Forskjellsbehandling og diskriminering

Rasistiske Danmark

Et opptak av en dansk politipatrulje som stopper en danskbosnier uten sertifikat, dertil for 44.gang, bevitner at også blant innvandrere kan skjellsordene og truslene sitte løst.

Rita Karlsen, HRS

I årevis har Danmark blitt omtalt som ”rasistisk” av kritiske stemmer i Norge. Det ufordelaktige stemplet har rammet Danmark fordi de i 2002 strammet kraftig inn i innvandringspolitikken, og bestemte seg for å rette mer oppmerksomhet og ressurser på integrering. Men å begrense innvandringen blir for noen synonymt med å være ”rasist”.

Opptaket av en dansk politipatrulje i Sønderborg viser at politiet også har sitt å slite med. Når de stopper den gamle kjenningen av politiet, får de passet sitt påskrevet: de er rasister. Også truslene sitter løst, for denne danskbosnieren vet å provosere. Ikke minst ved å fortelle politiet ”hvordan” systemet fungerer: ”Om en halv time har jeg en ny – for dine skattepenger, hører du – for dine skattepenger.”

Via snaphanen.dk