Økonomi

Innvandrere på førtidspensjon tidoblet

Ny forskning fra Danmark viser at mens antallet dansker på førtidspensjon har gått ned de siste 20 årene, har antallet ikke-vestlige på førtidspensjon nærmest tidoblet seg. Tallene legges på bordet mens Regjeringen forhandler om en førtidspensjonsreform, men mener selv å sitte på quik fix løsningen.

Rita Karlsen, HRS

En analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som presenteres i Berlingske Politiko, viser at innvandrere fra ikke-vestlige land topper statistikkene for førtidspensjonering. 41 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne mellom 55 og 59 år er førtidspensjonert, mens tallet for etniske dansker (et begrep som fortsatt er legitimt å bruke i Danmark) er på 13 prosent.

Seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen forklarer den høye andelen av ikke-vestlige på førtidspensjon med blant annet at innvandrere i Danmark i høy grad har hatt jobber hvor sjansen for slitetasjeskader er høy, for eksempel innen rengjøring og hjemmehjelp, samt at flyktninger med krigstraumer inngår i statistikken.

– Det er tydeligt, at hvis man ser nogle af flygtningenationaliteterne, så udgør de en meget stor andel af førtidspensionisterne. Man ved fra dem, der sidder og behandler, at det selvfølgelig er nogle af de krigstraumer, som gør, at de bliver førtidspensioneret, siger hun.

Siden 1990 er antallet av ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere på førtidspensjon nesten tidoblet fra 2.979 til 27.375 personer i 2010. Imens er det samlede antallet av etniske dansker på førtidspensjon falt 262.00 til 205.000 personer.

Den danske Regjeringen forhandler nå med samtlige partier på Folketinget, unntatt Enhedslisten, om en førtidspensjonsreform. I disse forhandlingene har ikke utlendingspolitikken vært noe sentralt moment, hvilket kan endre seg med de nye tallene fra Rockwool. For nå fremsetter Dansk Folkeparti (DF) som krav i forhandlingene at reglene om førtidspensjon for flyktninger strammes inn.

DF mener at flyktninger ikke lenger skal være unntatt fra reglene om opptjening til førtidspensjon. I dag sier reglene at en kan få nedsatt førtidspensjonen hvis en har levd mindre enn 4/5 av livet etter fylte 15 år i Danmark.

– Flygtninge får beskyttelse og hjælp, og så får de nogle særlige økonomiske fordele oveni. Det er urimeligt over for danskerne og for de indvandrere, som kommer hertil for at arbejde, siger udlændingeordfører, Martin Henriksen (DF).

Både Venstre og de Konservative er overraskede over tallene som Rockwool presenterer. Men mens de Konservative ikke vil ty til ny lovgivning, vil ikke Venstre avvise at partiet kan støtte opp om DF-kravet.

– Men vi skal have tallene afdækket ordentligt, før vi kan komme med medicinen. Vi skal et spadestik dybere i de tal. Hvad er det for diagnoser, som gør, at den gruppe får førtidspension i så massivt omfang?, spørger Venstres arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs.

Socialdemokraterne (S) mener derimot at Regjeringens forslag om å fjerne førtidspensjonen for personer under 40 år og etableringen av et såkalt rehabiliteringsteam med tverrfaglig kompetanse til saksbehandling er et tilstrekkelig tiltak å hjelpe innvandrerne med ikke-vestlig bakgrunn som står i fare for å havne på førtidspensjon. S mener at rehabiliteringsteamet skal kunne løse de fleste oppgaver, uavhengig av om man kommer med sosiale, helse- eller utdanningsmessige problemer.

Det er som en må spørre seg: Hva i all verden er det Danmark har en statsforvaltning for? De burde jo bare opprettet dette quik fix rehabiliteringsteamet for lenge siden.

PS: Men det henger kanskje sammen med at S begynner å oppgi selve grunnideen for et velferdssamfunn? I alle fall hevder de i dagens Jp.dk at i fremtidens velferdssamfunn skal borgerne ta mer ansvar for selv – og for andre. Med andre ord skal du selv pusse opp din mors rom på eldrehjemmet, hvis du mener det er nødvendig.