Innvandring

Identitetssvindel

I Danmark anslås det å være opp mot 40.000 illegale innvandrere. Nylig avslørte dansk politi at det er mulig å leie seg en dansk identitet og nå har også Danmark oppdaget at personer som vi oppfatter ligner hverandre, særlig fra ikke-europeiske land, benytter seg av andres pass. I Norge har dette vært kjent noen år, ikke minst relatert til arbeid HRS har gjort. Europol kaller praksisen en enorm trussel for Europa.

Rita Karlsen, HRS

Da dansk politi nylig oppdaget at det foreligger en mulighet for å leie seg en dansk identitet, var de klar på at de ikke aner omfanget av praksisen. Nå har de også har avdekket det de kaller ”look-alike – metoden”, som de heller ikke aner omfanget av.

Denne ”ligne-metoden” benyttes i første omgang av personer fra ikke-europeiske land og utnytter at vi oppfatter at mange ligner på hverandre. Den kan omfatte både identitetsutleie eller utlån av identitet, og i fjor avdekket politiet 399 slike saker. Ifølge Rigspolitiet er det 60 prosent mer enn i 2009, melder Berlingske.

Det heter videre at i Norge har man siden 2010 vært oppmerksom på problemet, og at det har fått store konsekvenser. 1,1 millioner midlertidige personnummer skal fremover dobbeltsjekkes i Folkeregisteret, og omkring 500 falske identiteter skal være avdekket. At Norge har oppdaget problemet kan henge tett sammen med arbeid som HRS har utført. Da vi i perioden 2008-2009 jobbet med en rekke mulige kjønnslemlestelsessaker avdekket vi også det som kunne være omfattende identitetsjuks, blant annet ved ”ligne-metoden”. Vi ble fortalt om salg av norske pass, blant annet til Somalia, da pass til barn som har flere identiteter i Norge. At disse barna hadde flere identiteter hang sammen med at de først fikk opphold for eksempel gjennom familiegjenforening med mor, for så å bli sendt til politiet som ”enslig asylsøkerbarn” og dermed fikk de samme nytt opphold og ”ny” identitet. På toppen av det hele hadde de samme barna slektninger i Norge, for eksempel en tante, som igjen fikk forespørsel om å ta seg av barna. Quik fix – ikke bare fikk moren noen pass å selge, men hun fikk også ekstra betalt for å ta seg av sine egne barn og utløste mer barnetrygd enn faktisk antall barn. At dette er mulig handler om at det verken tas fingeravtrykk eller DNA-testing ved familiegjenforening. All vår informasjon ble den gang overbrakt til politiet, som i flere møter uttrykte sin forbauselse over hvor organisert dette fremsto.

Europol mener at metoden er svært alminnelig og at den blir bare mer og mer utbredt. Ifølge seniorekspert i organisert kriminalitet hos Europol, Nick Garlick, utgjør denne praksisen en enorm trussel mot EU (og land med EØS-avtalen, om jeg må få tilføye).

Han forklarer, at tricket i stigende grad bliver brugt i takt med, at identifikationspapirer bliver stadig mere avancerede.

»I dag har vi biometriske pas, men hvis du lader som om, du er personen på billedet, er det meget nemmere end at ændre selve dokumentet. Vi har set en klar stigning i brugen af den her metode, og det er et specifikt problem for EU,« siger Nick Garlick. Han forklarer, at problemet med forfalskede papirer og kopierede identiteter i høj grad er forbundet med organiseret kriminalitet.

»Vi kan ikke undervurdere, hvor mange penge der er i den her type kriminalitet. Vi snakker hundrede af tusinder, sandsynligvis millioner af euro,« siger Nick Garlick.

I Danmark antas det å være et sted mellom 20.000 – 40.000 illegale innvandrere. Visepolitikommissær Kjeld Farcinsen, som leder utlendingskontrollgruppen i København, bekrefter overfor Berlingske at antallet illegale innvandrere er et stigende problem. Ifølge han finner de noe hver gang de iverksetter en undersøkelse.

Også skattemyndighetene innrømmer at de kjenner til problemet:

– Det oplever vi i stigende grad. Særligt borgere fra tredjeverdenslande. Når vi kommer ud, oplever vi, at de farer ud ad vinduet og ad bagdøren, og det må være et udtryk for, at de helst ikke vil møde os, siger indsatsleder hos Skat Christina Steinmetz til DR Nyheder.

I Norge er det, så vidt meg bekjent, ingen ny informasjon om andelen illegale innvandrere som antas å være i landet. I Kripos sin ”Trusselvurdering mobile vinningskriminelle 2012” heter det at Oslo-området huser den største delen av de illegale innvandrerne i landet, og det vises i denne sammenheng til at Statistisk sentralbyrå estimerte andelen illegale innvandrere til 18.000 personer i 2008. Personlig vil jeg tro at andelen illegale innvandrere i Norge både kan dobles og tredobles, ikke minst relatert til den rekordhøye befolkningsveksten i Norge.