Islam

Ugyldige giftermål i Tromsømoské

Skatteetaten vil ha slutt på ugyldige giftermål foretatt av Alnor Senter. Daglige leder, Sandra Moe, avviser at moskeen bevisst gjør noe galt.

Rita Karlsen, HRS

Skatteetaten i Tromsø, Skatt Nord, har avdekket at moskeen i Tromsø, Alnor Senter, kanskje bedre kjent som Tromsø Islamske senter, som også har et samarbeid med Islam Net, bedriver ulovlige vielser.

Ifølge iTromsø.no har Skatt Nord oppdaget flere tilfeller hvor det ikke er foretatt prøving av ekteskapsvilkårene for brudepar, som loven krever, og dermed er vielsen ugyldig.

Kommunikasjonsrådgiver Randi Iversen i Skatt Nord sier at de ugyldige vigslene skaper problem og er svært uheldig for dem det gjelder.

– Vi har vært nødt til å opplyse flere ektepar om situasjonen. Samtidig har vi funnet det nødvendig å oversende saken til Barne-, ungdoms– og familiedirektoratet som er ansvarlig instans i slike saker.

Ifølge Iversen mangler en såkalt prøvingsattest – et dokument hvor det blant annet blir opplyst om tidspunkt for vielsen, tidligere ekteskap og eventuelle sykdommer.

Skal ikke vie

– Ingen skal vies før dette dokumentet er sjekket og godkjent. I tillegg til ovennevnte forhold, skal skjemaet også inneholde en erklæring om at personene ikke allerede er gifte, at de er gamle nok og at de ikke er under skifte i forbindelse med konkurs. Det siste er spesielt viktig for den andre part i et giftermål, understreker Iversen.

Men Skatt Nord klarer ikke å se at Alnor Senter utfører de plikter de er pålagt i henhold til loven. I brevet fra Skatt Nord til Barne-, ungdoms– og familiedirektoratet (Bufdir) heter det at «det ser ut til at Alnor Senter i Tromsø ikke foretar kontroll med om det er foretatt prøving av brudeparet.»

Hvorvidt at saken vil få noen konsekvenser for Alnor Senter eller de vielser som allerede er foretatt ulovlig, synes derimot uklart. Ifølge Skatt Nord synes de mest opptatt av å unngå lignende saker:

– Vi ønsker å unngå lignende saker. For ettertiden må også Alnor Senter overholde ekteskapslovens bestemmelser.

Her legger Randi Iversen til at ektepar uten all dokumentasjon i orden, likevel kan få godkjent sine ekteskap. Men det avhenger at man i etterkant ordner nødvendig dokumentasjon.

Men daglig leder i Alnor Senter Tromsø, Sandra Moe, kjenner ikke til noe brev Skatt Nord, og vil derfor ikke kommentere det. Dog bedyrer hun moskeens uskyld:

– Dette er noe jeg må sjekke opp. Men på et generelt grunnlag kan jeg si at vi følger lovverket ved giftermål. Derfor må de forholdene som påpekes, bero på en glipp, konkluderer Sandra Moe.

Ja, i disse ”inkurie-tider” er vel det mulig å komme unna med det meste.