Terrorisme og ekstremisme

Islamistisk press

I går ble det kjent at Louiza Louhibi blir hetset og truet på sosiale medier etter at hun sto frem som voldtektsoffer og frafallen fra islam. Selv mener Louhibi at jo mer frigjort en minoritetskvinne er, jo mer vil de bli forfulgt. I dag kommer det frem at islamister har fått godkjent en demonstrasjon mot krigen i Afghanistan utenfor Stortinget, der mobiliseringen foregår på nett – og hvor nettopp den samme Louhibi har vært en av de over 1.200 støttemedlemmene.

Rita Karlsen, HRSDen første meldingen Louiza Louhibi (21) fikk på Facebook-profilen sin var ikke å ta feil av:

Du fortjener å bli voldtatt hardt, murtad [en som har forlatt islam, min anm.] søppelkvinne!

Louhibi har lagt frem for NRK.no sjikanen hun har mottatt etter at hun åpent fortalte VG om overfallsvoldtekten hun ble utsatt for i 2008.

Hun tolker meldingen selv:

– Det går ut på at jeg fortjente å bli voldtatt. At jeg er en frafallen, forteller Louhibi.

Louhibi forteller at hun ble oppdratt i en muslimsk familie, men har siden konvertert til kristendommen. Hun beskriver seg selv som det en kanskje kan kalle en ”typisk nordmann” når det kommer til religion: en ikke-praktiserende kristen.

Kontroll

Men at en ung kvinne, dertil ”født muslim”, åpent forteller om seksuelle overgrep og at hun har forlatt islam, er klart provoserende for en del muslimer, og i særdeleshet islamister. Selv er ikke Louhibi i tvil om at det handler om at de samme mister kontroll:

– De frykter liberale minoritetskvinner, og jo mer frigjorte vi blir, jo mer jager de oss, sier Louhibi.

Ifølge Louhibi er ”de” en liten, men voksende, gruppe unge, muslimske menn som bekjenner seg til en ekstrem tolkning av islam.

Det kan være at Louhibi har rett i at det først og fremst handler om menn, samtidig som jeg tror at det befinner seg flere og flere kvinner i denne ”voksende gruppen” – i alle fall om vi kan bruke medlemsmassen i Islam Net som noen målestokk.

Men denne gruppen er ikke mer seriøs enn at de etter all sannsynlighet bruker falske Facebook-profiler for å komme med sin kritikk, en kritikk som dessuten har et nedrig nivå. De kaller henne ”ludder”, anklager henne for ”å hate muslimer” og sier at hun har ”fortjent å bli voldtatt”.

Louhibi hevder hun ikke blir redd, men at det er frustrerende:

– Jeg blir ikke redd, men frustrert. Jeg sto fram for å fjerne skam, og så opplever jeg å bli sjikanert av folk med ekstreme holdninger, sier hun.

Hun forteller at flere av disse tilhører Facebook-grupper som utrykker svært ekstreme religiøse og politiske holdninger, der drap på Nato-soldater hylles og nordmenn omtales som svin. Ofte benytter de bilder av terroren 11/9 eller kjente terrorister som profilbilder.

NRK.no gjorde et forsøk på å kontakte noen av dem som står bak hetsen for å få et intervju, med da var profilene slettet.

”Frustrerte ungdommer”Religionshistoriker Kari Vogt mener at dette trolig dreier seg om ”frustrert ungdom som er i opposisjon til samfunnet”, som er det tilbakevendende argumentet når islamistiske ungdommer i Vesten uttrykker sitt fundamentalistiske ståsted. Dette var også forklaringsvariabelen når det braket løs i forstedene til Paris for noen år siden, mens det i ettertid er blitt flere som har ansett disse opprørene for å ha et islamistisk utgangspunkt.

For Vogt er disse ”frustrerte ungdommene” i politisk opposisjon, og denne opposisjonen uttrykkes i ”religiøse termer”, men de er ”kort og godt ekstremister”. Hva hun egentlig prøver å si med disse generelle termene, er jeg dog mer usikker på:

– De uttrykker ofte denne politiske opposisjonen i religiøse termer. Dette er ekstremister, kort og godt, sier hun.

Ifølge Vogt er det umulig å vite hvor omfattende dette miljøet er i Norge.

– Men man kan ha inntrykk av at dette ikke er en stor gruppe, men en gruppe som trolig har vært her en stund og som har eksistert i noen år, sier hun.

– Bør vi være bekymret?

– Alle ekstreme uttrykk skal man være bekymret over. Her har de gått til skriftelige angrep på en enkeltperson, og dette er noe vi ikke skal feie under teppet.

Kvinners ytringsfrihet

Nettverket for Likestilling, Integrering og Mangfold (LIM) mener Louhibi langt fra den eneste minoritetskvinnen som opplever å bli hetset av religiøse ekstremister, men at det tvert om er en typisk sjikane som mange unge kvinner fra muslimske land opplever.

LIM-leder Tina Shagufta Kornmo mener det handler om å begrense kvinnenes ytringsfrihet:

– Når kvinner begynner å snakke åpent og mene noe offentlig, så kommer det slike ekstreme røster fra enkelte menn, som vil begrense disse kvinnenes ytringsfrihet, sier hun.

Kornmo understreker at disse mennene representerer et lite, men høylytt, mindretall av norske muslimer.

Jeg mener Kornmo overdriver kjønnsaspektet i denne konflikten. Min erfaring er at dette ikke først og fremst handler om kvinner versus menn, for begge kjønn vil bli utsatt for represalier om de sier eller gjør noe som oppfattes som ufordelaktig overfor islam. Ei heller kommer represaliene utelukkende fra noen ”mørkemenn”, men fra en gruppe islamister (av begge kjønn) som anser seg for å være høyt hevet over den vanlige muslim. Disse ”moralske overmenneskene” finnes i alle støpninger, og jeg er slett ikke sikker på at definerbare islamistene nødvendigvis er de verste.

Men det er klart at for disse islamistene har også kvinnene en klart definert rolle, og som offentlig stemme, utover å predikere det fortreffelige med islam, for eksempel ved ”friheten til å bruke niqab”, er det ikke spesielt moralske. Da henger merkelappen løst, som «hore», «kafir» (vantro) og «murtad».

Dødstrussel

Kornmo mener at den religiøse sjikanen ofte er verst å leve med.

– Dette er mer problematisk for enkeltindivider enn det det norske samfunnet forstår. Det ligger en skjult trussel i det fordi enkelte mener at straffen for å forlate islam er døden, sier Kornmo.

Det Kornmo sier her er at slik sjikane i realiteten er en dødstrussel, og i så fall står vi overfor en helt annen alvorlighetsgrad enn ”vanlig sjikane”. Ifølge NRK har også Louhibi blitt advart av venner som frykter at hetserne kan gjøre alvor av truslene sine, som har ført til at hun har anmeldt truslene til politiet og PST. Men hvordan politiet (PST har som kjent en annen rolle) kommer til å reagere, henger sammen med hvor alvorlig de ser på truslene.

Samtidig har Louhibi, beundringsverdig nok, bestemt seg for at hun ikke skal skremmes til taushet og hun har opprettet Facebook-gruppa «Ta avstand fra Nett-ekstremister», samtidig som hun planlegger en bred politisk bevegelse som skal bekjempe sjikane og hat. Jeg har derimot mine tvil om at sistnevnte vil bli så enkelt som det tilsynelatende høres ut, og da nettopp fordi det norske samfunnet har rotet seg så langt opp i ”islamofobi”-ideen, at det ikke lengre ser skogen for bare trær. Derfor kommer det da kanskje også en viktig påminnelse fra Louhibi:

– Det er viktig å få fram at man kan jakte ekstremister uten å være en islam-hater, sier hun.

Men hvordan vi skal klare å diskutere det islamistiske tilsnittet i Norge uten å få merkelappen islamhater eller islamofob, er for meg en gåte. HRS har i all sin kritikk av islamister vært tydelig, men jeg kan underskrive at all slik kritikk enkelt, ja svært enkelt, (av ”noen”) blir videreført som noe helt annet. Det har nok de fleste politiske partiene også oppdaget, og derfor er det ikke mange som vil ta i denne form for ekstremisme. Da hjelper det selvsagt ikke at den samme unnvikende holdningen lever i beste velgående i de fleste medier.

Demonstrasjon uten kjente ansvarlige

Derfor var det nok heller ikke noen særlig diskusjon om hvorvidt det 20.januar skal få avholdes en demonstrasjon utenfor Stortinget, der arrangøren er en Facebook-gruppe kalt ”Demonstrasjon: Norske soldater ut av Afghanistan”. Men ingen synes å vite hvem som tilhører, eller er ansvarlige for, denne gruppen.

Ifølge NRK.no er deres budskap av mindre hyggelig karakter:

Brødre som skal tale skal riste de skitne, vantro svinespiserne, gjøre Stortinget dems om til lilletinget.

Bare så det er klart: denne markeringen er arrangert av MUSLIMER, ment for Muslimer, og i mot norges deltakelse i okkupasjonen av Afghanistan og massakre av Muslimer. Om noen kaafr [vantro, min anm.] dukker opp utenfor stortinget, vil ikke vedkommende bli bortvist, men det foreligger ingen invitasjon til dem. Så enkelt er det!!!

Americans, including civilians, should be killed by muslims anywhere in the world.

Kort og godt skal vi ”akseptere” at muslimer, for muslimer, sprer sin eder og galle overfor oss vantro svinespisere fremfor vårt, for dagen, Lilletinget, der budskapet er okkupasjon av Afghanistan og massakre av muslimer – samt oppfordring til muslimer om å drepe amerikanere, inkludert sivile, uansett hvor i verden de måtte befinne seg.

Var det noen som snakket om ytringsansvar? Var det noen, i en nyttårstale om jeg ikke husker feil, som snakket om viktigheten av å ta til motmæle mot ekstremistiske ytringer? At det var å ta ansvar for fremtiden?

Stortingets administrasjon har gitt klarsignal til demonstrasjonen, hvilket i seg selv kan være greit nok, men det kunne jo være en fordel om slike demonstrasjoner ble møtt, slik som statsminister Jens Stoltenberg sa i nyttårstalen, ”i kunnskapens lys”. Det hadde også vært en fordel om slike demonstrasjoner har offentlige navngitte aktører.

Men ifølge NRK er debatten på ”Demonstrasjonsgruppa” noe helt annet. Flere av medlemmene av gruppa skal uttrykke bekymring for at demonstrasjon er ”uislamsk”. Men profilen, hvem det nå måtte være, som har opprettet gruppa forsikrer at arrangementet vil gå fredelig for seg – og ikke minst: at kvinner og menn vil holdes adskilt.

Men det er uvisst hvem som står bak Facebook-gruppa og den planlagte markeringen.

Det er også uklart om det er snakk om en organisert gruppe, men etter det NRK.no erfarer består arrangørene av et løst nettverk av mellom fem og 15 bekjente som er aktive på sosiale medier.

Vil ikke stå fram med navn

NRK.no har utvekslet flere e-poster med en som hevder å være en av arrangørene, men vedkommende nekter å fortelle hva han heter.

Han har svart på flere av våre spørsmål, men vil kun la oss bruke sitatene dersom alt han skriver blir gjengitt – også religiøse oppfordringer.

NRK.no har derfor valgt ikke å bruke sitatene i en redaksjonell sammenheng, men har lagt uttalelsene ved. Du kan lese de i sin helhet under denne saken.

Dertil kommer det frem at Facebook-gruppa om demonstrasjonen har hele 1.238 medlemmer, men at flere av medlemmene skal være lagt til uten at de vet det selv.

En av medlemmene har vært Louiza Louhibi, men hun sier at hun ikke visste hvilke holdninger gruppen sto for. Hun skrev et innlegg der hun oppfordret folk til å forlate gruppa og heller arrangere sin egen demonstrasjon:

Jeg oppfordrer folk til å melde seg ut av denne gruppen og heller opprette en ny demonstrasjon der alle kan være med, og ikke bare ekstremister. For det er tydelig her at det en liten gruppe her som har misforstått Islam, og er mer opptatt av å kalle Norge et kuffar land enn engasjementet i Afghanistan.

Men oppfordringen om å forlate gruppa falt ikke i god jord, og ifølge Louhibi økte således hetsen mot henne:

– De sendte flere private meldinger til meg på Facebook, og flere fra dette miljøet sendte meg sjikanerende meldinger, sier Louhibi.

Louhibi har valgt å informere PST om Facebook-gruppa «Demonstrasjon: Norske soldater ut av Afghanistan», men PST sier at de av prinsipp ikke kan kommentere konkrete saker som denne og svarer derfor generelt:

– Sosiale medier har de senere år utviklet seg til å bli en plass der ekstreme holdninger formidles, og PST kommer til å ha et økt fokus på dette framover, sier informasjonssjef Martin Bernsen til NRK.no.

Da gjenstår det vel å se hvem, og hvor mange, som ønsker å møte til demonstrasjonen den 20.januar og hvilket budskap som faktisk vil bli fremført.

***

NRK.no’s korrepondanse med den aktuelle representaten:

En person med kallenavnet Abu Ibraheem tok kontakt med med NRK.no sin journalist, og sa seg villig til å svare på spørsmål om «Demonstrasjon: Norske soldater ut av Afghanistan.»

Vilkåret for å bruke sitatene var at absolutt alt han skrev i e-posten ble tatt med. Han ville heller ikke stå fram med fullt navn.

Her kan du lese svarene:

Hvem står bak arrangementet, er det en gruppe enkeltindivider eller en organisert gruppe?

En organisert gruppe av frivillige brødre (Muslimske menn). Jeg ønsker ikke å gå ut med antall, men vi er Alhamdulillah flere 10-talls (kjernen) som har organisert oss som solid gruppe.

Hva ønsker dere å oppnå med demonstrasjonen?

Vise vår motstand til Norges deltakelse i okkupasjon av Afghanistan og massakre av Muslimer, samt vise offentlig hvor Muslimenes lojalitet ligger; Hos Allah (S.W.T) og de troende (Muslimer) «Den sterkeste bånd av tro er lojalitet for Allah’s skyld og opposisjon for Han’s skyld».

Stemmer det slik det står på Facebook-siden at demonstrasjonen først og fremst er for muslimer? I så fall, hvorfor?

Denne markeringen er arrangert av MUSLIMER og tilment Muslimer, men om andre krigsmotstandere -uansett religion- ønsker å delta, må de gjerne gjøre. Fordi det er obligatorisk først og fremst for Muslimer å fremme Ummah’s (Muslimsk befolkning/samfunn) anliggender og støtte Muslimer i alle livets aspekter. «..hjelpe hverandre i handlinger av rettferdighet og fromhet…» «En troende er som en murstein for en annen troende, den ene støtter den andre.»

Jeg ser noen skriver på Facebook-siden at alle nordmenn er ansvarlige for drap på uskyldige i Afghanistan, er det et synspunkt du deler?

En hver som medvirker i form av person, rikdom, meninger og uttalelser i en krig, har kollektivt ansvar for handlinger begått i krigen.

På Facebook-siden blir også drap på Nato-soldater hyllet, er det noe du stiller deg bak?

En hver blir vel glad hvis en okkupant blir mindre av en gjeng med massemordere, slik f.eks. nordmenn gledet seg over drepte tyske okkupanter under 2.verdenskrig.

Har dere arrangert lignende demonstrasjoner tidligere?

Ikke lignende nei.

Jeg ser at andre omtaler dere som ekstremister, hva er din kommentar til det?

Folk får mene hva de vil; Det går jo ikke an å få munnen lukket på «sladrekjerringer» (om det også er menn som oppfører seg slikt), så det er ikke noe vi tenker på eller bryr seg om. «Allah (S.W.T) Alene er tilstrekkelig for oss og Han er den Beste Hjelperen (for oss).