Terrorisme og ekstremisme

Han er et null

Professor i statsvitenskap, Janne Haaland Matlary, mener Anders Behring Breivik er historisk og politisk uinteressant. Hun fraråder kollegaer å stille opp som ekspertkommentatorer i media, og mener at det er bortkastet tid å analysere ham.

Rita Karlsen, HRS

–Den politiske effekten er null, personen som står bak handlingene, er et null, hvorfor bruke så mye tid og presse på ham? sier Matlary til Klassekampen, og fortsetter:

– Det er dårlig bruk av arbeidstiden å stille opp med en seriøs analyse av noe som er så primitivt. Hvis man tar ham seriøst, bidrar man bare til mer oppmerksomhet om ham, som er hans reelle motivasjon.

– Det er tydelig at han selv tror på sin egen visjon, men denne er mer et alibi for massemord enn en politisk motivasjon. Hans ideer er banale, men hans gjerninger er onde og grusomme, hvorfor dvele ved dette?

I Matlarys verken kan eller bør statsvitere og historikere verken bidra med sin analyse.

– Sammenliknet med andre terrorangrep utenfor Norge, er ikke dette politisk interessant. Hans politiske forståelse og begrunnelse er primitiv og uinteressant, og det er ingen som tror at det er en muslimsk invasjon av Europa. Derfor er dette heller ikke noe å analysere for en statsviter.

– Terroren har heller ingen politisk effekt i Norge som sådan. Dette er ikke ideologisk sett interessant, verken for høyre- eller venstresida, nettopp fordi han har så ville ideer som er så lite realistiske. Han lever i en innbilt verden, og er derfor uten interesse, sier hun.

Til spørsmålet om ikke fagfolk kan bidra til å vise at det er flere som deler hans politiske forståelse og analyse, svarer Matlary at det ikke er empirisk belegg for noe av det han hevder og at hans analyse er så dum og primitiv at den er helt uten en realistisk referanseramme. Hun tror heller ikke at han har noen bevegelse bak seg.

Kvasieksperter

Lederen for Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO), Øyvind Østerud, synes å dele Matlarys oppfatning. Han mener terrorsaken har vært preget av kvasieksperter, og ønsker ikke at statsviterne ved UiO skal bidra til dette. Derfor har ikke instituttet fulgt oppfordringen om å opprette en presseoversikt over fagfolk som kan uttale seg i terrorsaken.

– Vi fikk en henvendelse fra informasjonsavdelingen om vi ville sette opp en generell liste med navn og kontaktinfo til eksperter. Da sa jeg til 3-4 personer som sto på denne listen at det ikke var en god idé, fordi vi ikke er generelle eksperter på hele saken, sier instituttleder.

Breiviks mål er han selv

Matlary påpeker at hennes kritikk først og fremst er rettet mot media – ikke kollegaer som stiller opp som eksperter. Hun tror likevel statsvitenskapen har lite å bidra med.

– I denne saken har psykiaterne mest å bidra med, og det er ikke like mye å hente fra statsvitenskapen. For oss er det mye mer interessant med islamistisk terror, eller IRA-terrorister som er motivert av politiske mål. Breiviks mål er ham selv, sier hun.

– Denne saken er preget av journalister som hele tida må finne på noe nytt. Utenlandsk presse hadde dekning av den første uka, og gjorde seg stort sett ferdige etter det. Ti uker med dekning hver eneste dag bidrar bare til å øke berømmelsen til gjerningsmannen.

Til Klassekampens spørsmål om det ikke er veldig lettvint å hevde at Behring Breivik er en primitiv taper, svarer Matlary at hun mener det er det som er realiteten. Hun viser til at han ikke har fullført skolen, ikke har hatt noen ordentlig jobb, men blitt hjemme på gutterommet, rett og slett en mislykket 33-åring. For å kompensere lager han sin virtuelle verden. Hvorpå hun påpeker: