Innvandring

Sarkozy kan bryte ut av Schengen-avtalen

Den franske presidenten Nicolas Sarkozy truer med å gjeninnføre landets passkontroller hvis ikke de øvrige EU-medlemslandene klarer å kontrollere sine landegrenser for illegal innvandring.

Rita Karlsen, HRS

Spesielt peker Sarkozy på Hellas, som har en 120 km ubevoktet grense mot Tyrkia. Via Tyrkia kommer en rekke asylsøkere og illegale innvandrere seg inn til Hellas og derfra til Frankrike.

Sarkozy har satt ett års frist for EU-landene til å forbedre grensekontrollen, og hvis ikke denne sikkerheten blir ivaretatt vil Frankrike trekke seg ut av Schengen-avtalen. Avtalen har som formål å erstatte grensepostene og grensekontrollene mellom landene med eksterne grensekontroller. Per i dag omfattes Schengen-avtalen av 26 europeiske land, inkludert Norge.

Ifølge Daily Mail hevder den franske presidenten at han er i sin fulle rett til å bestemme hva sanksjonene skal være, og han viser til Frankrikes sjenerøse velferdsordninger:

– I am within my rights to demand what the sanctions should be. I give one year for this practice to change, otherwise we suspend our membership of the Schengen Agreement.

– As it is France which has the most generous welfare benefits, we are the ones most affected by putting these measures into place properly.

Sarkozys trusler om å tre ut av Schengensamarbeidet skal ha blitt uttalt for en måned tid siden, da han uttrykte at strengere grensesikkerhet er den eneste måten å unngå en ”indre kollaps av Europa”. Han har også strammet inn antiterrorlovene, sistnevnte som en direkte konsekvens av at den avdøde Mohammed Merahs myrdet syv mennesker i Toulouse. Disse innstramningene har blant annet medført at en rekke islamister er blitt arrestert, og noen, herunder imamer, er utvist, mens andre er nektet innreise. Sarkozy har uttalt at de som har holdninger som strider mot de franske verdier, ikke er ønsket i landet.

Det spekuleres i om Sarkozys stadig tøffere holdning til innvandring og integrering er en strategi for å vinne velgere fra det innvandringskritiske partiet National Front, og for å ta igjen sin sosialistiske rival Francois Hollande i det kommende presidentvalget.