Innvandring

Illegal innvandring

I Danmark har politiet tydeligvis bestemt seg for systematisk å knekke den illegale innvandringen. I snitt sender politiet ut en illegal innvandrer per dag – og arbeidet intensiveres. Politiet påpeker at illegal innvandring er et samfunnsproblem knyttet til både sikkerhet, misbruk av sosiale ytelser, kriminalitet og sosial dumping.

Rita Karlsen, HRS

Som omtalt tidligere har dansk politi avdekket nye metoder for ulovlig opphold, blant annet gjennom ”ligne-metoden” og ved at noen med opphold leier ut sin identitet.

Problematikken med illegal innvandring er blitt en av hovedoppgavene til den relativt nyopprettede utledningskontrollgruppen hos Københavnpolitiet. Her arbeider 18 ansatte med det de kaller å ”proaktivt finne utlendinger fra tredje land som er illegalt i Danmark”. Politiet melder at de sender i snitt en person om dagen ut av Danmark, men de er ikke i tvil om at de kun ser toppen av isfjellet.

På bare et halvt år har gruppen anholdt og opprettet 363 siktelser. Dette omhandler blant annet ulovlig opphold, ulovlig arbeid, berikelse samt person- og dokumentforfalskning.

Lederen av utledningskontrollgruppen, Kjeld Farcinsen, påpeker at det er fire faktorer som gjør illegal innvandring til et samfunnsproblem: sikkerhet, misbruk av sosiale ytelser, kriminalitet og sosial dumping.

Sikkerhet

Det er en sikkerhetsrisiko når adgangen til å arbeide i Danmark på en falsk identitet er realtivit enkelt:

– Der er generelt tale om en sikkerhedsrisiko, når en arbejdsgiver ikke kender den rigtige identitet på en medarbejder. Hvad enten vi taler om lufthavne, hoteller eller andre steder kan det være et problem, når arbejdsgiveren ikke har mulighed for at tjekke, om personen er den, han eller hun udgiver sig for, siger han.

Farcinsens viser til at det er kjente tilfeller hvor grupper av militante ekstremister finansierer terror ved å handle med både falske og ekte identitetspapirer.Et annet problem er at en del illegale innvandrere oppholder seg på såkalte varmestuer og herberger, som ikke har registreringsplikt, motsatt hva hoteller har. Derfor kan man i realiteten oppholde seg illegalt i Danmark i flere år uten at oppholdet fanges opp og registreres noe sted.

Misbruk av sosiale ytelser

Har man først etablert seg i Danmark med en falsk identitet er det mange penger å hente, ikke minst om man sammenligner med hvilken økonomisk situasjon personer kommer fra. Et eksempel på en velferdsytelse som er tilgjengelig for alle er at man etter tre måneder med arbeid i Danmark har rett på barnetrygd. Etter fem år – uten å ha ligget samfunnet til last – får man tilbudt permanent opphold og dermed retten til folkepensjon og en rekk andre velferdsgoder.

Men politiet har avdekket at det ikke eksisterer noen kontroll i kommunene. En ringerunde viser at verken Kommunenes Landsforening eller de tre største kommunene i Danmark har noen praksis for – eller offisielt kjennskap til – at det oppholder seg personer med falsk identitet i landet. Politiet påpeker at de ikke har snakket med noen kommuner som har en praksis for å kunne avsløre juks med falsk identitet, eller rutiner for å avdekke hvorvidt personer faktisk har oppholdt seg fysisk i Danmark i den påkrevde tid.

Kriminalitet

I Nederland opplever politiet at grupper av østeuropeere skifter identitet hver gang de er blitt tatt for et kriminelt forhold. Utlendingskontrollgruppen viser til at etterforskningen av kriminalitet blir alt annet enn enkelt hvis en person opptrer under falsk identitet – og enda vanskeligere hvis personen klarer å skifte identitet underveis. I tillegg opplever politiet også at personer som er utvist fra landet for kriminalitet etter kort tid vender tilbake – med nye falske papirer og tilsynelatende riktige oppholdstillatelser.I tillegg forteller politiet at de har vanskelig for å konfiskere penger og andre verdier fra folk som utvises fra landet. Dette klarer de som regel å få med seg.

Sosial dumping

Det er god butikk i å eksportere folk inn i EU. Og det ligger mye penger i å leie ut egen identitet til folk som dermed kan få opphold i EUs medlemsland.

Politiet opplever hvordan illegale innvandrere lever i kummerlige forhold, arbeider for 20 kroner timen og blir truet med å bli utlevert til myndighetene hvis de klager. Hertil kommer også narkotikasmugling hvor folk trues til å transportere narkotika fra et land til et annet, prostitusjon med videre.Identitetsleie koster omkring 3.000 kroner i måneden, men i tillegg kommer avgifter og andre ting. Personen som leier identiteten kan således fra et opphold i utlandet lett tjene flere tusen kroner i måneden på det registreringsbevis han eller hun har skaffet seg i Danmark, og i tillegg til for eksempel å heve barnetrygder.Skattemyndighetene har heller ikke tradisjon for å sjekke folk som har arbeidet urealistisk mange timer (som henger sammen med at en person kan ha leid ut identiteten sin til flere personer samtidig) eller om der er utstedt flere selvangivelser på samme identitet. Den lette adgang til danske papirer gjør det vanskelig for arbeidsgiverne å få kontroll om ansatte med utenlandsk bakgrunn reelt sett har pairene i orden.

Det vises i denne sammenheng til at i Nederland er det er krav at arbeidsgiver sjekker papirene hos myndighetene for en utlending blir ansatt.