført et poengsystem der de som kom via henteekteskap skulle kunne dokumenterer at de hadde forutsetning og vilje til å bidra til det danske samfunnet.

Dermed ble også fokuset flyttet noe fra den danskboende ektefellen og rettet mer over mot den som ønsker å komme inn i Danmark, som måtte besitte det som ble kalt ”integreringsrelevante kvalifikasjoner”. Dette relatert seg blant annet til utdanning, arbeidslivserfaring og språkkunnskaper, som ville bli beregnet etter et poengsystem. Hadde man i utgangspunktet slike kvalifikasjoner, altså oppnådde høy poengsum, ville en også raskere kunne få permanent opphold, og motsatt: lav poengsum kunne medføre at familieinnvandring ble avslått, eventuelt at det tok lengre tid å få permanent opphold. I tillegg ble det vektlagt at den danskboende parten allerede var integrert i det danske samfunnet, ikke minst ved arbeidsmarkedstilknytning, og at henteektefellen således hadde de samme ønsker og muligheter til å oppnå rask integrering.

Men poengsystemet ble omstridt fra dag én, ikke minst fordi det var en ytterligere innstramning av innvandringen til Danmark, og fordi det ble hevdet at poengsystemet rammet blindt: Også kvalifisert arbeidskraft ville utelate å komme til Danmark, het det.

Nå har den nye regjeringen i samarbeid med Liberal Alliance kastet poengsystemet i søpla, melder jp.dk.

Liberal Alliances retsordfører Simon Emil Ammitzbøll oplyser, at hans parti netop har aftalt med regeringen at afskaffe pointsystemet for familiesammenføringer, som VK-regeringen indførte for to år siden.

«Pointsystemet var et rigidt, bureaukratisk og tåbeligt system, som holdt velkvalificerede udlændinge ude af Danmark. Vi har været imod fra begyndelsen, og det er dejligt, at det nu forsvinder. Vi glæder os også over, at det med aftalen i dag er blevet indføjet som et klart mål, at flere familiesammenførte skal ud på arbejdsmarkedet,” siger han.

Av avtalen fremgår derimot at regjeringen fortløpende skal holde seg orientert om hvordan det går med sysselsettingsgraden hos den familiesammenførte, samt at regjeringen er forpliktet til å komme med nye tiltak hvis ikke flere familiesammenførte kommer i arbeid. Familiesammenførte skal også i fremtiden bestå og selv betale for en danskprøve. Videre må henteektefellen ha vært i Danmark i fem år uten arbeidsledighetstrygd før vedkommende kan få permanent opphold (i dag er grensen fire år).

Ifølge Liberal Alliances forventer regjeringen at antallet familiesammenføringer etter avtalen blir ca. 3 000 i året. Men spørsmålet er om ikke utviklingen heller vil gå andre veien. For da VK-regjeringen overtok i 2001 var det 6 500 tillatelser for ektefelleinnvandring, mens det i 2009 var 3 600. Til sammenligning var det i Norge 12 650 innvilgede familieinnvandringstillatelser i 2011, mens det i første kvartal 2012 var 3 287.