Statistikk

Villeder om innvandrere i Oslo?

Under tittelen ”Oslofolk sier ja takk til flere innvandrere” presenterer Aftenposten Aften en artikkel som bevitner at ”noen” har bestemt seg for at innvandringen til Oslo er problemfri. Til og med SSB lyder overrasket, hvilket kanskje forklarer deres tidligere tilbakeholdenhet med tallene.

Rita Karlsen, HRS

Aftenposten Aften viser til SSBs nylige publiserte prognoser for fremtidig befolkningsutvikling i Oslo, som viser at innvandrere kan være en majoritet i Oslo i 2040. SSB har i tillegg innrømmet at de tidligere har bommet stygt når det gjelder befolkningsveksten i Norge, uten at vi av den grunn er betrygget på at de nødvendigvis har rett denne gangen heller.

Befolkningstallene har fått Aftenposten til å foreta en meningsmåling, der nettopp ”innvandrere” står i sentrum:

For noen uker siden presenterte Statistisk sentralbyrå (SSB) prognoser som viser at Oslo trolig vil ha 50 prosent innvandrere i 2040. Nyheten ser ikke ut til å skremme mannen i gaten nevneverdig, skal vi tro en fersk meningsmåling utført av Respons for Aften. 38 prosent av de spurte tror livet vil fortsette som før. 23 prosent tror flere innvandrere vil være positivt for byen, mens 32 prosent tror det vil være negativt.

Dette må være en av de dårligste gjengivelser av noen meningsmåling jeg har sett. For hva er det spurt om? Her må vi tydeligvis bare gjette ut fra svarene, men la oss anta at det er sammenfallende med spørsmålet som Aftenposten stiller sine lesere: ”Hva mener du om innvandringen til Oslo?”

Og allerede her begynner det å skurre i mine ører. Hvis Aftenposten Aften var nøkternt interessert i hvordan folk reagerer på at innvandrere i Oslo kan være i flertall i 2040, så burde spørsmålet vært stilt helt konkret: ”Hva mener du om at innvandrere kan bli i flertall i Oslo i 2040?”. Men det var kanskje ikke det de ville vite.

Samtidig er vi ikke bare tildels uvitende om spørsmålet, vi er også tildels uvitende om svaralternativene. Her må vi igjen gjette ut fra svarene, nemlig at ”flere innvandrere” er positivt versus negativt – og så kommer sekkekategorien ”livet vil fortsette som før”. Hva menes med dette? Svarte de at de tror ”livet vil fortsette som før” eller svarte de at de ikke vet, har ingen mening, tror ikke det vil ha noen betydning eller lignende? Igjen: vi aner ikke, og må bare ”anta”.

Men uansett, la oss se på svarene. 38 prosent av de spurte tror ”livet vil fortsette som før”. 23 prosent tror flere innvandrere vil være ”positivt” for byen, mens 32 prosent tror det vil være ”negativt”. Dette gir følgende fordeling:

Med andre ord er det flere (32 %) som er negative til innvandringen enn hva som er positive (23 %), samtidig som vi ikke vet hva som ligger i at ”livet vil fortsette som før”. Sistnevnte sier lite eller ingenting om de samme sin holdning til innvandrerbefolkningens størrelse og vekst i Oslo, men den sier kanskje noe om hvordan de ser på sin egen rolle i forhold til innvandringen.

Uansett stiller jeg meg fullstendig uforstående til avisens overskrift: ”Oslofolk sier ja takk til flere innvandrere”. Den bevitner heller om at Aftenposten Aften bør investere noen kroner i å sende sine journalister på innføringskurs i enkel gjengivelse av statistikk.

Overraske burde det kanskje heller ikke at SSB er overrasket:

Overraskende, ifølge Svein Blom, forsker i avdeling for demografi og levekår i SSB.

– Man skulle kanskje tro at SSBs prognoser ville virke litt overveldende på folk. Derfor kunne man lett anta at flere ville oppleve dette som skremmende, sier han.

Ikke vet jeg hvordan disse tallene er presentert for Blom, men han har tydeligvis fått det for seg at det er SSBs prognoser som folket har svart på. (Hvilket kanskje er riktig, noe jeg betviler. Aftenposten Aften eller Respons Analyse får publisere meningsmålingen og premissene, slik at vi får avgjøre dette). Derimot forteller SSBs svar at de selv har trodd at et innvandrerflertall ville virke ”skremmende” på folk, og det er vel antakelig derfor de i årevis har tilslørt tallene.

Men SSB ”liker” tydeligvis det de får presentert, da det korresponderer med funn de selv har publisert:

Men undersøkelsen samsvarer med funn SSB har gjort tidligere.

– Oslofolk er som regel mer positivt innstilt til innvandrere enn folk ellers i landet. Vi er vant til å ha dem her, vi omgås dem til daglig, og mange av oss kjenner innvandrere personlig. Derfor synes vi ikke at det er så skremmende at det blir flere av dem, sier han.

Jeg vet ikke hvem som er mest forvirret, Aftenposten Aften eller SSB, men det er da med respekt å melde ingen som snakker om verken å være skremt, redd eller annet. Spørsmålet om hvordan man stiller seg til en rask og voksende innvandrerbefolkning i Oslo kan handle om helt andre ting; nemlig om oslofolk opplever at byen er klar for en slik rask befolkningsendring. Men nei, det skal kokes ned til en suppe av dårlig insinuert ”fremmedfiendtlighet” eller ikke.

Og byrådsleder Stian Berger Røsland (H) følger opp. Han tror ”meningsmålingen viser at oslofolk er åpne og innstilt på at tidene forandrer seg.”

– Dette reflekterer nok at de fleste av oss som bor i Oslo er innflyttere selv, eller et resultat av innflytting. Samtidig skal vi ha respekt for dem som synes at dette er vanskelig, sier han.

Selv tror han tilgang til utdanning, jobb og bolig er de viktigste grepene for å hindre at de som frykter for fremtiden, får sine spådommer oppfylt.

– Vi skal gjøre det vi kan for at bekymringene mange føler, ikke vil føre frem. Det skal vi gjøre gjennom å sørge for at viktige verdier som likestilling, menneskerettigheter og ytringsfrihet blir bevart, og sikre at alle får like muligheter til å skaffe seg utdanning, jobb og bolig, sier han.

Med andre ord: Vi leker at det går som det suser. Stikker derimot den samme byrådslederen nesen sin i Oslo kommunes økonomiplaner antar jeg han mer enn klør seg i hodet for hvordan han skal oppfylle sine egne optimistiske spådommer.

Aftenposten Aften har derimot ikke tenkt å gi seg med å leke statistikktolkere. For nå får vi høre at i Grorduddalen, ja, der er det mange skeptikere der! Hele 39 prosent! Slå den. For det er jo ufattelige mye mer enn de 32 prosentene som tidligere omtalt.

I Groruddalen er folk skeptiske

Mens folk i de østlige sentrumsbydelene har størst tro på at flere innvandrere vil være positivt for Oslo, ser folk i Groruddalen langt mørkere på SSBs fremtidsscenario.

Her tror hele 39 prosent at flere innvandrere vil være negativt for Oslo.

Som nevnt innledningsvis har Aftenposten Aften også spurt leserne om hva de mener om innvandringen til Oslo, og disse tallene ser i skrivende stund ut svært annerledes enn hva meningsmålingen tilsynelatende forteller. For her mener ut fra 14 217 stemmer hele 71 prosent at innvandringen til Oslo er mest negativ, 20 prosent meder den er mest positiv, mens 9 prosent ikke vet. Men det sier kanskje mest om Aftenposten.no’s lesere?