Politikk

Journalisters drømmeting er rødt

Igjen er det blitt foretatt en analyse av hva som er journalistenes Storting, og også i år er det rødt, eller blodrødt som var omtalen i 2010. Men nytt av året er at også Sverige og Danmark er med i undersøkelsen, og her er drømmetinget enda rødere.

Rita Karlsen, HRS

De fleste er nok enige i at det ikke finnes noe som kan kalles 100 prosent objektivt, så også med media, og derfor er journalisters politiske preferanser interessant. Særlig fordi så og si samtlige av journalistene, eller medier for saks skyld, ikke offentliggjør politisk ståsted.

Igjen har professor Frank Aarebrot og Respons Analyse via et utvalg av medlemmene i Mediebedriftenes Landsforening/Norsk Journalistlag, kommet til at journalistenes politiske preferanser skiller seg betydelig fra befolkningen generelt. Journalister er fortsatt en rød bastion.

60 prosent av de spurte norske journalistene ville stemt på ett av regjeringspartiene eller Rødt dersom det var stortingsvalg i morgen. Arbeiderpartiet (Ap) er fortsatt klart størst med 35 prosents oppslutning, deretter følges den røde siden av Sosialistisk Venstreparti (SV) med 12 prosent, sju prosent til partiet Rødt og tre prosent til Senterpartiet (Sp).

På den blå siden vinner Høyre (H) med 22 prosent (og har dermed 2.plassen hos journalistene), mens Venstre (V) gjør det godt med 13 prosent. Kristelig Folkeparti (KrF) holder seg flytende med sine tre prosent, mens Fremskrittspartiet (FrP) knapt eksisterer med sine 2 prosent.

Journalister Storting 2012 ville således sett slik ut (mandatfordeling):
I forhold til 2010 har Ap mistet 6 mandater, SV har mistet hele 16 mandater, Sp har mistet det ene mandatet de hadde, mens Rødt har fått fire nye mandater. På den borgerlige siden har H vokst seg sterk: de får hele 15 nye mandater, mens V har mistet syv mandater, KrF har gått fra null til ett mandat, mens FrP fortsatt ville vært uten noen mandater i journalistenes Storting.
Og for ordens skyld – her er folkets Storting i dag (2009-2013, mandatfordeling):
Nytt av året er derimot at også Sverige og Danmark deltar i undersøkelsen. I Sverige er journalistenes drømmeting, kanskje ikke særlig overraskende, både rødere og grønnere enn blant sine norske kollegaer. Mer uventet er det kanskje at journalistene er enda rødere i Danmark.
Sverige rødere
77 prosent av de spurte svenske journalistene ville stemt rødgrønt om det var Riksdagsvalg i morgen. Journalistene fordeler seg relativt jevnt på SVs søsterparti Vänsterpartiet (27 prosent), Aps kollegaer i Socialdemokraterna (24 prosent) og Miljøpartiet (26 prosent).
Men de borgerlige partiene i Sverige, som dertil sitter med regjeringsmakten, er ikke særlig populære blant journalistene. Til sammen høster de 18 prosent av journalistenes stemmer. Størst er Hs søsterparti Moderatarna (M) med 10 prosent, så følger Folkpartiet (Fp) med fire prosent, Centerpartiet (C) og Kristdemokraterna (Kd) med to prosent, mens Sverigedemokraterna (Sd) har en prosent.
Svenske journalister Riksdag (prosentvis fordeling):

Danmark rødest
Enda rødgrønnere er danske journalister. Hele 80 prosent svarer at de ville stemt rødgrønt hvis det var folketingsvalg i morgen. Radikale Venstre (B) er søsterpartiet til norske V (dog rødere enn vi kjenner vårt V) og størst blant danske journalister, med 30 prosent. 20 prosent ville stemt Sosialdemokratene (A), som er søsterpartiet til Ap, mens henholdsvis 17 og 13 prosent ville stemt blodrødt, på Enhedslisten (Ø, Rødts søsterparti) og Socialistisk Folkeparti (F, SVs søsterparti).
Venstre (V) er kanskje midt mellom vårt FrP og H, og ville fått 11 prosent av danske journalisters stemmer. Liberal Allianse (I) er liberalister ville tatt fem prosent av stemmene, mens De konservative (C), som er søsterpartiet H, bare ville fått to prosent av stemmene. Dansk Folkeparti (O) ville fått en prosent.
Danske journalisters Folketing (prosentvis fordeling):

Skandinavisk medieundersøkelse er utført av Respons Analyse AS. Den er gjennomført i tiden 16. februar til 2. mars 2012. Ca 600 journalister og ca 800 av befolkningen i hvert av de tre skandinaviske landene deltok, til sammen rundt 3600. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 2-3,5 prosentpoeng.

Kilde: TV2.no