Statistikk

Høyeste befolkningsvekst noensinne – igjen

23.02 12: Det heter at intet tre vokser inn i himmelen, men befolkningsveksten i Norge synes å gjøre et godt forsøk. For igjen melder SSB om rekordhøy befolkningsvekst i Norge. På 70-tallet stod fødsler for 70 prosent av befolkningsveksten. I dag skyldes over 70 prosent av veksten innvandring. Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i 2011, med i alt 24 700 personer.

Rita Karlsen, HRS

Ved årsskiftet ble det registrert 4 985 900 bosatte i Norge, som tilsier en befolkningsvekst på 65 550 i 2011 – og, gjett hva? Jo, den høyeste befolkningsveksten noensinne.

Og gjett hva? Jo, innvandringsoverskuddet sto for 71 prosent av veksten.

Dette melder SSB i dag, så nå mangler vi bare om lag 14 000 før vi blir 5 millioner.

Befolkningsveksten var 1,3 prosent i 2011. SSB forteller at vi må helt tilbake til 1920 for å finne en høyere større vekst i prosent. Dette tilsier at det antakelig bare er Luxemburg og Tyrkia i Europa som har større vekst i prosent enn Norge.

Innvandringen økte 4 700 eller 11 prosent sammenlignet med 2010, og har aldri vært høyere. Det ble registrert 79 500 innflyttinger fra utlandet, som er 5 650 mer enn året før. 32 500 flyttet ut av landet, det er om lag 1 000 flere enn i 2010. (De som er i landet kortere enn seks måneder er ikke med i statistikken).

Fødselsoverskudd

Det ble født 60 200 barn i Norge i 2011. Det er 1 200 færre enn året før. På samme tid døde 41 400 personer, 100 færre enn i 2010. Sett under ble derfor fødselsoverskuddet litt høyere i 2011 enn det har vært de siste to årene. Men det er fortsatt høy. Vi må tilbake til midten av 1970-tallet for å finne høyere tall, melder SSB.

Det var fødselsoverskudd i alle fylker, bortsett fra i Hedmark og Oppland. Som de tidligere årene er fødselsoverskuddet høyest i Oslo og Akershus (som samlet sett utgjorde 8 300) samt Rogaland og Hordaland (5 600). Relatert til folketallet er derimot fødselsoverskuddet klart høyest i Oslo.

Samlet fertilitetstall for 2011 var 1,88 barn, mens tallet var 1,95 i 2010. I Europa har Norge – sammen med Sverige – de siste årene vært helt på toppen hva gjelder fruktbarhet. Likevel ligger Island, Irland, Frankrike og Tyrkia foran oss.

Arbeidsinnvandring topper

Nettoinnvandringa av utenlandske statsborgere økte fra 42 600 i 2010 til 47 900 i 2011. Av dette var 34 700 europeiske statsborgere, der polske og litauiske personer utgjorde de klart største gruppene. Dette gjør at arbeidsinnvandring nå er hovedårsaken til innvandringen.

Men selv om innvandringa fra land i Sør-Europa økte 2010 til 2011, er det fremdeles lite nettoinnvandring derfra. Nettoinnvandringen av greske statsborgere økte fra 83 i 2010 til 226 i 2011. Spanske stod for ei nettoinnvandring på 513 i 2010 og 782 i 2011. For Portugal sin del økte tallet fra 207 i 2010 til 418 i 2011. For Italia var det ingen vekst.

Av de land som har størst nettoinnvadring til Norge, var det flest svensker som forlot oss igjen. Tallet på utvandrede svensker var 65 prosent av tallet på innvandringer.

De andre store innvandrergruppene er fra Eritrea, Somalia og Afghanistan.

Oslo og Akershus topper

Oslo og Akershus hadde størst folkevekst i 2011, med i alt 24 700 personer. Det gir 2,3 prosent vekst for Oslo og 1,9 prosent for Akershus, som er 3 100 flere enn i 2010. Det er også kraftig vekst i Rogaland og Hordaland, med 13 400 personer, men det er likevel 1 800 færre enn i 2010. Alle fylkene som ligger mellom Telemark og Sogn og Fjordane, hadde mindre vekst enn i 2010.

Alle fylkene hadde overskudd på nettoinnflyttinger i 2011. Størst, både i absolutte tall og i prosent, var det i Oslo og Akershus.

Nettoinnvandringen fra utlandet var i 2011 særlig stor i tre deler av landet: Størst i Oslo og Akershus med 14 300, deretter i Rogaland og Hordaland med 8 200, samt Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag med 5 400.

I prosent av folketallet var overskuddet størst i Oslo, med 1,5 prosent, men i over halvparten av fylkene var det en nettoinnvandring på om lag 1 prosent eller mer (jf. figur). Innvandringen veier således opp både for innenlands flyttetap og fødselsunderskudd, og folketallet vokser i alle fylkene. Uten innvandringsoverskuddet ville folketallet ha gått tilbake i åtte av fylkene.

For åtte av fylkene er det også overskudd av innenlands flytting. Størst var det i Akershus og Østfold, som blant annet tilskrives kort pendleravstand til Oslo. De øvrige fylkene hadde innenlands flyttetap. Dette gjelder særlig de tre nordligste fylkene samt Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I prosent var flyttetapet størst i Finnmark.

Kommuner

I 2011 økte folketallet i 311 av kommunene. I tillegg til de største byene, var det de fire Akershus-kommunene (Asker, Bærum, Ullensaker og Skedsmo) som økte mest. 114 kommuner hadde nedgang i folketallet, mange av dem i de nordligste fylkene. Men mens 222 kommuner hadde større folkevekst i 2011 enn i 2010, var den lavere i 204 kommuner i 2011 sammenlignet med året før. Stavanger, Bergen og Kristiansand tilhører gruppen med svakere vekst. Innvandringsoverskudd var det i 419 kommuner, mens bare åtte kommuner hadde et innvandringsunderskudd.