Vold og overgrep

– Veldig stygge tall

I fjor økte antall anmeldte voldtekter i Oslo med 30 prosent. I første kvartal 2012 er tallene enda styggere, med en økning på hele 69 prosent, forteller politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

Rita Karlsen, HRS

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde, leder av seksjon for vold og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt, omtaler den nye statistikken som ”veldig stygge tall” og har ingen plausibel forklaring på den markante økningen.

Økningen i første kvartal 2012 er på 69 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor:

– Totalt sett i første kvartal, for anmeldte voldtekter og forsøk, er det en økning på 69 prosent. Det er 27 flere saker enn i samme periode i fjor.

I løpet av første kvartal i år mottok politiet i Oslo anmeldelse i 76 voldtektssaker, mot 45 i samme periode i fjor. Dette inkluderer også overfallsvoldtekter, som i denne perioden utgjør 10 fullbyrdede overfallsvoldtekter og to forsøk på tilsvarende, tilsvarende 16 prosent av de samlede voldtektssaker i første kvartal i Oslo. I januar ble det anmeldt tre fullbyrdede og to forsøk på overfallsvoldtekter i Oslo, i februar var det fire fullbyrdede overfallsvoldtekter, men det i mars ble anmeldte tre slike voldtekter. To av sakene skal ha flere enn en gjerningsmann.

Nytt hva gjelder overfallsvoldtekter er at disse overgrepene nå har forflyttet seg mer ut av sentrum. Rhode forteller at mange av overfallene nå skjer utenfor Ring 2.

Politiinspektør Rohde vet ikke om økningen i anmeldelser skyldes en reell oppgang i andelen voldtektssaker eller om det er flere som velger å anmelde voldtekt eller voldtektsforsøk, men hun synes å håpe at det er sistnevnte som er forklaringen:

– Det vet vi ingenting om. Men med det fokus som har vært på fenomenet voldtekt, tror vi dette viser en reell økning i folks villighet til å anmelde, sier Rhode til Aftenposten.no.

Til tross for at seksjonen for vold og seksualforbrytelser har fått styrket bemanningssituasjonen, sliter de fortsatt med en rekke utfordringer. Dette handler blant annet om kapasiteten ved den såkalte datakrimlaben i Oslo politidistrikt, som ofte må bistå for å analysere beslaglagte mobiltelefoner og datamaskiner.

Ifølge Aftenposten ble 27 overfallsvoldtekter i 2011 henlagt fordi etterforskningen ikke klarte å finne ut hvem gjerningsmannen var, men to av sakene ble henlagt på grunn av mangel på bevis. Fire saker har blitt ferdigbehandlet i retten, mens det er tatt ut tiltalebeslutning i ytterligere tre saker.

Rhode mener at en av hennes viktigste oppgaver er å forebygge:

– En av mine viktigste oppgaver er å forebygge voldtekter. Finne gode arenaer der vi kan snakke om familievold og festrelaterte voldtekter, sier politiinspektør Rohde.

Hun viser i denne sammenheng til betydningen av det holdningsskapende arbeidet blant jenter og gutter. Hvordan man oppfører seg i forhold til – og hvordan ta vare på hverandre. Her mener hun gutter og menn har et særlig ansvar.