Islam

Muslimsk homofilt ektepar

Ludovic Mohammed Zaheb (35), født i Algeri, og sørafrikaner Qiyaam Al-Din (28) lovet nylig hverandre evig troskap i dette livet. Vielsen fant sted i Frankrike, og ville antakelig blitt forbigått i stillhet om det ikke var for at det homofile paret ble viet av en imam.

Rita Karlsen, HRS

Tilstede under vielsen var parets familie og venner. Imamen foretok både det muslimske vielsesritualet (nikah) og leste Fader Vår og en jødisk bønn for å gjøre vielsen til et symbol på ”religionsdialog”. Ifølge Kristeligt Dagblad er det særlige islams syn på homoseksualitet som paret ønsker å sette fokus på.

– Det er nødvendig å bryte dette tabuet. Islam er en vei, ikke et dogme, sier Ludovic Mohammed Zaheb til ukemagasinet VSD, som var invitert til å overvære vielsen.

Zaheb arbeider på en doktoravhandling om islam og homoseksualitet ved Institutt for Sosialvitenskap, EHESS, i Paris. Han har også stiftet organisasjonen Homosexuels Musulmans de France, som imamen som viet dem også er medlem av.Zaheb og Al-Din møtte hverandre under en konferanse om homoseksualitet i Sør-Afrika, som legaliserte homofile ekteskap i 2006. Paret ble deretter viet i Sør-Afrika, men Frankrike anerkjenner ikke ekteskapet. Så oppstår det en ”interessant” situasjon: Paret kan heller ikke inngå sivilt partnerskap i Frankrike – da Al-Din er registrert som gift ved den sørafrikanske ambassaden. At ektefellen er den samme som Zaheb ønsker å få registrert som partner i Frankrike, synes ikke å ha noen betydning.

– Jeg håper sitasjonen vil endre seg etter presidentvalget. Hvis den sosialistiske kandidaten vinner, er der sjanse for at homoseksuelle ekteskap vil bli anerkjent, sier Zaheb.

Til det franske muslimske nettstedet, Saphir News, forteller Zaheb at vielsen ble holdt hemmelig på forhånd av frykt for uroligheter. Men paret legger ikke skjul på at de ønsker å tiltrekke seg medienes oppmerksomhet:

– Vi er begge aktivister. Min mann er medlem av en muslimsk organisasjon for homser og lesbiske i Sør-Afrika. Med medieomtalen av vårt bryllup ønsker jeg å fortelle til alle homoseksuelle muslimer at de ikke skal skamme sig. Homoseksualitet er en realitet i islam.

Vielsen har vakt oppmerksomhet også utenfor Frankrikes grenser, og det heter at i stigende grad blir homofile muslimer synlige. Dette skal blant annet gjelde i Storbritannia, hvor SAFRA Project gir rådgivning til homofile muslimer, og både i Storbritannia, Sør-Afrika og USA skal det foregå muslimske vielser av homofile.

Den amerikanske imamen Daayiee Abdullah fremheves som en av fortalerne for muslimske homofile vielser.

– De muslimske samfunn forbyr homofile ekteskap på bakgrunn av islamsk juridisk presedens. Men det strider mot Koranens ord om, at ethvert menneske har en utvalgt partner, som kan være til trøst og vern, forklarer imamen i et intervju med BBC.

Vielsen i Paris mellom Zaheb og Al-Din har ført til fornyet oppmerksomhet om muslimske homofile – som også er gjenstand for en konferanse i Sveits senere denne måneden, hvor Ludovic Mohammed Zaheb blir en av hovedtalerne.

Som et tips til denne konferansen: Sett ”religionsdialog” høyt på agendaen, for det kan gjøre det (lettere) å få tilgang til (også) norske penger i arbeidet med å synliggjøre og rettferdiggjøre muslimske homofile og lesbiske, i alle fall hvis en låner øret til Jon Hustads artikkel i dagens Dag og Tid som nettopp tar for seg ”Den norske dialoghjelpa”.