Innvandring

Leier identitet

Dansk politi har avslørt en ny form for svindel, der illegale innvandrere leier seg identitet i landet. Svindelen kan ha blitt avslørt på grunn av grådighet. Dette fordi ”utleiere” av identitet ikke har klart å beherske seg, men har leid ut sin identitet til flere personer samtidig. Politiet er overrasket over at denne form for svindel har befestet seg i Danmark.

Rita Karlsen, HRS

For illegale innvandrere er det svært vanskelig å arbeide og bo i et gjennomregulert og –registrert samfunn som det danske. Derfor forsøker de fleste illegale innvandrere å anskaffe seg falske papirer, men nå har det dukket opp en ny mulighet: Leie av identitet.

Ifølge dansk politi krever ”utleieren” typisk et månedlig gebyr på 30 prosent av lønnen samt pensjonen i leie for sin egen identitet, hvilket gir den illegale innvandreren mulighet for å bo og arbeide i Danmark med mindre risiko for å bli oppdaget enn hva tilfellet vil være ved falske papirer.

Politiet hadde i utgangspunktet ikke forventet at denne form for svindel var etablert i Danmark. Visepolitikommissær Kjeld Farcinsen forteller at de er godt kjent med falske papirer, men utleie av identitet var nytt for dem.

Hvis man leier en identitet av en person som har, og som for øvrig også kan være falske, papirer fra et annet EU-land, kan man gå til myndighetene å få et såkalt cpr-nummer. Det åpner døren for skattekort og jobb. Svindelen kan vanskelig oppdages av arbeidsgiver, da vedkommende tilsynelatende har alle papirer i orden.

I den siste tiden har politiet støtt på flere saker hvor illegale innvandrere har brukt leide identiteter. I en av de første sakene sjekket politiet en utlending på Nørreport stasjon i København. Ifølge hans sykeforsikringsbevis bodde han i Horsens. Han fortalte at hans pass lå i en koffert i leiligheten hjemme. Men da politiet møtte opp i leiligheten i Horsens var der allerede en mann med samme identitet som mannen fra Nørreport.

I en annen sak, fra 24. januar i år, anholdt politiet syv personer som bodde i en leilighet i København. Ifølge folkeregisteret var leiligheten bebodd av en mann fra Kenya. Men han bodde imidlertid ikke i Danmark i det hele tatt. Tre av de anholdte mennene hadde samme identitet, og politiet tror ytterligere to personer har leid den samme identiteten. Seks for en, med andre ord, hvis vi regner med han som er den virkelige eieren av identiteten.

Politiet er mer usikker på omfanget av svindelen. De er derimot ikke i tvil om at svindelen er organisert, da utleier og leier på en eller annen måte må komme i kontakt med hverandre. Om denne kontakten formidles i Danmark eller i utlandet kan ikke politiet svare sikkert på, men de innrømmer å kjenne til flere tilfeller fra Sør-Europa hvor man kan bestille en dansk identitet via sms.

Da identitetsleierens papirer tilsynelatende er lovlig er det heller ikke lett å avsløre svindelen, men det har utleierne selv langt på vei bidratt til – da via skatteopplysninger. For i Danmark regnes et normalt arbeidsår på 1900 timer og når ”en person” har meldt inn 6000 arbeidstimer på et år, ringer det en klokke. Men den ringer ikke automatisk. Derfor må politiet ha konkrete mistanker som tilsier at man kan hente ut slike opplysninger via skattemyndighetene.

Akkurat manglende informasjonsutveksling mellom registrer er et problem for politiet. ”Registrene arbejder ikke sammen, så der er huller. På den korte bane ville det hjælpe, hvis politiet, kommunerne og Skat fik adgang til hinandens systemer,” sier Farcinsen.

Det er det nyopprettede organet hos Københavns politi, den såkalte udlændingekontrolgruppe, som i sin korte levetid allerede har avslørt flere saker om leide identiteter og nå har de en ny under oppseiling. Politiet forteller at de i denne uken skal ha fatt i et par personer som de vet arbeider under falsk identitet, men de vet ennå ikke om det er snakk om falske papirer eller leie av en lovlig identitet.

Jeg har ikke hørt om at denne form for leie av identitet er avslørt i Norge, men vi kan antakelig slå fast er at det som foregår i Danmark, foregår også i Norge.

Kilde: Lolland-Falsters Folketidende/ritzau (ikke på nett)